Zrušenie limitu počtu dokladov pri virtuálnej registračnej pokladnici od 1.9.2017

Od 1.9.2017 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj tí podnikatelia, ktorí v jednom mesiaci vydajú viac ako 3 000 pokladničných dokladov. Viac o zmene a ako postupovať pri opätovnom začatí používania virtuálnej registračnej pokladnice sa dozviete v nasledujúcom článku.

Od 1.9.2017 nadobúda účinnosť novela zákona č. 180/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o používaní ERP”).

Schválením novely zákona o používaní ERP sa zrušilo ustanovenie, na základe ktorého mohli podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len “VRP”) len vtedy, ak počet vydaných pokladničných dokladov (bločkov) v jednom kalendárnom mesiaci nepresiahol počet 3 000.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice do 31.8.2017

Podľa zákona o používaní ERP účinnom do 31.8.2017 platilo niekoľko obmedzení pri používaní VRP:

  1. podnikateľ mohol používať VRP, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci bolo maximálne 3 000 dokladov,
  2. podnikateľ mohol používať VRP najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci dosiahnutia obratu,
  3. po skončení používania VRP musel podnikateľ začať používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len “ERP”),
  4. po ukončení používania VRP z dôvodu prekročenia limitu počtu vydaných pokladničných dokladov nebolo možné opätovne používať VRP.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice od 1.9.2017

Od 1.9.2017 sa zruší limit počtu vydaných pokladničných dokladov pri používaní VRP. Znamená to, že podnikatelia nebudú limitovaní počtom vydaných pokladničných dokladov. Budú môcť používať VRP bez ohľadu na to, koľko vydaných pokladničných dokladov (bločkov) vyhotovia v jednom mesiaci.

Podnikatelia, ktorí museli ukončiť používanie VRP z dôvodu prekročenia limitu počtu vydaných dokladov platného do 31.8.2017 budú môcť opätovne začať VRP používať od 1.9.2017. Musia však znovu prejsť procesom registrácie.

Ako postupovať pri začatí (opätovnom začatí) používania virtuálnej registračnej pokladnice od 1.9.2017

Podnikateľ musí podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálne registračnej pokladnice na to, aby mohol začať (opätovne začať) používať VRP. Žiadosť o pridelenie kódu VRP sa podáva na ktoromkoľvek daňovom úrade:

  • osobne,
  • poštou,
  • elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

Pri elektronickom podávaní žiadosti podnikateľ vyplní žiadosť, v ktorej uvedie aj 4-miestny PIN, ktorý použije pri prvom prihlásení do VRP. Žiadosť vytlačí, podpíše a naskenuje. Podpísaná a naskenovaná žiadosť je prílohou k elektronickému podaniu, ktoré sa vykoná prostredníctvom Všeobecného podania v časti register na portáli finančnej správy. Žiadosť musí byť vo formáte pdf.

Daňový úrad následne podnikateľa zaregistruje, pridelí kód VRP a pošle podnikateľovi prihlasovacie údaje do systému VRP.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?

Virtuálna registračná pokladnica: zmeny od marca 2022

Používať bezplatnú aplikáciu VRP prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si novej verzie – tá je dostupná od 10.3.2022. Kde ju nájdete a čo ešte sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky