Ekonomická trestná činnosť v Slovenskej republike v roku 2013

Článok o miere hospodárskej kriminality, počte objasnených prípadov, výške spôsobených škôd a počte odsúdených.

Podľa štatistiky kriminality bolo v roku 2013 na Slovensku zistených 19 218 ekonomických trestných činov. Orgánom činným v trestnom konaní sa z tohto počtu podarilo objasniť 7 995. Z celkového počtu zistených ekonomických trestných činov sa teda úspešnosť objasnenia prípadov pohybuje približne na úrovni 42 %. Veľmi zaujímavý je údaj o celkovej výške škody spôsobenej ekonomickými trestnými činmi. Výška škody sa vyšplhala takmer na 439 miliónov eur.

Prehľad ekonomickej kriminality v Slovenskej republike za rok 2013
Počet ekonomických trestných činov 19 218
Z toho podiel objasnených trestných činov 42 %
Škoda spôsobená ekonomickou trestnou činnosťou 439 miliónov eur
Počet vyšetrovaných a stíhaných osôb v tejto súvislosti 9 875 osôb

 

Najčastejšie podoby ekonomickej kriminality v roku 2013

Z celkového počtu ekonomických trestných činov predstavovali jednoznačne najpočetnejšiu skupiny trestné činy podľa § 276 až 279 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. Týkajú sa nasledovných oblastí: skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, daňový podvod, nezaplatenie dane a poistného, marenie výkonu správy daní. V tejto skupine išlo spolu o 6 053 trestných činov, no objasniť sa podarilo len 3 057 z nich, čo je v percentuálnom vyjadrení 51 %. Spôsobená škoda činila približne 142 miliónov eur.

V roku 2013 bolo zaznamenaných 3 469 trestných činov klasifikovaných ako podvod podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Z tohto počtu bolo objasnených 1 300 trestných činov, čo je približne 37 %. Celková škoda v tejto kategórii bola spôsobená vo výške 182 miliónov eur.

Trestných činov v súvislosti s menou bolo zaznamenaných 2 715. Ich podoba má predovšetkým charakter falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí. Úspešnosť objasnenia týchto trestných činov je však veľmi nízka. Objasniť sa podarilo len 1 % z nich. Spôsobená škoda bola približne vo výške 85 000 eur.

Páchanie úverových podvodov bolo zaevidované v 1 728 prípadoch. Pre úverové podvody je však príznačná vysoká úspešnosť ich objasnenia, pretože sa podarilo objasniť až 81 % z nich. Škoda, ktorá nimi bola napáchaná bola vo výške takmer 11 miliónov eur.

V minulom roku bol zaznamenaný vysoký počet trestných činov v súvislosti so zneužívaním platobnej karty alebo elektronických peňazí podľa § 219 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Takýchto trestných činov bolo v uplynulom roku 1 377. Objasniť sa však podarilo len 23 % z týchto prípadov. Nezanedbateľná je aj škoda, ktorá bola spôsobená vo výške 900 000 eur.

Sprenevera majetku patrila tiež medzi frekventované trestné činy v roku 2013. Zaznamenaných bolo 1 023 takýchto prípadov. Objasniť sa podarilo 641 z nich, čo je 63 %. Výška škody v súvislosti so spreneverou dosiahla takmer 18 miliónov eur.

Článok pokračuje pod reklamou

 

Ukončené trestné stíhania osôb za ekonomické trestné činy a ich výsledky v roku 2013

Informácie o ukončených trestných stíhaniach, počte obžalovaných a odsúdených osôb poskytuje štatistika o činnosti prokuratúry. V nasledujúcej tabuľke vám preto prinášame vybrané údaje o ukončených trestných stíhaniach, počte obžalovaných a odsúdených osôb v súvislosti s majetkovou a hospodárskou trestnou činnosťou v roku 2013.

Počet trestne stíhaných, obžalovaných a odsúdených osôb za ekonomické trestné činy v roku 2013
Druh ekonomického trestného činu Počet stíhaných osôb Počet obžalovaných osôb Počet odsúdených osôb
Podvod 2 249 1 484 1 253
Úverový podvod 1 979 1 120 1 337
Sprenevera majetku 1 024 587 630
Zneužitie platobnej karty alebo elektronických peňazí 528 319 337
Neodvedenie dane a poistného 441 201 194
Skrátenie dane a poistného 273 139 141
Nezaplatenie dane a poistného 232 103 101

Ak vás zaujímajú informácie o ekonomickej kriminalite v rámci firiem vo svete i na Slovensku, jej formách páchania alebo typickom profile podvodníka, odporúčame vám prečítať si aj náš článok Ekonomická kriminalita vo firmách.

Zdroje: Štatistika kriminality v Slovenskej republike za rok 2013, Štatistická ročenka o činnosti prokuratúry Slovenskej republiky za rok 2013

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?

Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy

Pri pokračovaní v boji proti daňovým únikom a podvodom sa zreformuje daňové tajomstvo a rozšíria sa verejne dostupné informácie o daňových subjektoch. Čo bude a čo už nebude predmetom daňového tajomstva nájdete v tomto článku.

Nový akčný plán boja proti daňovým podvodom

Po tom, ako sa osvedčilo zavedenie opatrení predchádzajúceho plánu boja proti daňovým podvodom, predstavili ministerstvá vo vzájomnej spolupráci ich ďalší balík. Prečítajte si čo sa chystá.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky