V Česku vytvoria nový fond na podporu startupov s kapitálom 2,3 miliardy korún

Startupom v Česku svitá na lepšie časy. Ministerstvo priemyslu a obchodu chce založiť Národný inovačný fond, ktorý im pomôže financovať ich vznik a rozvoj. Na tento účel chce vyčleniť kapitál v hodnote 2,3 miliardy českých korún, čo je viac ako 86 miliónov eur.

Český trh rizikového patrí k najslabším v EÚ

Podľa analýzy Ministerstva priemyslu a obchodu majú nové inovatívne firmy významný problém získať externé financovanie. Túto skutočnosť potvrdzujú aj výsledky prieskumu, ktorý si nechalo vypracovať Ministerstvo priemyslu a obchodu (zapojilo sa doň 64 high tech firiem). Z prieskumu vyplýva, že až 70 % respondentov z radov malých a stredných podnikov muselo obmedziť svoje investície do podnikania. V prvých rokoch od založenia firmy sa investície dopytovaných startupov pohybovali maximálne do výšky 5 miliónov českých korún a takmer 50 % z nich ich financovalo výlučne vlastnými zdrojmi, 22 % získalo financie od priateľov a rodiny, 9 % od podnikateľských anjelov a iba 7 % zafinancovali banky.

Podľa analýzy Ministerstva priemyslu a obchodu v rokoch 2011 – 2013 získalo venture kapitál v ČR iba 15 podnikov, z toho 7 v neskorších fázach a 8 v seed a startup fáze. Problém spôsobuje aj fakt, že české venture kapitálové fondy v porovnaní s tými európskymi často investujú kapitál do oveľa väčších projektov. Zatiaľ čo sa v Európe pohybuje priemerná výška investície venture kapitálového fondu v sume 1,3 milióna eur, v Českej republike je to až 2,3krát viac

Slovensko ako inšpirácia

V porovnaní krajín EÚ je Česko na posledných priečkach v objeme investícií rizikového kapitálu, a to aj v rámci regiónu strednej a východnej Európy (Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, pobaltské krajiny). Na rozdiel od 20 krajín EÚ (vrátane Slovenska) nebola zatiaľ v Česku realizovaná štátna podpora rizikového kapitálu. V SR je takáto podpora realizovaná cez Národný holdingový fond, ktorý je dcérskou spoločnosťou Slovak Business Agency. K fondom v rámci Národného holdingového fondu boli v minulom programovom období v rámci iniciatívy JEREMIE z verejných zdrojov podporené fondy dvoch lokálnych spoločností (Neulogy Ventures a Limerock Fund Managers). Tie majú koinvestovať 50 mil. € do viac ako 50 podnikov spoločne so súkromnými investormi, ktorí sa majú na investíciách podieľať aspoň 50 %. Celkovo sa teda počíta s investíciami v objeme viac ako 100 mil. €, na ktorých títo dvaja fond manažéri postupne pracujú.

Štát sa rozhodol konať – v Česku vznikne Národný inovačný fond

Česká republika sa rozhodla konať a inšpirovala sa modelom vyskúšaným v iných krajinách EÚ. Identifikovanú medzeru sa pokúsi vyplniť. Ministerstvo priemyslu a obchodu plánuje založiť Národný inovačný fond. Prostredníctvom neho chce podporiť rozvoj startupovského ekosystému a napomôcť jednoduchšiemu financovaniu inovatívnych firiem. Nový fond bude financovaný prevažne z európskych peňazí a zvyšok doplnia súkromní investori. Dobrou správou je, že fond plánuje podporovať aj oblasti, ktoré sú dnes pokrývané okrajovo ako financovanie prototypových fáz (pre-seed) a high-tech odbory mimo informačno-komunikačných technológií, ktoré majú dlhšiu dobu návratnosti. Reálne investície by sa mali rozbehnúť od roku 2018. Rovnako ako na Slovensku má významnú úlohu pri rozbehu tohto fondu zohrávať EIF – Európsky investičný fond.

Vďaka Národnému inovačnému fondu majú v Česku vzniknúť minimálne štyri nové fondy venture kapitálu a objem nových venture investícií má dosiahnuť výšku 10 mil. eur ročne (do konca roku 2020). Zároveň sa počíta s významným zapojením súkromných koinvestorov.

Česko chce podporiť financovanie, Slovensko celý ekosystém

Ekosystém startupov v Česku, rovnako ako na Slovensku, zažíva v poslednom období veľký boom, čo so sebou prináša aj debaty ohľadom ich podpory. Mnoho odborníkov sa ozýva, že startupy potrebujú iba priaznivejšie podmienky na biznis, no vlády to vidia inak. Často sa uchyľujú aj k priamej finančnej podpore a rôznym dotačným schémam. Práve tento fakt býva často kritizovaný, pretože zvýhodňuje jednu skupinu podnikateľov pred inými a zároveň štát vytvára z verejných zdrojov konkurenciu súkromným iniciatívam.

Na Slovensku sa v ostatnom období startupy rovnako tešia väčšej pozornosti vlády. Tá len nedávno schválila Koncepciu na podporu startupov a startupového ekosystému. V najbližších mesiacoch majú svetlo sveta uzrieť takmer dve desiatky opatrení z legislatívnej, daňovej, ale aj finančnej a vzdelávacej oblasti. Prvou lastovičkou je program Startup Sharks, v rámci ktorého mali už desiatky startupistov možnosť navštíviť svetové startupové podujatia. Nasledovať by mali jednoduchá akciová spoločnosť, odpustenie daňových licencií startupov, stimuly pre anjelských investorov, či podpora vzdelávania v tejto oblasti.

Použitý zdroj: Národní inovační fond - studie proveditelnosti

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Inovačné a digitálne vouchery v roku 2023

Firmy môžu získať poukážky, na základe ktorých im bude preplatená časť nákladov na inovačné a digitálne projekty. Aké sú podmienky a postup žiadania či výška príspevku?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky