Koronavírus a jeho dopady na živnostníkov a MSP - podnikatelia žiadajú kompenzačné opatrenia

Podnikateľské organizácie žiadajú kompenzácie pre živnostníkov a malých a stredných podnikateľov na zmiernenie karanténnych opatrení v súvislosti s koronavírusom.

V uplynulých dňoch upozornili viaceré podnikateľské organizácie, že vláda nekoná a kým v iných krajinách sú spolu s karanténnymi opatreniami prijímané aj rôzne ekonomické opatrenia, slovenskí ekonomickí ministri obrazne povedané spia. Podnikateľské organizácie vyzývajú vládu, aby konala a predkladajú aj svoje návrhy riešení.

Legitímnou otázkou je, ako pomôcť prežiť tisíckam malých a stredných firiem, ktoré môže kritická situácia ekonomicky zlikvidovať, ak bude trvať príliš dlho. V porovnaní s inými krajinami je reakcia slovenskej vlády príliš pomalá a absolútne neadekvátna,“ konštatuje prezident Združenia podnikateľov Slovenska, Ján Oravec. „Balíček opatrení balíček proti koronavírusu pomôcť slovenským firmám kúpiť si čas“, dodáva.

„Podnikatelia chápu túto mimoriadnu situáciu a nežiadajú kompenzáciu strát zo zisku, ale očakávame ústretovosť od štátu  kompenzáciou a úľavou v mimoriadnych nezavinených nákladoch spojených s touto mimoriadnou situáciou, tak aby prežili a mohli ďalej fungovať vo svojom podnikaní, vytvárať hodnoty, poskytovať prácu svojim zamestnancom a platiť dane štátu“, zdôrazňuje Ján Palenčár, prvý viceprezident Slovenského živnostenského zväzu.

Vláda SR predstavila prvých 7 opatrení s cieľom podporiť podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých koronakrízou. O aké opatrenia ide a bližšie informácie, nájdete v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy, Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu alebo Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu.

Aké opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu požaduje Slovenský živnostenský zväz?

Slovenský živnostenský zväz požaduje najmä:

  • úplné zrušenie platieb sociálnych a zdravotných  odvodov SZČO  dočasne na obdobie troch mesiacov (za marec – apríl - máj), pričom tieto platby navrhujeme následne rozpočítať (pomerne navýšiť) platby odvodov počas nasledujúcich 18 mesiacov, počnúc od júna 2020,
  • oslobodenie výplat  vyplatených zamestnancom ako náhradu za mzdu v prípade prekážok na strane zamestnávateľa od sociálnych, zdravotných odvodov a dane z príjmu – t.j. obdobný režim ako platí pre 13. a 14. plat, nakoľko  niektorí zamestnávatelia nemôžu prideľovať zamestnancom prácu z dôvodu poklesu objednávok alebo dodržiavania príkazu zatvorenia prevádzky, alebo zastavenia prevádzky z dôvodu preventívnych karanténnych opatrení,
  • automatické predĺženie doby splatnosti dane z príjmu z 31.3. na 30.6.2020, a to aj v prípade, ak bolo daňové priznanie podané v riadnom termíne,
  • poskytovanie prekleňovacích bezúročných pôžičiek na prevádzkové náklady živnostníkov a malých a stredných podnikov, prostredníctvom komerčných bánk alebo SZRB, formou splátkových úverov so splatnosťou min. 2 roky,
  • odklad splátok istiny už poskytnutých podnikateľských úverov na obdobie aspoň 6 mesiacov pre živnostníkov a MSP v komerčných bankách.

Aké opatrenia na zmiernenie koronavírusu požaduje Združenie podnikateľov Slovenska?

Prečítajte si tiež
  • Prijatie opatrení týkajúcich sa zákonných termínov –  najmä daňových priznaní k  DPH a dani z príjmov. Viaceré zákonné termíny nie je z objektívnych príčin v tomto čase možné dodržať (OČR alebo domáca karanténa účtovníkov, obmedzovanie stretnutí klientov s ich účtovníkmi a pod.).
  • Prijatie opatrení, ktoré znížia tlak na cash-flow firiem - napríklad v súvislosti s odvodmi, či platbami daní (odpustenie preddavkov na daň v najbližšom období či urýchlenie nadmerných odpočtov DPH, automatický posun platby daní vyplývajúcej z daňových priznaní na 30.6.2020) alebo vytvorením úverových schém, ktoré firmám pomôžu preklenúť toto neľahké obdobie.
  • Flexibilita a (dočasné) obmedzenie preregulovaného prostredia – vláda a verejné inštitúcie prichádzajú s opatreniami, ktoré idú nad rámec zákonných limitov (napríklad Sociálna poisťovňa a vyplácanie OČR 14 dní namiesto zákonom určených 10), pretože väčšina  regulácií sa u nás prijíma tak, že ich je náročné plniť aj v ekonomicky dobrých časoch, vôbec však nepočítajú s krízou mimoriadneho rozsahu. Zvýšenie flexibility je v záujme nás všetkých, zamestnávateľov i zamestnancov. Je dôležité umožniť firmám dohodnúť sa so svojimi zamestnancami na podmienkach, ktoré umožnia firmám prežiť.
  • Vytvorenie podporných mechanizmov s využitím skúseností a siete Národných podnikateľských centier, ktoré prevádzkuje Slovak Business Agency vo všetkých regiónoch SR. Slovak Business Agency je unikátnou platformou, ktorá bola založená Ministerstvom hospodárstva SR, Združením podnikateľov Slovenska a Slovenským živnostenským zväzom.
Článok pokračuje pod reklamou

O potrebe pomôcť ekonomike hovorí aj Európska komisia

Prečítajte si tiež

Európska komisia v piatok v reakcii na rozširujúce sa ochorenie predstavila európsku koordinovanú reakciu na zmiernenie sociálne-ekonomického dopadu koronavírusu. Komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, na zmiernenie následkov pandémie, najmä na zabezpečenie nevyhnutých dodávok do systémov zdravotnej starostlivosti prostredníctvom zachovania integrity jednotného trhu a výroby a distribúcie hodnotových reťazcov. Ďalej podporí ľudí, aby príjmy a pracovné miesta neboli neprimerane ovplyvnené a aby sa predišlo trvalým účinkom tejto krízy, podporí firmy a zabezpečí, aby likvidita finančného sektora mohla naďalej podporovať hospodárstvo a uľahčí členským štátom konať koordinovane.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na ochorenie COVID-19 povedala: „Pandémia koronavírusu nás všetkých testuje. Nie je to len bezprecedentná výzva pre naše systémy zdravotnej starostlivosti, ale tiež veľký šok pre naše hospodárstva. Dnešný dôležitý ekonomický balík sa zaoberá súčasnou situáciou. Sme pripravení urobiť viac, ako sa bude situácia vyvíjať. Urobíme všetko, čo je potrebné na podporu Európanov a európskeho hospodárstva.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Antikorona záruka v praxi: ako funguje a prehľad bánk

Ako funguje antikorona záruka, prečo musia podnikatelia za úvery so štátnou zárukou ručiť a do ktorej banky ísť po úver s antikorona zárukou?

Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Garančné programy pre podnikateľov: v čom sa líšia a kto o ne môže žiadať?

Na trhu už niekoľko rokov existujú viaceré garančné programy, ktoré uľahčujú financovanie podnikateľských projektov. V čom sa líšia a aké podmienky musí podnikateľ spĺňať?

Poradenstvo pre začínajúcich podnikateľov - do 25 000 eur pre startup

Podpora začínajúcich podnikateľov uhradením poradenstva a konzultácií - to prináša program Startup sea od SBA. Kto môže o podporu požiadať a za akých podmienok?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky