Deväť krokov od start-upu k franchisingu

Počet franchisingových prevádzok na Slovensku pribúda, avšak nad domácimi slovenskými značkami stále prevažujú zahraničné koncepty.

Globálne známe a kapitálovo silné zahraničné značky vstúpili na slovenský trh po zmene režimu v 90.-tych rokoch min. storočia. Mali konkurenčnú výhodu a časový predstih pred domácimi podnikateľmi, ktorí vtedy neboli na vznik, tvorbu a rozvoj vlastných konceptov pripravení.

Tento náskok zahraničných konceptov pretrváva až do súčasnosti. Jedným z dôvodov je, že vznik, tvorba a rozvoj nového domáceho franchisingového konceptu je vo všeobecnosti dlhodobý a finančne náročný proces. Naviac, každý franchisingový koncept ktorý má byť na trhu dlhodobo ponúkaný ako úspešný produkt musí byť v praxi overený a známy, inak nezíska dôveru kupujúceho. Formálnou podmienkou, ktorú predpisuje európsky Etický kódex franchisingu pre každý franchisingový koncept je úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej prevádzke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby franchisingového reťazca.

Vzájomný pomer domácich a zahraničných konceptov v každej krajine naznačuje, aká je vyspelá vo využívaní a rozvoji franchisingu.

Vo vyspelých krajinách prevažuje počet domácich konceptov na trhu, platí to napr. aj pre všetkých našich susedov z V4 a samozrejme pre takmer všetky európske krajiny. Možno je to aj tým, že v týchto krajinách aktívne pôsobia franchisingové asociácie ktoré svojou edukačnou, poradenskou a konzultačnou činnosťou priebežne podporujú rozvoj domáceho franchisingového podnikania.

Aj na stránke rakúskej franchisingovej asociácie možno nájsť texty od renomovaných odborníkov, ktoré nielen inšpirujú ale aj poskytujú konkrétne návody. Táto stránka ponúka tiež poradenstvo svojich expertov a metodickú podporu (v Rakúsku). V jednom článku napríklad popisuje, ako si z vlastného pôvodného nápadu (start-upu) vytvoriť franchisingový koncept. Čo potrebujete k tomu, aby ste sa zo "start-upistu" stali franchisorom, je uvedené v týchto deviatich krokoch:

1. Myšlienka a nápad

Ak máte jedinečnú myšlienku alebo nápad na podnikateľský projekt (start-up), ktorý by ste chceli od začiatku rozvíjať prostredníctvom franchisingu, pozrite sa najskôr kto vám už konkuruje. Vytvorte si vlastný podrobný obchodný model, v ktorom podrobne zadefinujete výkonnosť vášho systému, organizačnú štruktúru, logistiku a pracovné postupy.

2. Je váš koncept "franšízovateľný"?

Nie každý prvoplánový podnikateľský nápad alebo projekt je možné úspešne aplikovať prostredníctvom franchisingu. Jednou z podmienok je, že každá franchisingová prevádzka je ekonomicky nezávislá od osoby a prevádzky poskytovateľa franšízy. Najdôležitejšia je samozrejme ekonomika, preto je potrebné vopred kvantifikovať náklady, ktoré bude potrebné vynaložiť na realizáciu celého franchisingového projektu, osobitne pre poskytovateľa a osobitne pre užívateľa licencie.

Môžete ako poskytovateľ franšízy garantovať, že užívateľ vášho konceptu dosiahne pri vynaložení potrebného úsilia primeranú ekonomickú efektívnosť, zisk a návratnosť vloženej investície?

3. Profil franchisanta

Úspech vášho franchisingového konceptu (systému) stojí a padá na úspešnosti vašich franchisantov. Preto musíte mať od začiatku jasnú predstavu o podnikateľskom profile každého vášho franchisanta a vytvoriť si jeho vzorový model. Pri praktickom výbere budete musieť samozrejme počítať s tým, že asi žiadny nesplní bezo zbytku všetky vaše požiadavky. Je však dôležité vopred si zadefinovať základné predpoklady a požadované vlastnosti. Vyhľadávanie a výber franchisantov totiž stojí peniaze (a čas) a iba ak budete mať jasnú predstavu, budete sa môcť zamerať cielene na určitý typ osobnosti, jeho profesionálne vlastnosti a ekonomické (finančné) možnosti.

4. Analýza trhu a odhad vlastnej úspešnosti

Predtým ako naštartujete svoje podnikanie, musíte podrobne poznať daný segment trhu a cieľovú skupinu vašich spotrebiteľov (platí to vo všeobecnosti, nielen pre franchising). Vykonajte intenzívny prieskum trhu a sledujte vývoj cien podobných produktov (služieb). Dôležité je mať prehľad o konkurencii, najmä v spádovej oblasti (regióne) pôsobenia vášho konceptu a v konkrétnych lokalitách budúcich prevádzok vašich franchisantov. Tieto informácie sa stanú cennou súčasťou vášho know-how, ktoré môžete zhodnotiť aj pri nastavení franchisingových poplatkov.

Článok pokračuje pod reklamou

5. Marketingová koncepcia

Marketingová stratégia každého franchisingového systému (konceptu) je dôležitou súčasťou jeho tzv. franchisingového balíka. Obsahuje okrem iného aj detailný popis dodávateľského systému, cien prevádzkových vstupov aj výstupov (produktov), tiež podmienky a predpoklady na priestor a lokalizáciu franchísingových prevádzok. Kvantifikuje limitné výšky nákladov na nájomné, reklamu, distribúciu a pod. Marketingová koncepcia sa rozhodujúcou mierou podieľa na charakteristike a dobrom mene franchisingovej značky.

6. Vlastné kapitálové možnosti

Ako budúci majiteľ a poskytovateľ franchisingovej licencie (franchisor) musíte počítať s investovaním do tvorby a rozvoja svojho franchisingového konceptu (aj kravu ak chcete podojiť, musíte ju najskôr nakŕmiť). Spravidla totiž trvá určitú dobu, po ktorej začne byť nový obchodný systém ziskový. Toto obdobie musíte prežiť a prefinancovať z vlastných zdrojov. Dôležité je preto vyšpecifikovať výšku potrebnej investície a doby návratnosti vložených prostriedkov a konfrontovať to s vlastnými možnosťami.

7. Franchisingová zmluva

Je formálnym a právnym vyjadrením vzťahov franchisora a franchisantov. Obsahuje predovšetkým všetky práva aj povinnosti obidvoch zmluvných strán. Vzhľadom na svoj význam a možné dopady (účinky) je vhodné aby bola vytvorená, prejednaná a uzatvorená v spolupráci s právnikom alebo franchisingovým poradcom. Obsah každej franchisingovej zmluvy je osobitný a špecifický s ohľadom na prevádzkové a ekonomické parametre konkrétneho konceptu.

8. Franchisingové prevádzkové príručky (manuály)

Sú návodom pre franchisanta ktoré obsahujú kompletné postupy ohľadom prevádzky jeho franchisingového podnikania. Podrobne popisujú kompletné know-how konceptu a všetky činnosti potrebné na úspešnú realizáciu výstupov franchisingovej prevádzky. Franchisingový manuál je hlavným zdrojom informácií prijímateľa franchisingu, je to dokument obsahujúci všetky relevantné údaje a postupy predmetného podnikania. Môže byť v ňom predpísaný aj dodávateľský systém, softwérové vybavenie, vzorové dispozičné riešenie a technologické vybavenie prevádzky, dizajn manuál, pravidlá predaja aj prevádzky, receptúry, personálne a organizačné schémy... atď. Jeho rozsah aj obsah je závislý od charakteru a náročnosti predmetného biznisu. Je dôležité aby úplne popisoval všetky situácie, ktoré môžu vzniknúť pri realizácii finálneho produktu. Jeho vypracovanie tvorí odborne i časovo najnáročnejšiu časť tvorby franchisingového konceptu.

9. Testovanie systému

Či váš franchisingový koncept je na trhu realizovateľný a životaschopný sa overí až v praktickej prevádzke. Úspešnosť pilotnej prevádzky počas primerane dlhého obdobia poslúži pre budúcich franchisantov ako dôkaz, že predmetný biznis je ekonomicky efektívny a marketingovo atraktívny.

V prípade záujmu radi poskytneme podrobnejšie informácie alebo poradenstvo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora startupov v praxi: skúsenosti podnikateľov

Pomoc s biznis plánom či marketingom, ale aj prezentácia v zahraničí. Čo priniesla iniciatíva Startup Sharks podnikateľom, ktorí sa do nej zapojili a ako takáto podpora funguje v praxi?

Podpora startupov a rozbeh podnikania očami odborníčky

Čo (ne)robiť pri prezentácii nápadu pred investormi, v čom je rozdiel medzi startupmi v zahraničí a na Slovensku a ako im pomáha inkubátor, prezradila odborníčka Henrieta Dunne.

Príležitosť pre startupy preraziť v Kórei a získať 300 tisíc eur

K-Startup Grand Challenge je akceleračný program pre startupy s globálnym potenciálom. Kto sa môže prihlásiť, dokedy prebieha registrácia a čo všetko môžu vybraté tímy získať?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky