Ponuka rizikového kapitálu v rôznych fázach životného cyklu podniku

Úroveň prístupu k financovaniu podnikateľských zámerov dokázateľne vplýva na mieru podnikavosti a inovácií malých a stredných podnikov. Bežným spôsobom, ako podporovať začínajúcich podnikateľov, je vo svete rizikový kapitál. Na trhu súkromného kapitálu (private equity) existujú dva hlavné zdroje financovania, ktorými sú formálni investori - fondy rastového kapitálu (angl. Venture Capital) a neformálni investori, ktorí sa označujú aj ako podnikateľskí anjeli (angl. Business Angels).Pre podnik, ktorý hľadá rozvojové financovanie v rôznych štádiách rozvoja podnikania, sú vhodné rôzne typy kapitálu v závislosti od jeho potrieb. V predštartovom financovaní býva zväčša podnik financovaný z prostriedkov majiteľa, rodinných príslušníkov, priateľov a prostredníctvom rôznych kreatívnych metód pri získavaní zdrojov avšak bez účasti kapitálu z externých zdrojov. Dopyt po finančných zdrojoch je v tejto etape relatívne malý, avšak táto etapa samofinancovania je limitovaná rastúcimi požiadavkami na finančné zdroje, ktoré logicky vyvstanú ruka v ruke s rozvojom podnikateľského zámeru. Čím rýchlejšie a viac podnik rastie, tým skôr a naliehavejšie potrebuje dodatočný rizikový kapitál. Samozrejme závislosť rozvoja firmy na rizikovom kapitáli neplatí úplne do dôsledkov, závisí predovšetkým od zvoleného podnikateľského modelu a od možnosti získavania finančných zdrojov inými spôsobmi ako je napríklad lízing a podobne. Avšak v tejto etape podnikania sú neformálni súkromní investori (podnikateľskí anjeli) považovaní za hlavný zdroj financovania podniku. V neskorších štádiách rozvoja podnikania neformálnych investorov nahradia profesionálni formálni investori, ktorí disponujú zdrojmi nielen od súkromných osôb, ale aj od penzijných fondov, poisťovní a iných právnických osôb, ktoré rozhodnutia nevykonávajú samostatne, ale práve prostredníctvom profesionálnych investičných manažérov zamestnaných vo venture kapitálových fondoch.


Nasledujúca tabuľka popisuje situáciu dvoch medzier vo financovaní podnikania z externých zdrojov, ktoré svojim charakterom patria do vlastného imania podniku. Prvá medzera alebo nesúlad v ponuke a dopyte po rizikovom kapitáli vzniká pri štarte podnikania, keď sa podnikateľ snaží pre svoj zámer získať neformálneho investora s objemom od 20 do 250 000 eur. Pokiaľ sa mu podarí preklenúť túto fázu podnikania a investora získa, v ďalšej fáze zväčša prichádza požiadavka na dodatočné zdroje, ktorá však už nebýva v silách pôvodného investora. Zdroje o veľkosti 250 000 eur až 1 milión eur sú zväčša nad sily jedného neformálneho investora, stále však nejde o kritický objem investície, ktorý by zaujal venture kapitálového investora. Táto situácia sa v praxi rieši spojením síl viacerých podnikateľských anjelov, tzv. syndikovaným financovaním.

Fáza životného cyklu podniku a charakteristické znaky rizikového kapitálu

Vývojová fáza podniku Predštartová Štartová Počiatočný rozvoj Expanzia Dospelosť/ zrelosť
Požadovaná miera návratnosti 80 – 100% p.a. 40 – 70 % p.a. 30 – 40 % p.a. 25 – 30 % p.a. 20 % p.a.
Stupeň rizika Veľmi vysoký Skôr vysoký Priemerný Obmedzený Veľmi obmedzený
Ponuka rizikového kapitálu Zakladateľ, rodina Podnikateľskí anjeli Profesionálne fondy rizikového kapitálu (tzv. venture kapitáloví investori)
Kľúčové aktivity Podnikateľské plánovanie Výroba prototypu, vývoj technológie, testovanie podnikateľského modelu, predaj, marketing Marketingová stratégia orientovaná na geografickú penetráciu trhu
Kapitálová potreba 10 000 € ... ...20 000 € ...... 250 000 €... 1 mil. € ...... 5 mil. €Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky