Antikorona záruka v praxi: ako funguje a prehľad bánk

Ako funguje antikorona záruka, prečo musia podnikatelia za úvery so štátnou zárukou ručiť a do ktorej banky ísť po úver s antikorona zárukou?

SIH Antikorona záruka mala pomôcť malým a stredným podnikom zmierniť dopady koronakrízy  a prekonať problémy s likviditou. Podnikatelia, ktorí úver chceli využiť sú ale často sklamaní. Kým od politikov počúvajú o stovkách miliónov záruk, v bankách sa dozvedajú, že úver treba zaručiť majetkom či zmenkami konateľov. Kým väčšie objemy úverov nebol problém získať, tí ktorí potrebovali niekoľko desiatok tisíc eur mali smolu. Dôvodom je zrejme množstvo papierov a reportov, ktoré čakajú nielen žiadateľov, ale aj banky.

S odborníkom na financie, Ladislavom Smoroňom, sme hovorili o tom:

  • ako fungujú bankové záruky,
  • prečo musia podnikatelia aj napriek zárukám za úvery ručiť v plnej výške,
  • čo má podnikateľ robiť, ak sa mu nepodarilo získať úver s Antikorona zárukou.

Nesprávne vnímanie SIH Antikorona záruky spôsobili politici

Podľa Ladislava Smoroňa je najväčším problémom pri podpore zo strany štátu nesúlad medzi tým, čo politici ohlasujú a realitou. Ľudia potom majú nastavené nereálne očakávania a netýka sa to iba Antikorona záruk. „Najlepšie to ilustruje príklad s odkladom splátok úverov: predseda parlamentu ohlásil po rokovaní s bankami, že „korona odklad“ splátok bude fungovať tak, že sa splácanie úveru len posunie v čase a nebude mať vplyv na zníženie bonity klientov v úverovom registri. Realita je ale taká, že odklad splátok klientovi síce banka umožní, dlžná suma sa ale naďalej úročí a po ukončení odkladu sa dlžná suma a úroky za obdobie odkladu rozrátajú na obdobie pôvodnej splatnosti. Klient teda bude nakoniec platiť vyššiu splátku a zároveň odklad splátok figuruje v úverovom registri,“ uvádza Smoroň.

Ďalej dopĺňa, že práve z dôvodu, že politici ohlasovali v oblasti podpory podnikateľského prostredia miliardy eur, podnikatelia nadobudli pocit, že získať úvery so štátnou zárukou bude pomerne ľahké. „A zároveň, ako keby prestali vnímať rozdiel medzi úverom a dotáciou. Ak je štátna forma podpory podnikov formou bankovej záruky, stále platí, že na začiatku žiadosti o úver je banka, ktorá podnikateľom poskytuje úvery na základe vlastnej metodiky a zároveň na základe dohodnutých podmienok antikorona záruk so SIH. To znamená, že ak v prvom kroku žiadateľ o úver nie je z pohľadu banky financovateľný, žiadna antikorona záruka zo strany štátu mu nepomôže,“ vysvetľuje.

To, že zvýhodnené preklenovacie úvery dostali len firmy strednej veľkosti bolo podľa L. Smoroňa citeľné hlavne pri spustení antikorona záruk. Vtedy banky preferovali väčšie podniky pred mikropodnikmi (a to napriek tomu, že SIH Antikorona záruka I je určená pre celé spektrum MSP) a úvery poskytovali len svojim existujúcim klientom. Zo strany bánk išlo o logický krok, vzhľadom na byrokratickú stránku procesu. Je menej náročné rozdeliť pridelenú sumu na menší počet úverov s vyššími sumami ako naopak. Podobne je to aj s reportingom, ktorý s úvermi súvisí.

V súčasnosti je podľa experta na financovanie už situácia iná. Peňazí je dosť a banky majú možnosť využívať aj SIH Antikorona záruku II. A SIH taktiež apeluje na banky, aby poskytovali zvýhodnené úvery celému spektru malých a stredných podnikov, t. j. aj mikropodnikom. „Je to vidieť aj na štatistikách bánk. Priemerná výška úveru z 1. tranže bola 200 000 eur, momentálne banky komunikujú priemer vo výške 50 000 eur a rastúci podiel živnostníkov,“ dopĺňa Smoroň.

Ako v praxi funguje podnikateľský úver so SIH Antikorona bankovou zárukou?

Podnikatelia často mylne chápu zabezpečenie úveru formou bankovej záruky. SIH Antikorona záruka I sa vzťahuje na 80 % istiny úverov a 50 % portfólia banky, SIH Antikorona záruka II na 90 % istiny, bez obmedzenia % poskytnutých úverov. Napriek tomu, že ide o záruku pre banku, mnohí podnikatelia si mylne myslia, že budú ručiť len za časť úveru. Ručenie firmy, prípadne osoby podnikateľa však ostáva štandardné, a to podľa ratingu a výšky úveru.

Banková záruka je len motiváciou pre banky financovať podnikateľov. Ak podnikateľ úver nespláca, banka bude dlžnú sumu bežne vymáhať a až keď sa jej to nepodarí, nastupuje plnenie z bankovej záruky. Banková záruka znamená nižšie riziko pre banku, a teda výhodnejší úrok pre podnikateľa. „Žiadateľ musí štandardne splniť kritériá na poskytnutie úveru pri žiadosti v banke, zároveň musí úver štandardne splácať a banka štandardne postupuje, ak podnikateľ úver nespláca,“ vysvetľuje.

Kľúčovou otázkou pre podnikateľa uvažujúceho nad zvýhodneným preklenovacím úverom podľa Smoroňa je, či mu úverové financovanie skutočne pomôže. Neoddiali mu len problém a napokon zväčší problémy v budúcnosti? „Ak podnikanie nefungovalo dobre pred pandémiou, je otázne, prečo by malo fungovať teraz,“ zamýšľa sa.

Aké problémy môžu podnikateľov stretnúť pri úveroch s Antikorona zárukou a ako ich riešiť?

V prípade, že podnikateľ narazil na problém zo strany banky, ktorá mu zvýhodnený preklenovací úver nechcela alebo nevedela poskytnúť, Ladislav Smoroň odporúča zistiť príčinu a zvážiť opätovné žiadanie. A to najmä, ak sa podnikateľ zaujímal o zvýhodnené úvery v tzv. nábehovej fáze zazmluvňovania bánk. Dôvody zamietnutia, resp. nemožnosti podania žiadosti podľa neho mohli byť:

  • podnikateľ nespĺňa, tzv. K. O. kritériá z pohľadu banky (v takomto prípade je podnikateľ aj naďalej nefinancovateľný),
  • banka, v ktorej podnikateľ žiada alebo chce žiadať, neposkytuje zvýhodnené preklenovacie úvery a nemá podpísanú zmluvu so SIH,
  • bankový pracovník nevedel o antikorona zárukách,
  • banka už mala minuté peniaze z aktuálnej tranže.

Súčasný stav je taký, že banky majú k dispozícii dostatok zdrojov na obe SIH Antikorona záruky. Do SIH antikorona záruky II. sa zapojil aj vyšší počet bánk ako do I. a zároveň banky ponúkajú aj iné zvýhodnené úverové produkty (viď tabuľka). A taktiež sa zlepšila úroveň vyškolenia bankového personálu a komunikácia smerom ku klientom.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktoré banky poskytujú úvery so SIH antikorona zárukou I. a II.

SIH Antikorona záruka I. SIH Antikorona záruka II.
Slovenská sporiteľňa
VÚB
BKS Bank
UniCredit Bank
Tatra banka
ČSOB
OTP Banka
Oberbank
Slovenská sporiteľňa
VÚB
BKS Bank
UniCredit Bank
Tatra banka
ČSOB
OTP Banka
SZRB
Poštová banka

Okrem úverov so SIH anikorona zárukou I. a SIH antikorona zárukou II. majú niektoré banky aj iné programy záruk, ktoré im umožňujú výhodnejšie financovanie podnikateľských projektov. UniCredit Bank má InnovFin a FLPG, ČSOB má COSME, Tatra banka podnikateľský úver so zárukou EaSI a VÚB portfóliovú záruku, investičné úvery zo zdrojov EBRD či úvery zo zdrojov EIB.

V čom sa líši SIH antikorona záruka I. a II.

SIH Antikorona I SIH Antikorona II
účel úveru investičný alebo prevádzkový investičný alebo prevádzkový
maximálna výška úveru 1,18 mil. eur 2 mil. eur/20 mil. eur /nad 20 mil. eur (platí pre veľké podniky)
splatnosť úveru 3 – 4 roky 2 – 6 rokov
úroková sadzba zníženie bežnej bankou ponúkanej úrokovej sadzby o 50 % maximálne úrokové sadzby 3,9 % p.a. (pre mikropodniky ) a 1,9 % p.a. (pre ostatné podniky)
zvýhodnenie pri udržaní zamestnanosti úroková dotácia max. 4 % p.a. odpustenie poplatku za bankovú záruku
odklad splátok áno áno

Čo robiť, ak podnikateľ úver s antikorona zárukou nezíska?

Ak sa podnikateľovi v súčasnej situácii (dostatok zdrojov, dostatočný počet bánk poskytujúcich zvýhodnené úvery) nepodarí získať úver s antikorona zárukou, mal by sa zamyslieť, či sú úverové peniaze vyriešením jeho problému. „Častokrát je v zlej situácii racionálnym riešením aj zatvorenie firmy. Rozhodne by som neodporúčal snažiť sa získať zdroje v nebankových spoločnostiach, či požičanie si od rodiny a kamarátov,“ tvrdí Ladislav Smoroň. Situáciu treba racionálne zhodnotiť a ak ekonomika firmy nevychádza, je podľa neho lepšie podnikanie ukončiť, ako zobrať si nové úvery a následne skrachovať. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


SIH antikorona kapitál pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19

SIH v spolupráci so Slovenskou alianciou pre inovatívnu ekonomiku a podporou Ministerstva financií pripravili finančný nástroj na podporu inovatívnych spoločností. SIH zverejnila výzvu pre malé a stredné podniky.

Prvá pomoc pre zamestnávateľov má novú povinnosť: plagát na pracovisku

Na podporu zamestnávateľov a SZČO, ktorých poznačila koronakríza, vznikol národný projekt „Prvá pomoc“. V akom prípade môžu o pomoc žiadať a aká nová povinnosť sa na žiadateľov vzťahuje?

SIH antikorona úvery a zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Kedy musí byť podnikateľ žiadajúci o preklenovací úver z dôvodu koronakrízy zapísaný v registri partnerov verejného sektora a ako zaistiť zápis do tohto registra.

Podpora inovatívnych spoločností od SIH: konvertibilný úver do 800 tisíc eur

Európska komisia schválila slovenskú schému financovania pre inovatívne spoločnosti postihnuté pandémiou COVID-19. Môžu získať podporu vo forme konvertibilného úveru.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky