5 možností exitu investorov z podniku

Prvá otázka, nad ktorou dobrý investor rozmýšľa, je exit. Pre niekoho to možno znie kruto, ale majitelia, ktorí hľadajú venture kaptiálového alebo private equity partnera musia byť pripravení na to, že investor im predá firmu. Prinášame prehľad najčastejších spôsobov exitu investorov aj s príkladmi zo slovenského prostredia.

Väčšina investorov je vo firmách iba dočasne. Vstupovali do nich za účelom zhodnotenia svojho podielu. Ak nebol spôsob a čas odchodu – resp. exitu investora z podniku dohodnutý v investičnej zmluve, spravila k nemu prichádza po 3 – 5 rokoch. Keď dosiahnu investičný horizont, chcú svoju časť firmy predať za čo najvyššiu cenu. V prípade venture kapitálových a private equity fondov sú kritériá exitu a podmienky jasne dané. Pri podnikateľských anjeloch je to benevolentnejšie. Niektorí z nich sa môžu rozhodnúť vo firmách zotrvať aj oveľa dlhšiu dobu ako tradičný investor. A nájdu sa aj takí, ktorí na začiatku investície o odchode z firmy ani neuvažujú a vlastne sa z investora časom zmenia na partnera.

Exit nie je jednoduchou záležitosťou. Okrem toho, že treba odhadnúť hodnotu firmy, je potrebné nájsť vhodného kupcu, ktorý je ochotný za podiel vo firme zaplatiť sumu, ktorú investor požaduje. Je potrebné si pripraviť vhodnú prezentáciu podniku a začať oslovovať potenciálnych kupcov. Hľadanie vhodného kupujúceho môže trvať týždne, ale aj mesiace. Po prepuknutí krízy sa dokonca rozhodli viacerí investori neexitovať a predĺžiť investičný horizont vo firme, pretože by nedokázali podiel vo firme predať za požadovanú cenu. Tento stav však často môže spôsobovať vo firme napätie, pretože v takom prípade investor zvykne tlačiť na minimalizáciu nákladov a obmedzenie rozvojových plánov.

Najčastejšie spôsoby exitu investorov sú nasledovné:

  • Uvedenie podniku na burzu (primárna emisia akcií) - tento spôsob sa považuje za najvýnosnejší pre investora, no v našich podmienkach najmenej častý. Označuje sa ako IPO – Initial Public Offering (primárna emisia akcií na burze). Uvedenie na burzu prináša zviditeľnenie podniku a zjednodušuje možnosť zvyšovania vstupného kapitálu cez ďalšiu emisiu akcií. Ide o spôsob exitu, pre ktorý sa investori rozhodujú najmä, ak sa im počas obdobia investície podarilo výrazným spôsobom zvýšiť odhadovanú hodnotu spoločnosti. Vstup na burzu má výrazne pozitívny vplyv na renomé podniku, no je zároveň náročným procesom, ktorý so sebou prináša do budúcna zvýšenie administratívnej záťaže firmy.

Na Slovensku je tento spôsob veľmi ojedinelý. Historicky sa verejné upísanie nových akcií na burze podarilo iba dvom slovenským spoločnostiam. Prvá z nich dnes už neexistuje. Išlo o nízkonákladové aerolinky SkyEurope. Druhý slovenský príbeh vstupu na burzu je učebnicovým príkladom úspechu. Asseco Central Europe mal do mája 2017 akcie kótované na Varšavskej burze cenných papierov, kam spoločnosť vstúpila v roku 2006 ešte ako Asseco Slovakia.

  • Spätné odkúpenie podielu manažmentom podniku - management buy-out (MBO). Tento typ obchodu uprednostňujú zvyčajne manažéri podniku, no vyžaduje si, aby disponovali dostatočnými finančnými prostriedkami. Vďaka MBO sa manažment chráni, aby bol podnik predaný cudziemu investorovi, ale zostane v ich rukách. Túto transakciu možno zafinancovať aj úverovými zdrojmi, vtedy sa to nazýva Leveraged buy-out.

Napriek tomu, že nejde o typický exit private equity investorov, máme v slovenskej praxi aj takéto príklady. Spätný odkup realizovali na Slovensku zakladatelia spoločnosti NAY, rovnako ako STD Donivo či manažment Slovanetu.

  • Odpredaj podielu strategickému partnerovi - pri tomto spôsobe exitu odpredáva investor svoj podiel vo firme inej spoločnosti.

Pri exite investora zo pracovného portálu Profesia.sk sa podiel investora ešte pred predajom tretej strane pokúsili odkúpiť späť pôvodní majiteliať. „V roku 2005 sme chceli využiť tzv. leverage buyout. Chceli sme si zobrať úver od banky, aby sme kúpili podiel od Slovak American Enterprise Fund späť, no banky nás nepodporili. Kúpna cena bola stanovená ako násobok ziskov a cash flow na účte, no firma mala len minimálne aktíva. Takže sme nemali pre banku dostatok štandardne požadovaných záruk,“ vysvetľuje Dalibor Jakuš. Firma nakoniec prešla do rúk strategického investora.

  • Predaj podielu finančnej inštitúcii - keďže investori vstupujú do podniku zvyčajne na zopár rokov, ak je v podniku nutnejšia dlhodobejšia investícia, môže investor svoj podiel odpredať finančnej inštitúcii, ktorá sa zaoberá dlhodobejšími investíciami.
  • Nedobrovoľné vystúpenie - write off alebo nedobrovoľné vystúpenie vzniká v prípade neúspešných investícií. Snahou manažérov je zachrániť, čo sa dá, buď predajom podniku pod cenu, alebo rozpredaním jeho aktív.

Odchod investora z podniku, resp. odpredaj jeho časti, môže byť citlivou záležitosťou. Predovšetkým preto, že firma je živý organizmus, má zamestnancov, zákazníkov. Zmena majiteľov môže spôsobovať neistotu, ktorej dôsledkom je odchod kľúčových ľudí. Z dôvodu eliminácie tohto rizika je dôležité, aby o odpredaji vedeli len najdôležitejší kľúčoví manažéri podniku a boli diskrétni.

Ďalšie informácie o podnikaní slovenských firiem s investormi nájdete v našej publikácii 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky