Ekonomický balíček proti koronavírusu: 13 opatrení, ktoré plánuje vláda

Odložené splátky úverov, odpustenie odvodov, rýchlejšie odpočty daňových strát či zmena v podmienkach OČR. Minister hospodárstva navrhol prvú sériu protikrízových ekonomických opatrení, ktoré majú pomôcť živnostníkom a zamestnávateľom.

Minister hospodárstva Peter Žiga navrhol súbor prvých 13 opatrení, ktoré by mali pomôcť podnikateľskému sektoru prekonať dopady situácie spôsobenej šírením koronavírusu. „Bojujeme s vírusom zo všetkých síl, ale hospodárstvo nesmie skolabovať a ľudia nesmú prísť o prácu. Navrhnuté opatrenia by mali znižovať dopady vzniknutej situácie," zdôraznil minister hospodárstva po konferenčnom hovore s predstaviteľmi priemyselných zväzov. Pre zabezpečenie kontinuity sa konferenčného hovoru zúčastnil aj budúci minister hospodárstva Richard Sulík.

Navrhnuté opatrenia sa budú týkať kompetenčne Ministerstva financií SR, Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva hospodárstva SR a samostatne daní a odvodov.

 1. Rokovať s bankami o možnosti odkladu splátok úverov a hypotekárnych úverov bez záznamu v registri dlžníkov. Cieľom je zabezpečiť zmrazenie splácania istiny aj úrokov pre fyzické aj právnické osoby. Kompenzáciou pre banky bude odpustenie bankového odvodu.
 2. Zabezpečiť poskytovanie krátkodobých nízko úročených úverov pre podniky vo vybraných sektoroch (napríklad reštaurácií a pohostinstiev, ktoré museli zavrieť).
 3. Alokovať financie na podporu investovania prostredníctvom Slovak Investment Holding alebo Európskej investičnej banky (EIB).
 4. Upraviť možnosť odpisu daňovej straty na dlhšie obdobie.  
 5. Odložiť termín daňového priznania o tri mesiace (do 30.6.2020) pre všetkých daňovníkov.
 6. Odklad platieb zdravotných aj sociálnych odvodov na obdobie troch mesiacov pre živnostníkov. Tieto peniaze by podnikatelia postupne doplatili počas nasledujúcich 18 mesiacov.
 7. Zamestnávatelia nebudú platiť sociálne, zdravotné odvody a daň z príjmu za zamestnancov, ktorí pre vládne opatrenia nemôžu pracovať (obdobný režim ako má 13. a 14. plat).
 8. Zjednodušiť by sa mali podmienky na poskytovanie príspevku na udržanie pracovného miesta aj pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov.
 9. Na vymedzené obdobie by mohol štát financovať aj časť tarify za prevádzku systému, čo by v konečnom dôsledku znamenalo zníženie koncovej ceny elektriny pre všetkých spotrebiteľov aj podnikateľov.
 10. Na úrovni EÚ by sa mala začať diskusia o umožnení čerpania prostriedkov z eurofondov zo súčasného obdobia na krytie dopadov krízy a sanáciu ekonomiky.
 11. Zmena v podmienkach OČR, aby rodič, ktorý zostane s dieťaťom doma mohol poberať špeciálnu PN vo výške 80 % svojej priemernej mzdy. PN by v tomto prípade hradila od prvého dňa Sociálna poisťovňa. Ak obaja rodičia pracujú v nepretržitých prevádzkach štát im poskytne 600 eur voucher na úhradu nákladov na opatrovateľku pre dieťa.
 12. Predĺženie času na vyplatenie colného dlhu zo súčasných 10 dní na 30 – 40 dní.
 13. Neukladať spoločnostiam pokuty, ak nemôžu včas splniť verejnú zákazku a zároveň obmedziť výkon kontrolnej činnosti podnikov a podnikateľov.
Prečítajte si tiež

 „Tieto opatrenia, ktoré vzišli aj z rokovaní s podnikateľskými zväzmi, nie sú konečné. Je dôležité, aby štát podnikateľom nestrpčoval život, ale snažil sa im pomôcť," podčiarkol minister Žiga. Zároveň upozornil, že časť opatrení bude musieť schvaľovať parlament. Budúci minister hospodárstva R. Sulík po rokovaní ocenil konštruktívny prístup dosluhujúceho vedenia. „Predstavené opatrenia sú väčšinovo rozumné a správne," povedal R. Sulík. Neplánuje ich po nástupe rušiť, možno niečo vyšpecifikovať alebo vymeniť, dodal. 

Vláda SR predstavila prvých 7 opatrení s cieľom podporiť podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých koronakrízou. O aké opatrenia ide, nájdete v článku Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy.

Aké opatrenia zaviedli v susednom Česku, či v iných krajinách a čo to znamená pre slovenské firmy, nájdete v článku Náhrada škôd spôsobených koronavírusom (COVID-19) a karanténnymi opatreniami – Česko a Slovensko alebo Štátna podpora firiem zasiahnutých koronavírusom (COVID-19) v Európe

Parlament schválil aj návrh zákona "lex korona", ktorý upravuje lehotu na podanie daňových priznaní, hlásení o vyúčtovaní dane a mnoho ďalších. Viac informácií nájdete v článku Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Andrej Winter o povinnosti nahlasovať voľné pracovné miesta: Nedomyslený zákon, ktorý nemôže plniť účel

Viac ako rok je v platnosti zákon, ktorý ukladá zamestnávateľom povinnosť oznamovať voľné pracovné miesta ÚPSVaR-u. V čom sú najväčšie úskalia nariadenia hovorí Andrej Winter, spoluzakladateľ a bývalý CEO z JobAngels.

Príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronavírusu

Štát zavádza príspevok pre podnikateľov, ktorým poklesli tržby kvôli koronakríze. Kto má na príspevok nárok a ako sa oň bude žiadať?

Príspevok na 80 % mzdy zamestnávateľovi, ktorý povinne zatvoril prevádzku kvôli koronavírusu

Štát preplatí zamestnávateľom, ktorí znížia mzdy, približne tri štvrtiny ceny práce. Praktické príklady na výpočet príspevku na mzdy zamestnancov v prevádzkach, ktoré sú kvôli koronavírusu povinne zatvorené.

Podpora pre firmy, živnostníkov a zamestnávateľov počas koronakrízy

Vláda predstavila prvých 7 opatrení, ktorých cieľom je prvá pomoc pre podnikateľov, živnostníkov a zamestnávateľov zasiahnutých krízou spôsobenou koronavírusom.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky