Virtuálna registračná pokladnica v roku 2015

Niektorí podnikatelia môžu od 1. apríla 2015 začať používať namiesto klasickej elektronickej registračnej pokladnice virtuálnu registračnú pokladnicu. Aké sú jej výhody?

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie prostredie zriadené finančným riaditeľstvom na jeho internetovej stránke komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia. Virtuálna registračná pokladnica (VRP) funguje na elektronických zariadeniach schopných pripojenia na internet, napríklad na počítači, notebooku, tablete, príp. mobilnom telefóne. K týmto koncovým zariadeniam musí byť pripojená tlačiareň.

Úprava technických podmienok používania virtuálnej pokladnice je v kompetencii finančného riaditeľstva. Ako zverejnilo finančné riaditeľstvo, aplikácia bude dostupná pre dva najväčšie mobilné operačné systémy. Mobilné zariadenia musia spĺňať podmienky pre Android 4.X a iOS 8, webová aplikácia predpokladá podporu štandardných prehliadačov.

Virtuálna pokladnica je poskytovaná podnikateľom bezplatne po registrácii na ktoromkoľvek daňovom úrade. Podľa informácií Finančného riaditeľstva bude možné podať žiadosť od 2. marca 2015, kedy bude na webovom sídle Finančného riaditeľstva SR sprístupnený formulár žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice.

Údaje o evidencii prijatých tržieb sa po zaevidovaní on-line systémom prenesú do informačného systému finančnej správy, čo umožní kontrolným orgánom jednoduchý prístup k údajom podnikateľa. Finančná správa postupne na svojej internetovej stránke zverejňuje a aktualizuje informácie týkajúce sa používania virtuálnej registračnej pokladnice. Zverejnená je tiež prvá verzia osemnásťstranového manuálu.

Článok pokračuje pod reklamou

Každý podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Zároveň má podnikateľ možnosť používať súbežne elektronickú aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Z dôvodu zohľadnenia kapacitných možností finančnej správy pri zavádzaní systému virtuálnej pokladnice sú pre skupiny podnikateľov ustanovené lehoty pre možnosť začať využívať virtuálnu pokladnicu.

Virtuálnu registračnú pokladnicu však môžu používať len podnikatelia, ktorí za obdobie jedného kalendárneho mesiaca nevyhotovili viac ako 1000 pokladničných dokladov. V prípade, že počet dokladov je vyšší, podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, resp. prejsť na používanie elektronickej registračnej pokladnice.

Výhody používania virtuálnej registračnej pokladnice sú napríklad:

  • bezplatný on-line prístup bez nákladov na obstaranie pokladnice,
  • nevedie sa kniha pokladnice,
  • oslobodenie od niektorých povinností, ktoré má podnikateľ používajúci elektronickú pokladnicu (napr. povinnosť mať komunikačný kábel a pod.),
  • nie je povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku,
  • šetrenie nákladov na poplatkoch pre servisné organizácie.

Od akého termínu je možné začať používať virtuálnu registračnú pokladnicu, ak ide o podnikateľov, ktorí už pokladnicu mali alebo ak ide o podnikateľov, ktorí majú povinnosť používať pokladnicu o 1. apríla 2015? Aké má podnikateľ povinnosti v súvislosti s používaním registračnej pokladnice?

Odpovede na tieto otázky, ale aj ďalšie informácie sa dozviete v našom VIDEOŠKOLENÍ Elektronická a virtuálna registračná pokladnica a ich používanie v roku 2015

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


65 000 podnikateľov nepripojených na e-kasu dostalo upozornenie

Finančná správa rozposlala upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa. Ide o ďalšie opatrenia v snahe pomôcť podnikateľom vyhnúť sa koncoročnému náporu.

Tri mesiace do termínu: eKasu nemá polovica podnikateľov

Podnikatelia sa s prechodom na eKasu neponáhľajú a každá druhá kontrola končí uložením pokuty.

Takmer tretina maloobchodníkov ešte nemá eKasu

Do systému eKasa je aktuálne napojených približne 220-tisíc pokladníc. Tržby reálne eviduje len polovica z nich.

Finančná správa kontroluje pokladnice aj rekreačné príspevky

Po kontrole registračných pokladníc vzrástli tržby u kontrolovaných podnikateľov o približne 30 %. Kontrolóri finančnej správy začali tiež kontrolovať využívanie rekreačných poukazov.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky