Investičná pomoc pre sociálne podniky: aké sú podmienky?

Registrované sociálne podniky môžu predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Na čo možno peniaze použiť a dokedy o ne možno žiadať?

Kto môže o investičnú pomoc žiadať a aké podmienky treba splniť?

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“ bolo zverejnené v októbri 2020.

Ku koncu novembra 2021 evidovali úrady práce sociálnych vecí a rodiny 29 žiadostí o poskytnutie  finančnej pomoci. „Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny už podpísali dohody so 17 registrovanými sociálnymi podnikmi. V rámci nich bude podporených 73 pracovných miest. Finančné príspevky, ktoré na ne sociálne podniky dostanú, budú spolu vo výške 2,5 milióna eur, “ uviedol Karol Zimmer, generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Registrované sociálne podniky stále môžu predkladať žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Čas na to majú do konca januára 2022. Oprávnenými žiadateľmi sú registrované sociálne podniky vrátane začínajúcich sociálnych podnikov.

Prečítajte si tiež

Podmienkou pre získanie nenávratného finančného príspevku z tohto národného projektu je schválenie financovania časti investičného zámeru formou návratných zdrojov (úver alebo pôžička alebo finančný nástroj). Táto podmienka je stanovená zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sociálny podnik teda musí pri predložení žiadosti preukázať úradu schválenie financovania časti svojho investičného zámeru formou návratných zdrojov.

Na čo môžu sociálne podniky využiť finančné prostriedky?

V rámci národného projektu môžu registrované sociálne podniky získať finančné prostriedky, ktoré budú súvisieť vyslovene s investičným zámerom. Ide o kapitálové výdavky, bežné výdavky na dodanie tovaru a na poskytnutie služieb, ako aj príspevky na mzdové výdavky zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené priamo v dôsledku investičného zámeru. V rámci národného projektu tak budú podporené pracovné miesta v registrovaných sociálnych podnikoch ako napríklad operátor výroby, strojársky špecialista, operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu či  obrábač kovov.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?

Riaditeľ UVP TECHNICOM: ako prezentovať startup na súťaži či pred investorom

František Jakab radí, na čo dať pozor pri prezentovaní inovatívneho nápadu na súťaži a približuje, kto a ako môže využiť tzv. inkubátor či s čím pomáhajú experti z Technickej univerzity v Košiciach.

Inovačné poukazy pre podnikateľov: môžu získať do 10 000 eur

Firmy môžu zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovovať produkty či služby pomocou inovačných poukážok. Aké sú podmienky na ich získanie, ako postupovať a akým spôsobom ich využiť?

Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky