Čo je operatívny leasing a prečo by ste ho mali využiť na financovanie auta?

Vozidlo na operatívny leasing nemusíte kúpiť a vlastniť. Využívate ho len do takej doby, aká vám vyhovuje.

Pri kúpe auta alebo výrobných zariadení máte niekoľko možností financovania. Môžete si napríklad vziať úver, urobiť nákup na splátky alebo siahnuť po leasingu. V rámci neho je najrozšírenejší finančný leasing. Za auto platíte mesačné splátky leasingovej spoločnosti a po niekoľkých rokoch ho môžete za zostatkovú hodnotu odkúpiť. Existuje ale aj menej známa forma tohto druhu financovania, a to operatívny leasing.

Ako presne funguje a čo je na ňom iné oproti „tradičnému“ leasingu čitateľom Podnikajte.sk prezradí Richard Hollý, generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností SR, ktorá združuje spoločnosti priamo sa zaoberajúce podnikaním alebo činnosťami súvisiacimi s dlhodobým prenájmom majetku.

V rozhovore s Richardom Hollým sa dozviete:

  • Aký je rozdiel medzi finančným a operatívnym leasingom;
  • Či je operatívny leasing dostupný aj pre začínajúceho podnikateľa;
  • Či sa pri ňom platí akontácia;
  • Ako sa vypočíta mesačná splátka;
  • Aké služby v rámci leasingu ponúka leasingová spoločnosť.

Máte niečo na leasing?

Áno, dcérska spoločnosť asociácie, ktorej som konateľom, má auto na operatívny leasing.

Prečo vaša firma siahla po tejto možnosti?

S tým súvisí základná dilema, ktorú musí dnes podnikateľ riešiť – či chce auto vlastniť alebo len užívať. Pokiaľ chce auto vlastniť, má na výber spotrebný úver, predaj na splátky alebo finančný leasing. Pokiaľ chce užívať, ideálna forma je operatívny leasingu. Oproti kúpe je operatívny leasing výhodnejší z hľadiska mobility, komfortu a z hľadiska daňových zvýhodnení.

Vnímajú to tak aj podnikatelia, resp. bežní spotrebitelia? Je u nich tento model užívania populárny?

Každý rok rastie využívanie operatívneho leasingu rádovo o 10 %. Ide o užívanie konkrétnej veci na základe nájomnej zmluvy. V tomto prípade podnikateľ platí len nájomné za užívanie konkrétnej hnuteľnej veci a po skončení operatívneho leasingu sa zákazník nestane vlastníkom. Auto vracia naspäť leasingovej spoločnosti.

Štandardne to funguje tak, že na začiatku sa na základe nastavenia počtu kilometrov nájazdu a doby trvania zmluvy určí tzv. zostatková hodnota predmetu leasingu. Teda určí sa napríklad cena auta po jeho štvorročnom užívaní a po najazdení X kilometrov. Ak by bola napr. cena nového auta na operatívny leasing 40-tisíc a zostatková odhadovaná cena 15-tisíc, zákazník spláca v splátkach 25-tisíc eur.

Podnikateľ teda neplatí celú hodnotu auta ako pri finančnom leasingu, ale iba cenu za jeho užívanie.

Áno. Dnes je slovo mobilita kľúčové a trendy vo svete jednoznačne potvrdzujú, že operatívny leasing je prevažujúci spôsob financovania mobility. U nás sa stále len rozbieha. V prvom polroku 2019 mal na celkovom financovaní operatívny leasing podiel 14 %, pričom finančný leasing si drží 47 % a spotrebný úver podiel 39 %. Hovoríme o všetkých predmetoch ako sú nákladné, osobné vozidlá, stroje, zariadenia a nehnuteľnosti.

Služby operatívneho leasingu

V čom vidíte hlavné výhody operatívneho leasingu?

Pri spotrebnom úvere alebo finančnom leasingu sa musí o vozidlo starať a plniť zákonné povinnosti sám vlastník, teda podnikateľ. Pri operatívnom leasingu je právnym aj ekonomickým vlastníkom leasingová spoločnosť. Nájomca je len v pozícii užívateľa. Dokonca leasingová spoločnosť je zapísaná v evidencii vozidiel ako držiteľ, to znamená, že je povinnou osobou z hľadiska plnenia daňových povinností. Podnikateľ je tak oslobodený od všetkých povinností, ktoré vyplývajú z vlastníctva vozidla a účtuje v účtovníctve len o nájomnom za vozidlo.

Prečítajte si tiež

Zároveň si v rámci služieb operatívneho leasingu môže dohodnúť aj pneuservis, opravy porúch či náhradu vozidla. Leasingové spoločnosti sú pripravené a zamerané aj na to, aby spravovali nielen jedno vozidlo, ale celý vozový park.

Operatívny leasing sa oplatí aj cenovo, keďže leasingové spoločnosti majú objemové zľavy - nakupujú vozidlá v lepšej cene, výhodnejšie vedia dohodnúť aj výšku poistného a ceny služieb.

V prípade operatívneho leasingu sa však podnikateľ nestane vlastníkom vozidla. Nemôže to byť v samotnej zmluve dohodnuté, vždy musí auto vrátiť späť. Prípadný predaj vozidla je možné dohodnúť až následne. 

Služby sú ale variabilná zložka.

Áno.

Ak by sa podnikateľ rozhodol, že servis spojený s autom si bude zabezpečovať sám, musí chodiť len do autorizovaných servisov, s ktorými má leasingová spoločnosť zmluvu? Musí využívať napríklad len určitú značku oleja alebo pneumatík?

Áno, je to súčasťou dohodnutých podmienok. Osobitne v prípade operatívneho leasingu, kedy, ako som vravel, je auto majetkom leasingovej spoločnosti. Tieto konkrétne podmienky sú však podmienkami výrobcu vozidla, nie podmienkami leasingovej spoločnosti. Ak teda zákazník dodrží podmienky výrobcu vozidla, splnil všetky podmienky. Výrobca vozidla určuje podmienky opráv a servisov,  konkrétny typ uskladnenia a spravidla to súvisí so značkou vozidla, ktoré klient financuje, aby bol garantovaný 100 %-tný servis.

V prípade prenájmu  strojov a zariadení platia taktiež osobitné podmienky určené výrobcami strojov a zariadení. Ich účelom je vždy garancia 100 % servisu.

Ak by klient túto podmienky porušil a namiesto autorizovaného servisu by išiel ku kamarátovi do garáže, môžu mu z toho vyplývať nejaké sankcie?

Vždy je to otázka zmluvy, nedá sa to generalizovať. Podstatné sú postupy a podmienky určené výrobcom vozidla. Ak sa vozidlo pokazí, treba rozlíšiť, či ide o štandardné dohodnuté opravy, ktoré sa majú uskutočňovať v autorizovanom servise alebo také, ktoré nastanú počas cesty.  Vtedy je dokonca povinnosť ísť do akéhokoľvek dostupného servisu a preveriť stav vozidla.  

Vo všeobecnosti je vždy vhodné akýkoľvek servis vopred konzultovať s leasingovou spoločnosťou, aby ostala zachovaná záruka na vozidlo, ktorú štandardne poskytuje výrobca.

A ak je auto na operatívny leasing v servise, má podnikateľ automaticky nárok na náhradné vozidlo od leasingovej spoločnosti?

Richard Hollý. Zdroj: osobný archív Richarda Hollého
Richard Hollý. Zdroj: osobný archív Richarda Hollého

Takúto službu si môže nájomca dohodnúť v rámci asistenčnej služby, kedy v dôsledku nepredvídateľnej okolnosti, ktorá bráni v užívaniu vozidla, má nájomca nárok na náhradné vozidlo.  Existuje však i samostatná voliteľná služba v podobe poskytnutia náhradného vozidla, bez ohľadu na okolnosti jej potrebného využitia. 

Ak je vozidlo v servise a má nájomca dohodnutú službu náhradné vozidlo, v takomto prípade má nárok na náhradné vozidlo. I bez dohodnutia tejto služby však niektoré servisy poskytujú náhradné vozidlo na nevyhnutnú dobu opravy resp. zabezpečia dopravu zo servisu do práce a prípade i späť na vyzdvihnutie vozidla. Voliteľná služba náhradné vozidlo, ako i každá iná voliteľná služby, je osobitne dohodnutá a spoplatnená. 

Cena operatívneho leasingu

Podnikateľ si teda môže zvoliť operatívny leasing bez služieb s nižšou splátkou alebo so službami s vyššou. Z čoho presne sa mesačná splátka skladá?

Z nájomného a úroku, zo služieb, ktoré sme spomínali a súčasťou splátok je aj poistné.

Cena určite závisí od hodnoty vozidla, dĺžky užívania a iných podmienok, no viete pre ilustráciu uviesť cenový rozptyl splátky?

Napríklad vozidlá nižšej strednej triedy pri štvorročnom nájme sa pohybujú niekde okolo 16-tisíc eur celkovej ceny služby operatívneho leasingu bez poistenia.

Je dôležité spomenúť, že pri operatívnom leasingu sa neplatí žiadna akontácia, ako je tomu pri finančnom leasingu. V určitých prípadoch, v závislosti od bonity žiadateľa, sa však môže platiť kaucia.

Kaucia v akom zmysle?

Kaucia predstavuje záruku na nájomné do budúcnosti.  Podobne ako keď vlastník bytu, ktorý prenajíma, žiada od nového nájomcu kauciu napr. na tri mesiace dopredu.

Je to bežná prax?

Nie je to štandardné, skôr je to výnimočné, závisí to od posúdenie bonity žiadateľa. 

Ak by sme porovnali samotné nájomné v prípade operatívneho leasingu voči finančnému, nie je výrazne vyššie. Je porovnateľné, a tak sa z môjho pohľadu operatívny leasing oplatí viac.

Ešte je dôležité povedať, že v prípade operatívneho leasingu je celé riziko zostatkovej ceny a vývoja tejto ceny  na strane leasingovej spoločnosti. Prípadný negatívny vývoj ceny v čase teda znáša leasingová spoločnosť.

Čiže ak sa zostatková cena auta po troch rokoch užívania nacení na 15-tisíc eur, no príde kríza a jeho reálna hodnota klesne na 8-tisíc, podnikateľ nič nedopláca?

Áno presne tak, je to všetko na pleciach leasingovej spoločnosti.  

Iné je to v prípade, ak by podnikateľ nesplnil podmienky. Ako som už spomínal, zostatková cena sa určí podľa doby užívania a podľa nastaveného počtu kilometrov. Ak si spotrebiteľ dohodne 30 000 kilometrov ročne a reálne najazdí 50 000, čo sú tzv. nadlimitné kilometre, bude musieť za ne doplatiť doplatok za tzv. nadlimitné kilometre. Zostatková cena vozidla bude totiž iná, keďže auto bude viac opotrebené.

Zostatkovú cenu navrhuje leasingová spoločnosť, no môže do nej zasahovať aj podnikateľ? Môže si vypracovať iné stanovisko od iného odborníka?

Nie. Hodnota zostatkovej ceny spravidla vychádza z údajov, ktoré poskytne nájomca, ale je určená leasingovou spoločnosťou. Nájomca však výraznou mierou participuje na určení zostatkovej ceny a to tým, že sám určuje dobu trvania zmluvy a ročný nájazd kilometrov.  Práve tieto parametre, doba trvania zmluvy a počet najazdených kilometrov sú kľúčové pre stanovenie zostatkovej ceny a výber týchto parametrov je na nájomcovi. 

Prečítajte si tiež

Teda ak nájomca nie je spokojný s výškou splátky, vie ju zmeniť zmenou parametrov v dĺžke trvania zmluvy a počtu najazdených kilometrov.  Ak sa podnikateľovi v čase trvania zmluvy zmení podnikateľský plán a potrebuje zvýšiť počet najazdených kilometrov alebo naopak ich počet znížiť, je spravidla možná zmena zmluvy na jeho žiadosť, čo má rovnako dopad na výšku splátky ako i výšku zostatkovej ceny vozidla.    

Správne určenie zostatkovej ceny je ako veštiť z kryštálovej gule. Každá spoločnosť si spôsob výpočtu chráni. Neexistuje nijaký štandard, je to vždy o komplikovanom výpočte, predikcii budúceho vývoja ceny podľa určených kritérií.

Každá spoločnosť k výpočtu pristupuje inak?

Existujú desiatky tisíc údajov z hľadiska vývoja cien na trhu, opraviteľnosti vozidiel, z hľadiska cien náhradných dielov. Každá spoločnosť k nim pristupuje podľa vlastných štandardov.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky operatívneho leasingu

Povedzme si teda, aké by mali byť prvé kroky podnikateľa, keď premýšľa nad operatívnym leasingom.

Kľúčová vec je stanoviť si dobu trvania leasingu, teda dobu trvania nájmu a počet kilometrov, ktoré najazdí. A potom sú to služby ako údržba, pneuservis a podobne. Žiadateľ  sa musí rozhodnúť, či si chce tieto služby zastrešovať sám alebo to prenechá na leasingovú spoločnosť.

Aká je obvyklá doba trvania operatívneho leasingu?

Štandardne sa zmluva uzatvára na tri až päť rokov.  Dĺžka trvania zmluvy sa prispôsobuje požiadavke zákazníka a samozrejme dĺžka trvania zmluvy ovplyvňuje cenu nájmu.  Osobne odporúčam dobu tri až štyri roky.  Vozidlo po troch rokoch si dokáže udržať optimálnu hodnotu.   

Počet kilometrov má užívateľ vypočítať podľa predošlých skúseností? Alebo ako môže vedieť, koľko kilometrov prejde napr. za tri roky?

Je to predikcia, ale odporúčam ju nadhodnotiť minimálne o 10 % a pozrieť sa potom na výšku zostatkovej sumy. Vo všeobecnosti je  však lepšie stanoviť si viac kilometrov ako menej. Na druhej strane je tiež potrebné si uvedomovať, že vyšší počet predpokladaných najazdených kilometrov zvyšuje mesačnú splátku. Preto je vhodné nájazd odhadovať čo možno najreálnejšie s malou rezervou.

Podnikateľ si vie v zmluve dohodnúť aj kompenzáciu za tzv.  podlimitné kilometre. V ich prípade si vie podnikateľ dohodnúť aj zníženie ceny. Môže sa stať situácia, že podnikateľovi sa zmení biznis plán, najazdí oveľa menej, ako si pôvodne stanovil a na konci bude hodnota vozidla vyššia, ako bolo na začiatku dohodnuté.

V prípade flotily odporúčam pri dohadovaní údržby, servisu a celkovo služieb diskutovať   o uzatvorených a otvorených kalkuláciách. Pri uzatvorenej kalkulácii sa už na začiatku dohodne cena služieb, pri otvorenej sa cena odvíja od reálnej situácie na trhu.

Pre podnikateľa je ale na začiatku dôležité urobiť si prieskum, ktorý typ financovania bude pre neho najlepší. Všeobecne odporúčam pri financovaní mať na zreteli tri veci:

  1. Poznať vec, ktorú chcem financovať.
  2. Poznať partnera na financovanie – vybrať si dobrého partnera je základ, preto odporúčam členov Asociácie leasingových spoločností, ktorí sa musia riadiť aj etickým kódexom asociácie.
  3. Poznať aspoň základné náležitosti zmluvy.

Overuje si leasingová spoločnosť pred podpisom zmluvy klientovu schopnosť splácať?

Samozrejme. Podnikateľ predkladá okrem štandardných identifikačných údajov z výpisu z obchodného registra aj výsledky hospodárenia spoločnosti, ktorými preukazuje svoju spôsobilosť splácať. Na rozdiel od banky leasingová spoločnosť vie financovať aj začínajúceho podnikateľa.

Začínajúci podnikateľ musí predložiť svoj biznis plán a vtedy leasingová spoločnosť posudzuje uskutočniteľnosť tohto plánu. Osobitne je pri takomto podnikateľovi je dôležitý jeho budúci podnikateľský plán. Ale z hľadiska minulosti sa posudzuje aj jeho prípadné  nesplácanie záväzkov, ktoré sa zisťuje  dostupných zdrojov.

V prípade ak uskutočniteľnosť plánu alebo aj samotná história podnikateľa nie je dostatočnou garanciou, pristupuje sa k iným formám zabezpečenia. Môže to byť určitá forma procesnej alebo hmotnej záruky.

Rozsah posudzovania uskutočniteľnosti podnikateľského plánu u začínajúcich podnikateľov prirodzene závisí od miery financovania zo strany leasingovej spoločnosti. Iné je posudzovanie tohto plánu v prípade, ak sa majú financovať stroje, zariadenie a technológia slúžiaca na podnikanie alebo celý vozový park a iné je posudzovanie v prípade, ak sa má financovať motorové vozidlo na operatívny leasing. 

V prípade operatívneho leasingu jedného motorového vozidla bude posudzovanie uskutočniteľnosti podnikateľského plánu u začínajúceho podnikateľa určite jednoduchšie a nekomplikované, keďže samotné vozidla predstavuje pre leasingovku zábezpeku.

Pri bežných spotrebiteľoch-nepodnikateľoch je zákonná povinnosť preveriť príjem spotrebiteľa z údajov Sociálnej poisťovne a taktiež sa musia overiť výdavky v registroch údajov o spotrebiteľských úveroch.

Čo sa stane, ak dobu trvania zmluvy podnikateľ nedodrží, napríklad ak medzitým skrachuje? Vyplývajú mu z toho nejaké sankcie, prípadne doplatenie celej čiastky užívania?  

Pre takýto prípad platí postup dohodnutý s leasingovou spoločnosťou v samotnej zmluvy.  Ale vo všeobecnosti, ak podnikateľ „skrachuje“ teda nemôže uskutočniť svoj podnikateľský plán, a preto nemôže ďalej užívať motorové vozidlo a platiť splátky, je najvhodnejšie, aby požiadal leasingovú spoločnosť o predčasné ukončenie zmluvy. Na takéto ukončenie zmluvy je potrebná dohoda oboch strán a v nej si dohodnú a upravia všetky ďalšie vzájomné nároky.

V takomto prípade podnikateľ vráti vozidlo a vzájomné finančné vysporiadanie je závislé od hodnoty vozidla v čase jeho vrátenia resp. jeho predaja. V prípade ak podnikateľ, ktorý „skrachuje“ nebude komunikovať s leasingovou spoločnosťou, nepožiada o predčasné ukončenie a prestane platiť splátky, leasingová spoločnosť ukončí zmluvu výpoveďou a vtedy  môžu nasledovať určité v zmluve dohodnuté sankcie. 

Vo všetkých prípadoch predčasného ukončenia zmluvy leasingová spoločnosť vyhotovuje tzv. konečné finančné vysporiadanie,  v ktorom vyčísli svoje finančné nároky. 

Spomenuli ste, že v zmluvách sú zakotvené aj sankcie. Na čo by si mal podnikateľ dávať pozor, aby nebol pokutovaný?

Všetky podmienky sú stanovené v zmluve o operatívnom leasingu. Je dôležité dopredu ich poznať, dopredu sa na ne pýtať. V prípade služieb by podnikateľ mal poznať postup ich uplatňovania a v prípade priebehu zmluvy, poznať aj jej neštandardný priebeh. Ten môže spočívať v tom, že auto môže byť  zničené, poškodené alebo ukradnuté. Sú to všetko prípady, ktoré sú riešené poistnou udalosťou. Štandardne podnikateľ, pokiaľ príde k ukradnutiu, poškodeniu alebo zničeniu nie jeho zavinením, neznáša žiadne riziko.

V prípade, že tam bude jeho zavinenie, ide v takom prípade o jeho zodpovednosť za škodu. Aj z hľadiska prípadných sankcií je tam len zodpovednosť do výšky škody, ktorá bola spôsobená a ktorá bola spôsobená  jeho zavinením. Ale naozaj musí ísť o jeho zavinené  konanie.

Čiže ak podnikateľ spôsobí haváriu, platí len škodu, ktorú spôsobil a neplatí leasingovej spoločnosti žiadnu pokutu?

V prípade, ak podnikateľ zavineným konaním havaruje s vozidlom, ide o poistnú udalosť krytú havarijným poistením. Je ale dôležité poznať podmienky poistenia a dodržať ich.

Podnikateľ by bol však povinný nahradiť škodu, ak by išlo o výluku z poistenia a poisťovňa by odmietla vyplatiť poistné plnenie. Ide však o výnimočné prípady medzi ktoré patrí napr. úmyselné spôsobenie škody, použite vozidla na spáchanie trestného činu alebo použitie alkoholu za volantom.

Kedy operatívny leasing končí?

Zmluva je nastavená na konkrétny dátum ukončenia, takže končí v tom čase. Zákazník na dohodnuté miesto vráti motorové vozidlo, kde sa overí, či stav vozidla zodpovedá bežnému opotrebeniu a spravidla sa v takomto prípade zmluva skončí. Podnikateľ sa tým odbremeňuje od ďalších povinností a môže si vybrať ďalšie vozidlo na operatívny leasing. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ceny diaľničných známok a pohonných hmôt v roku 2024

S čím rátať pri ceste do zahraničia? Prehľad cien diaľničných známok, mýta, benzínu či nafty na Slovensku a v okolitých krajinách aj informácie o novinke – jednodňovej diaľničnej známke.

Hybridné palivové karty: riešenie pre spaľováky aj elektromobily

Niektoré palivové karty umožňujú zaplatiť aj za nabíjanie elektromobilu či plug-in hybridu. Pre koho sú vhodným riešením a čo všetko ponúkajú?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky