Zrušenie limitu počtu dokladov pri virtuálnej registračnej pokladnici od 1.9.2017

Od 1.9.2017 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu aj tí podnikatelia, ktorí v jednom mesiaci vydajú viac ako 3 000 pokladničných dokladov. Viac o zmene a ako postupovať pri opätovnom začatí používania virtuálnej registračnej pokladnice sa dozviete v nasledujúcom článku.

Od 1.9.2017 nadobúda účinnosť novela zákona č. 180/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o používaní ERP”).

Schválením novely zákona o používaní ERP sa zrušilo ustanovenie, na základe ktorého mohli podnikatelia používať virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len “VRP”) len vtedy, ak počet vydaných pokladničných dokladov (bločkov) v jednom kalendárnom mesiaci nepresiahol počet 3 000.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice do 31.8.2017

Podľa zákona o používaní ERP účinnom do 31.8.2017 platilo niekoľko obmedzení pri používaní VRP:

  1. podnikateľ mohol používať VRP, ak počet vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci bolo maximálne 3 000 dokladov,
  2. podnikateľ mohol používať VRP najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci dosiahnutia obratu,
  3. po skončení používania VRP musel podnikateľ začať používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len “ERP”),
  4. po ukončení používania VRP z dôvodu prekročenia limitu počtu vydaných pokladničných dokladov nebolo možné opätovne používať VRP.

Používanie virtuálnej registračnej pokladnice od 1.9.2017

Od 1.9.2017 sa zruší limit počtu vydaných pokladničných dokladov pri používaní VRP. Znamená to, že podnikatelia nebudú limitovaní počtom vydaných pokladničných dokladov. Budú môcť používať VRP bez ohľadu na to, koľko vydaných pokladničných dokladov (bločkov) vyhotovia v jednom mesiaci.

Podnikatelia, ktorí museli ukončiť používanie VRP z dôvodu prekročenia limitu počtu vydaných dokladov platného do 31.8.2017 budú môcť opätovne začať VRP používať od 1.9.2017. Musia však znovu prejsť procesom registrácie.

Ako postupovať pri začatí (opätovnom začatí) používania virtuálnej registračnej pokladnice od 1.9.2017

Podnikateľ musí podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálne registračnej pokladnice na to, aby mohol začať (opätovne začať) používať VRP. Žiadosť o pridelenie kódu VRP sa podáva na ktoromkoľvek daňovom úrade:

  • osobne,
  • poštou,
  • elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy.

Pri elektronickom podávaní žiadosti podnikateľ vyplní žiadosť, v ktorej uvedie aj 4-miestny PIN, ktorý použije pri prvom prihlásení do VRP. Žiadosť vytlačí, podpíše a naskenuje. Podpísaná a naskenovaná žiadosť je prílohou k elektronickému podaniu, ktoré sa vykoná prostredníctvom Všeobecného podania v časti register na portáli finančnej správy. Žiadosť musí byť vo formáte pdf.

Daňový úrad následne podnikateľa zaregistruje, pridelí kód VRP a pošle podnikateľovi prihlasovacie údaje do systému VRP.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daniari budú kontrolovať eKasy hneď v januári. Nepripojeným podnikateľom hrozia vysoké pokuty

Len približne dva týždne zostávajú na pripojenie sa k eKase podnikateľom, ktorí ešte eKasu nemajú. Finančná správa hneď po novom roku spúšťa kontroly.

Ako opraviť či stornovať pokladničný doklad vo VRP a ORP (eKase)

Praktický návod ako postupovať pri oprave alebo storne pokladničných dokladov vyhotovených eKasou? Jednotný postup je pri používaní virtuálnej pokladnice (VRP) a líšiť sa môže pri jednotlivých online kasách (ORP).

Pokladničné doklady z eKasy môžu byť zasielané na mail

Pokladničný doklad z eKasy môže podnikateľ sprístupniť v tlačenej alebo elektronickej podobe. Je zasielanie bločkov napr. do e-mailovej schránky možnosť, či povinnosť?

Najviac nepripojených pokladníc k eKase je v pohostinstvách

V systéme eKasa je pripojených a prostredníctvom eKasy vydáva pokladničné doklady už 70 % pokladníc. Najviac zaostáva Bratislavský kraj.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky