Franchising a možnosti jeho praktického využitia v podnikaní

V odborných článkoch sa často hovorí, že franchising je možné využiť takmer vo všetkých oblastiach podnikania. Sú však sektory, kde sa benefity franchisingu prejavujú vo väčšej miere. Ktoré sektory sú najvhodnejšie na franchising?

Franchising a jeho využitie v realitných službách

V realitnom podnikaní je franchising pre franchisantov a samozrejme najmä pre klientov zaujímavý najmä vtedy, ak realitná kancelária - poskytovateľ franchisingovej licencie (franchisor) má zvučné meno a viacročné skúsenosti. Totiž za zvučným menom renomovanej realitnej kancelárie alebo siete realitných kancelárií je spravidla prepracované know-how - od metódy získavania klientov, inteligentnej databázy, profesionálneho servisu vrátane finančného a právneho poradenstva až po kontakty na notára a kataster. Praktické využívanie týchto nástrojov celý systém (koncept) priebežne zdokonaľujú a zároveň aktualizujú.

Úspešná práca v realitnej branži si vyžaduje znalosti vo viacerých odbornostiach, čo nemusí v plnom rozsahu dokonale zvládnuť jeden samostatne podnikajúci realitný maklér. Výhodou franchisingu v tejto oblasti je, že systémovú podporu a metodické vedenie svojim franchisantom, napr. aj realitným kanceláriám, ktoré využívajú licenciu poskytujúceho franchisora, poskytuje franchisingová centrála.

Z formálneho hľadiska (v zmysle Živnostenského zákona) je sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť) viazaná živnosť, ktorá si vyžaduje vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru alebo úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 5 rokov praxe v odbore. Tieto podmienky musí splniť každý živnostník vykonávajúci realitnú činnosť samostatne a tiež zodpovedný zástupca alebo majiteľ každej realitnej kancelárie (firmy) - aj v pozícii franchisanta.

Ak zákonné podmienky fyzická osoba nespĺňa a má záujem pracovať v realitnej činnosti, môže sa zamestnať v právnom subjekte - realitnej kancelárii, ktorá tieto podmienky spĺňa. Na jednej strane síce obíde zákonné podmienky na vykonávanie predmetnej viazanej živnosti, avšak pokiaľ je takáto realitná kancelária licencovaným členom Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS), táto spravidla zabezpečí jej pracovníkom potrebnú kvalifikáciu prostredníctvom vzdelávania, ktoré sa ukončuje odbornou skúškou. Pre realitné kancelárie a maklérov predstavuje licencia NARKS spôsob ako preukázať klientom svoju odbornosť v realitnom podnikaní. Platná licencia sa stáva osvedčením pre verejnosť.

Ďalším znakom pridávajúcim na dôveryhodnosti je, ak je realitná kancelária, ktorá poskytuje franchisingovú licenciu aj riadnym členom Slovenskej franchisingovej asociácie.

Franchising a jeho využitie v obchode a službách

V tomto segmente sa franchising využíva najčastejšie. Rozsah rôznych zmluvných podmienok a nastavení v danej oblasti je pomerne široký. Konkrétne, ako príklad uvediem jedno, ktoré môže zjednodušiť a zvýhodniť pre poskytovateľov franchisingových licencií nastavenie podmienok franchisingu.

Najproblematickejšie vo vzťahu franchisor - franchisant sú ochrana duševného vlastníctva (know-how) poskytovateľa franchisingovej licencie, tiež kontrola a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov (výstupov) franchisanta najmä v prípade, ak slúžia na stanovenie (výpočet) franchisingových a licenčných poplatkov.

Pre franchisora je výhodné, ak franchisant pri realizácii svojej činnosti má povinnosť odoberať čo najviac produktov (polotovarov, surovín) a služieb (teda vstupov) od poskytovateľa licencie. Takáto podmienka nebýva samoúčelná, ale je spravidla nutná pre zabezpečenie jednotnej kvality rovnakých výstupov (produktov) vo všetkých franchisingových prevádzkach danej značky. Dodávateľ (v pozícii franchisora) tým zároveň získa možnosť priebežného prehľadu o kvantitatívnych prevádzkových parametroch franchisanta.

V takomto prípade je možné podstatne zjednodušiť spôsob úhrady franchisingových a licenčných poplatkov tým, že sa jednoducho započítajú (včlenia) do marže vstupov od dodávateľa - franchisora. Zjednoduší sa tým (niekedy problematická) kontrola tržieb franchisanta a súvisiaca byrokracia. Typickým prípadom pre takýto spôsob fungovania franchisingového obchodného vzťahu na Slovensku je najrozšírenejšia (možno aj práve preto) sieť franchisingových prevádzok Minit (predtým Fornetti). Výhodu takéhoto jednoduchého praktického nastavenia dodávateľsko-odberateľských a ekonomických vzťahov tento reťazec (franchisingový systém) využíva nielen na domácom trhu, ale sa osvedčil aj pri expanzii do zahraničia (ČR, Rakúsko).

Pri tvorbe nového franchisigového konceptu a jeho aplikácii v praxi býva kvantifikácia a kontrola ekonomických ukazovateľov (výstupov) franchisanta jedno z najväčších úskalí vo vzťahu franchisor-franchisant. Odporúčam preto nastaviť logistiku a dodávateľský systém - pokiaľ je to možné - vo franchisingovej sieti tak, aby dodávateľom maximálneho počtu položiek vstupov do franchisingovej prevádzky bol franchisor. Tiež výhodné pre poskytovateľa licencie je napr. aj dispozičné právo na priestory prevádzky franchisanta. Napr. McDonad´s ako franchisor je často prenajímateľom (alebo majiteľom) priestorov (objektu) pre franchisingovú prevádzku, čo mu umožňuje získať profit aj z nájomného a zároveň má vyššiu garanciu dodržiavania podmienok franchisingovej zmluvy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.

Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Metodika tvorby franchisingového balíka - prevádzkový manuál

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú prevádzkové príručky (manuály) franchisingového konceptu uvedené v druhom module franchisingového balíka pod súhrnným názvom Prevádzkový manuál.

Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky