Dalibor Jakuš (Profesia.sk): Naša motivácia začať zarábať vzrástla, lebo sme cítili voči investorovi záväzky)

Pracovný portál Profesia.sk je jedným z podnikov, ktoré začínali s venture investorom. Firme sa podarilo získať investíciu zo Slovensko-amerického podnikateľského fondu (SAEF), ktorý mal však stanovenú minimálnu výšku investície na sumu 15 miliónov korún. Keďže sa investície nechceli vzdať, rozhodli sa investorovi predať aj väčšinový podiel.

V rámci portfólia vtedajšej firmy bola Profesia iba jedným z projektov, ktorý bral značnú časť zdrojov, no negeneroval žiaden zisk. Písal sa rok 2000 a zakladatelia firmy sa v tom čase prvýkrát stretli s pojmom venture kapitál. Zdalo sa im to ako dobrý nápad. V máji sa rozhodli, že idú hľadať investora a v septembri už podpisovali investičnú zmluvu. „Oslovili sme asi štyroch investorov, nakoniec sme sa dohodli so SAEFom (Slovensko-americkým podnikateľským fondom). V tom čase mal náš projekt pracovného portálu tri roky a bol stratový. Úverové zdroje sme sa nepokúšali zháňať, pretože sme nemali dostatok majetku na ručenie,“ hovorí o začiatkoch Dalibor Jakuš, jeden zo zakladateľov portálu Profesia.sk.

Investor ako motivácia rásť

„Venture investori sa zvyčajne stávajú minoritnými vlastníkmi. SAEF mohol zrealizovať najnižšiu investíciu vo výške 15 miliónov korún. Keď sme spravili ocenenie firmy, 15 miliónov bola cena za 66 % podiel. Aj napriek tomu, že išlo o majoritný podiel, rozhodli sme sa podmienky investície akceptovať. Získali sme financie a konečne sme sa mohli začať dostatočne koncentrovať na jednu vec a robiť ju poriadne. V našom prípade bol fakt, že sme narábali s cudzími peniazmi, výrazným faktorom miery zodpovednosti. Naša motivácia začať zarábať vzrástla, lebo sme cítili voči investorovi záväzky,“ hovorí Dalibor. Toto sa odrazilo aj na číslach. Prvé dva roky po investícii bola firma ešte v strate, ale potom začali jej zisky slušne rásť. Dokonca tak, že celú investíciu od SAEFu ani nestihli minúť.

„Od SAEFu sme chceli vtedy 7 miliónov korún (takmer 240 tisíc eur), ale SAEF mohol investovať minimálne 15 miliónov. Aj keď získal väčšinový podiel, správal sa ako menšinový investor, čo nám vyhovovalo. Dnes si uvedomujeme, že to bola drahá investícia, keďže sa nám ju ani nepodarilo minúť celú, no som presvedčený, že to bolo správne rozhodnutie, lebo vďaka nej sme naštartovali firmu na plné obrátky,“ dodáva Dalibor. Proces due diligence vo firme trval približne tri mesiace, pretože bolo potrebné vyčleniť aktíva Profesie z inej existujúcej firmy. Dnes na to spomínajú vlastníci ako na pomerne komplikovaný proces. Náklady si podelili tak, že due diligence zaplatil investor a riešenie oceňovania zase vlastníci.

Benefity života s investorom

Ako dnes vidí jeho najväčšie pozitíva jeden zo zakladateľov portálu, Dalibor Jakuš? „Okrem prílevu financií, ktorých sme dostali viac, ako sme stačili minúť, bolo výrazným prínosom aj nastavenie štandardného monitoringu výsledkov firmy. SAEF od nás vyžadoval mesačné reporty, aby mohol sledovať základné finančné ukazovatele a kľúčové indikátory výkonnosti. Keď videl, že sa nám darilo dobre a čísla sú výborné, sprvu časté a intenzívne stretnutia sa menili na zriedkavejšie a zriedkavejšie. Výhodou bolo, že nám nehovoril do fungovania firmy, zásahy zo strany investora boli minimálne, manažérska kontrola bola plne na našej strane,” vysvetľuje Dalibor. Okrem základných výhod boli však aj iné. „Zo začiatku sme absolvovali školenia, kde boli ľudia z firiem, do ktorých SAEF investoval a vymieňali sme si navzájom informácie a skúsenosti. Pozitívne bolo, že sme od nich dostali investičného manažéra, ktorý o našom segmente dosť vedel a na ktorého sme sa mohli spoľahnúť,” dodáva.

Ako fungoval každodenný život v spoločnosti s venture investorom? „Mali sme dvoch konateľov, pričom jeden z nich zastupoval investora a druhý nás. Na dôležitých rozhodnutiach firmy sa vyžadovalo ich spoločné konanie, čo bolo síce opatrné, no žiaľ v niektorých prípadoch nepraktické. Napríklad sa nám stalo, že sme nemohli jeden bez druhého urobiť takú banalitu ako prihlásiť auto na polícii, lebo sme nevedeli zohnať druhého konateľa,” hovorí Dalibor.

Exit investora

SAEF zostal v Profesii 5 rokov, čo bolo maximum, ktoré mu jeho vnútorné pravidlá dovoľovali. Celý čas sa snažili procesy a fungovanie firmy nastaviť tak, aby pri exite neboli žiadne problémy. Po spomínaných piatich rokoch začal samotný fond aktívne riešiť exit a hľadať kupcu. „My sme zo strany SAEFu dostali len informáciu, že rokujú o predaji. Chceli sme v roku 2005 využiť spätný odkup cez bankový úver, tzv. leverage buyout, no pre banky to bola relatívne neznáma oblasť, a tak sme neboli schopní odkúpiť firmu späť do našich rúk. Problémom bolo, že kúpna cena bola stanovená ako 6-násobok zisku plus zostatok na účte a my sme nemali dostatočné aktíva na danú odhadovanú výšku zisku na ručenie. Všetky informácie o exite však boli neverejné. Z firmy sme to vedeli iba my, zakladatelia. Investor nechcel, aby sa to dostalo von,” spomína si na exit venture investora Dalibor. Nakoniec prišlo k predaju 100 % podielu vo firme strategickému investorovi. Prvé rokovania začali v marci 2005 a finálna verzia zmluvy bola podpísaná v novembri toho istého roku.

Vždy je lepšie mať málo z niečoho veľkého, ako veľa z ničoho

Ako vidí celú investíciu Dalibor Jakuš dnes? „SAEFu sme zaplatili pomerne veľa za kapitál, ktorý sme prakticky ani nestačili minúť. Dnes by som to riešil inak. No pre nás to boli rané začiatky podnikania a vtedy sme boli s investíciu maximálne spokojní. My sme chceli 7 miliónov za 33 % podiel, no fond nám mohol dať len 15 miliónov, vďaka čomu získal dvojnásobný podiel vo firme. Ale ako som vravel, aj keď mali vo firme väčšinu, správali sa ako minoritný vlastník, takže sme vlastne boli spokojní. Myslím, že aj SAEF bol spokojný, lebo exit tejto investície sa stal na dlhú dobu najlepším v online odvetví,” dodáva Dalibor na záver.

Nový strategický investor je veľkým britským holdingom. Život s ním je samozrejme úplne iný ako s venture investorom, pretože vďaka predaju zažíva Profesia.sk život podniku v nadnárodnej skupine. Musí sa podriadiť spoločným pravidlám, ktoré platia pre všetkých. Na druhej strane neoceniteľnou výhodou je výmena know-how a skúseností z rôznych trhov.

Ďalšie skúsenosti a príbehy z podnikania slovenských firiem s investormi nájdete v našej publikácii 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom na Slovensku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


CB ESPRI Impact One: nový fond na financovanie projektov s pozitívnym spoločenským vplyvom

Na Slovensku vznikol fond zameraný na podniky s merateľným spoločenským dopadom. Koľko plánuje investovať, do akých firiem a aké podmienky treba splniť?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

GymBeam získal najväčšiu e-commerce investíciu v histórii Slovenska

Najrýchlejšie rastúca e-commerce platforma v strednej a východnej Európe získala investíciu od Crowdberry a Slovak investment holding.

METRO Group & Techstars vyberajú inovátorov pre multikanálový predaj

Na základe minuloročného úspešného ročníku sa aj tento rok môžu start-upy zo Slovenska prihlásiť do projektu METRO Retail Accelerator v spolupráci s Techstars. Desať najlepších získa príležitosť zapojiť sa do trojmesačného akceleračného programu v Berlíne, kde sa im bude venovať viac ako 100 mentorov z celého sveta a môžu získať investíciu až 120 000 eur. Start-upy sa môžu prihlásiť až do 2. februára 2018.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky