Nová možnosť financovania pre slovenské firmy cez dlhopisy! CVI prináša 50 miliónov eur

Slovenské firmy majú novú možnosť, ako financovať svoj rast. Spoločnosť Credit Value Investments (CVI), ktorá poskytuje financovanie ziskových firiem s rastovým potenciálom cez odkup súkromných dlhopisov, tu chce investovať 50 miliónov eur. V lete tohto roka rástla vďaka nej aj známa sieť so športovými potrebami Exisport.

Na Slovensku firmy tradične využívajú na financovanie rastu vlastný kapitál alebo bankové financovanie. Občas siahnu aj po alternatívnych zdrojoch - od private equity, v prípade etablovaných spoločností - po venture kapitál, ak ide o začínajúce startupy. Na finančnom trhu sa však pre etablované firmy, ktoré potrebujú podporiť v raste, objavuje aj ďalšia možnosť – „private debt“ kapitál. Ide o formu financovania, pri ktorej fond odkupuje celú emisiu súkromných dlhopisov, vydaných za vopred dohodnutých podmienok, s deklarovaním požadovaných záruk. Na Slovensku začala túto formu financovania realizovať medzinárodná firma CVI, ktorá tu v najbližších troch rokoch plánuje preinvestovať viac ako 50 miliónov eur.

Odkup súkromných dlhopisov nenarúša vlastnícku štruktúru

Radoslav Tausinger, managing director CVI pre Slovenskú a Českú republiku vysvetľuje na úvod, ako CVI a financovanie dlhového kapitálu v podnikoch funguje: „Naša firma rozvíja tento spôsob financovania v Poľsku už šiesty rok, a viac ako rok sa sústreďujeme aj na medzinárodnú expanziu. V súčasnosti máme za sebou cez 600 investícií do spoločností v rôznych odvetviach ekonomiky, z čoho viac ako 400 je formou „private debt“. Len vlani sme financovali viac ako 120 firiem v hodnote cca 480 miliónov. Spravujeme fondy, ktoré sa venujú viac aj menej rizikovým spoločnostiam, no tých bežných je väčšina. Aktuálne spravujeme o niečo viac ako 1,2 miliardy eur. Financovanie funguje vo väčšine prípadov tak, že firma, ktorá má záujem o tento druh kapitálu, spraví súkromnú emisiu dlhopisov, ktorú potom celú skúpia „naše“ fondy. Tým pádom „naše“ fondy nezískavajú v spoločnosti vlastnícke podiely, ale financujeme ich rast pomocou nákupu dlhových cenných papierov, ktoré spoločnosť vydala. Podnikateľom tak prinášame možnosť rozvíjať svoje firmy a realizovať projekty, pričom nad nimi nestratia vlastnícku a rozhodovaciu kontrolu.“

V porovnaní s bankou akceptuje CVI vyššiu mieru rizika, s čím však súvisí vyššia cena kapitálu

Dlhové financovanie od CVI má v porovnaní s bankovým kapitálom viacero výhod, pričom ho často dopĺňa. „Výhodou financovania cez odkup súkromných dlhopisov, ktorý realizuje naša firma, je predovšetkým, že „naše“ fondy vedia akceptovať vyššiu mieru rizika ako banka. Ale nielen to. Dokážeme ponúknuť vyššiu rýchlosť v rozhodovaní, ale aj väčšiu flexibilitu pri nastavovaní individuálnych podmienok pre konkrétnu situáciu. Istinu dlhopisov splácajú firmy, ktoré financujeme, zvyčajne až na konci obdobia, takže to menej zaťažuje ich peňažné toky v porovnaní s bankovými úvermi. Pri nich musia platiť pravidelné splátky istiny, čo im odčerpáva značnú časť hotovosti,“ hovorí Radoslav Tausinger. Benefitov pri odkupe dlhopisov spoločnosťou CVI je však viacero. Vzhľadom na to, že firma má za sebou už stovky financovaných projektov v rôznych krajinách, je ich pridanou hodnotou okrem kapitálu aj kvalifikovaná pomoc na základe doterajších skúseností v rôznych oblastiach fungovania podniku.

Nevýhodou sa, naopak, môže zdať vyššia cena tohto kapitálu ako pri bankových úveroch. V súvislosti s akceptovaním vyššieho rizika je preto tento typ financovania drahší v porovnaní s bankovým. „Pri menej rizikových projektoch sú úroky vyššie ako v banke, ale aj suma poskytnutých prostriedkov je vyššia. Pri vysoko rizikových, ktorých riziko sa blíži k investíciám do vlastného kapitálu spoločnosti, je aj cena tohto druhu kapitálu vyššia. Ale stále ostáva výrazne pod nákladmi na externe získaný vlastný kapitál od finančných investorov,“ dodáva Tausinger.

CVI financuje najmä realitné projekty a rastúce spoločnosti

Táto forma dlhového kapitálu, ktorú CVI poskytuje, nie je určená pre začínajúce inovatívne startupy, ale môže podporiť napríklad začínajúce realitné projekty. „Zvyčajne sa orientujeme na financovanie ziskových spoločností, ktoré potrebujú podporiť v ďalšom raste, či už v organickom alebo akvizičnom. Máme však v portfóliu aj firmy, ktoré sa dočasne dostali do problémov. Veľkosť investície sa bežne pohybuje od 2 miliónov eur do 20 miliónov eur,“ vysvetľuje managing director CVI pre Slovenskú a Českú republiku.

Napriek tomu, že spravované aktíva spoločnosti prekročili miliardu eur, stále chce primárne podporovať malé a stredné podniky v rôznych odvetviach. „Na Slovensku naše prvé dve investície smerovali do retailu a výroby. Celkovo sú u nás výrazne zastúpené realitné spoločnosti a projekty, kde sa primárne orientujeme na financovanie novej výstavby alebo rekonštrukcie. Vlastnenie hmotného majetku ale pre nás nie je podmienkou,“ dodáva Tausinger.

Článok pokračuje pod reklamou

A ako rýchlo vie celý proces financovania CVI zrealizovať? V najrýchlejšom prípade sa to dá podľa Radoslava Tausingera zvládnuť za 1 mesiac. Firma však musí mať pripravené všetky potrebné materiály, vrátane popisu biznisu, trhu, konkurencie a konkurenčných výhod. Plus musí mať k dispozícii historické výsledky s detailným komentárom a investičný zámer podporený biznis plánom. Len samotné vyjednanie právnych dokumentov totiž trvá asi 2 – 3 týždne. Z týchto dôvodov je reálny čas, za ktorý sa dá celý proces zvládnuť, asi 2 – 3 mesiace.

Podmienkou financovania je finančné zdravie, dobré vyhliadky firmy a záruky

Čo všetko CVI u potenciálneho príjemcu kapitálu posudzuje? „Hodnotíme celkové finančné zdravie spoločnosti a plány do budúcnosti. V začiatku sa zameriavame na tzv. „komerčné“ due diligence, kde analyzujeme trendy daného odvetvia alebo pododvetvia, a samozrejme aj postavenie spoločnosti a jej vyhliadky. Každej investícii prideľujeme interný „rating“ na podobných princípoch, ako to robia medzinárodné ratingové agentúry. K.O. kritériom je startup v začiatkoch,“ vysvetľuje Radoslav Tausinger. V prípade investície je však potrebné deklarovať aj vhodné záruky. Ohľadom konkrétneho spôsobu sú však dosť flexibilní, a ako uvádza Tausinger, v prípade obojstranného záujmu sú schopní vždy nájsť nejaké riešenie.

Dlhový kapitál CVI, vďaka ktorému podniky rastú, zvyčajne využívajú na nákup ďalších zásob, ale aj investície do dlhodobého majetku. Môže sa ním však financovať aj vykúpenie iného spoluvlastníka alebo akvizícia iných firiem. Takmer vždy je však podmienkou využitie prostriedkov na konkrétny účel.

Na Slovensku chce CVI prefinancovať podnikateľské projekty v sume 50 miliónov eur

Na Slovensku CVI začalo financovať podniky tento rok. Prvýkrát odkúpili dlhopisy spoločnosti Exisport, ktorá sa zaoberá predajom športových potrieb, v lete tohto roka. Druhým projektom bolo financovanie výrobnej spoločnosti na jeseň, kde bolo cieľom podporiť expanziu výroby. Do konca roka 2017 chce spoločnosť stihnúť zafinancovať ešte jednu, či dve firmy.

Prečo si u nás vybrali práve Exisport? „Ide o jednu z najväčších slovenských sietí predajní so športovými potrebami a športovou módou. Veríme, že Exisport má dobré vyhliadky na to, aby upevnil svoju pozíciu kvalitnej siete športových potrieb na Slovensku, podporenej svojím manažérskym tímom, značkou a širokým pokrytím obchodmi. Exisport využíva nové prostriedky na expanziu prostredníctvom otvorenia nových maloobchodných predajní, rozšírením tovarového portfólia o nové značky a zvýšením úrovne pracovného kapitálu,“ dodáva na záver ohľadom zrealizovanej investície CVI fondov do Exisportu Radoslav Tausinger.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky