Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Podnikatelia majú na evidovanie tržieb prijatých v hotovosti z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby možnosť vybrať si použitie on-line registračnej pokladnice (ORP) alebo virtuálnej registračnej pokladnice (VRP). V prípade, že sa rozhodnú pre druhú menovanú možnosť, za účelom pridelenia kódu VRP a prihlasovacích údajov do VRP sú povinní doručiť daňovému úradu „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“, v ktorej označia, že žiadajú o VRP.

Po spracovaní žiadosti je daňovým úradom danému podnikateľovi doručená poštou obálka, ktorá obsahuje prihlasovacie údaje do VRP (Login a Heslo) a kód VRP. Ako postupovať pri prvom prihlásení a čo robiť v prípade, že prihlasovacie údaje podnikateľ stratí alebo zabudne, priblížila Finančná správa SR v informácii vydanej v októbri 2023.

Prvé prihlásenie do VRP a zmena hesla

Podnikateľ sa do VRP prihlasuje vrp2.financnasprava.sk/#/auth/login alebo v aplikácii VRP 2 v mobilnom zariadení. Pri prvom prihlásení z obálky doručenej daňovým úradom na prihlasovacej obrazovke zadá Login a Heslo, a klikne na tlačidlo „Prihlásiť sa“. V ďalšom kroku systém vyžiada zmenu hesla.

V rámci tejto zmeny podnikateľ zadá PIN kód, ktorý uviedol v „Žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“, pôvodné heslo z obálky a dvakrát nové heslo. Heslo musí mať minimálne 8 znakov, pričom má obsahovať aspoň jedno veľké písmeno, aspoň jedno malé písmeno a minimálne jednu číslicu, napr. Tatiana12. Po kliknutí na tlačidlo „Uložiť“ systém podnikateľa autorizuje na prácu s VRP a prihlási do samotnej VRP.

Následne pri ďalších prihláseniach do VRP, používateľ na prihlasovacej obrazovke zadáva Login z obálky (ide totiž o nemenný údaj) a nové heslo, ktoré si sám vytvoril - nie heslo z obálky.

Upozornenie: Po vytvorení nového hesla finančná správa odporúča, aby si podnikateľ nové heslo uchoval tak, aby sa v prípade dlhšieho nepoužívania VRP (napr. z dôvodu dovolenky, dlhodobej choroby a podobne) vedel do nej znovu prihlásiť.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP

V praxi sa často deje, že podnikateľ zabudne heslo, resp. stratí oba prihlasovacie údaje a nevie sa prihlásiť do VRP. Pri zabudnutých prihlasovacích údajoch daňový úrad pôvodné prihlasovacie údaje nevie obnoviť a ani nanovo vygenerovať.

Aby si podnikateľ vo VRP, ku ktorej stratil prihlasovacie údaje, mohol prezerať historické údaje o zaevidovaných tržbách, je potrebné, aby elektronicky zaslal Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP. Po spracovaní oznámenia podnikateľ obdrží poštou obálku s označením „Read only“ (len na čítanie), ktorá bude obsahovať prihlasovacie údaje – Login a Heslo.

VRP v režime „Read only“ bude slúžiť už len na vyhotovenie uzávierok a na prezeranie/ čítanie. Finančná správa upozorňuje, že podnikateľ nebude môcť vytvoriť s týmito prihlasovacími údajmi nový pokladničný doklad, preto ak chce pracovať vo VRP, musí daňovému úradu doručiť novú „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“, v rámci ktorej vyznačí, že žiada o pridelenie kódu VRP. Oznámenie, ako aj žiadosť, je potrebné daňovému úradu doručiť elektronicky cez osobnú internetovú zónu podnikateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup nahlásenia straty prihlasovacích údajov a podania žiadosti o pridelenie kódu eKasa klient

1. Po prihlásení do osobnej internetovej zóny si podnikateľ z ponuky vyberie a potvrdí „Katalóg formulárov“.

Osobná internetová zóna/Katalógy. Zdroj: Finančná správa SR
Osobná internetová zóna/Katalógy. Zdroj: Finančná správa SR

2. Zobrazí sa tabuľka s Katalógom elektronických formulárov, kde si podnikateľ vyberie oblasť, za ktorú chce dokument (formulár) vyplniť a podať. V danom prípade je to Pokladnice e-kasa klient. Potom si vyberie agendu - Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a následne formulár – Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Po odoslaní uvedenej žiadosti vyberie formulár – Strata prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici.

Katalóg elektronických formulárov. Zdroj: Finančná správa SR
Katalóg elektronických formulárov. Zdroj: Finančná správa SR

3. Oba dokumenty je po vyplnení potrebné dať odkontrolovať. Ak po kontrole dokumenty neobsahujú chybu, podnikateľ ich už len odošle elektronicky. Podnikateľ, ktorý má s daňovým úradom podpísanú dohodu o elektronickom doručovaní klikne na „Podpísať a podať EZ-ou“. Ak používa občiansky preukaz s čipom (eID) klikne na „Podpísať“ a po podpísaní na „Podať“, pričom sa následne zobrazí oznámenie, že formulár bol odoslaný.

Formulár „Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici“. Zdroj: Finančná správa SR
Formulár „Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici“. Zdroj: Finančná správa SR

Poznámka: V oznámení je podnikateľ povinný vyplniť aj časť týkajúcu sa „Kódu virtuálnej registračnej pokladnice“, kde sa uvedie kód VRP, u ktorej došlo k strate prihlasovacích údajov. Kód VRP si vie podnikateľ nájsť aj v e-kasa zóne po kliknutí na „Pokladnice e-kasa klient“, kde sa podnikateľovi zobrazí prehľad pokladníc e-kasa klient.

Základné menu v eKasa zóne. Zdroj: Finančná správa SR
Základné menu v eKasa zóne. Zdroj: Finančná správa SR

Upozornenie: V prípade, ak podnikateľ podal „Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP“ a zároveň podal aj novú „Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient“, potom do doby pridelenia nového kódu pokladnice (nových prihlasovacích údajov do VRP) môže evidovať prijaté tržby v hotovosti prostredníctvom paragónov.

Zablokovanie aplikácie VRP

V prípade, že podnikateľ zadáva nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno z nich), nebude mu povolený vstup do VRP a prihlásenie musí zopakovať. Po piatich za sebou nasledujúcich neúspešných pokusoch o prihlásenie je podnikateľovi automaticky zablokovaný používateľský prístup na určitú dobu. Doba blokovania prístupu sa so zvyšujúcim počtom neúspešných prihlásení exponenciálne zvyšuje. Po uplynutí doby blokovania účtu a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa užívateľovi opäť podarí vstup do aplikácie VRP.

Poznámka: Vstup do VRP sa po uplynutí doby blokovania obnoví iba vtedy, keď podnikateľ zadá správne prihlasovacie údaje. Ak aj po uplynutí doby blokovania sú zadávané prihlasovacie údaje nesprávne, vstup do VRP nie je umožnený. Vtedy finančná správa odporúča podnikateľovi uplatniť postup uvedený v predošlej časti článku.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.

Cielené kontroly eKasy: neevidovanie tržieb aj falošné bločky

Kontrolná akcia Colného úradu Košice zaznamenala porušenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice až u polovice kontrolovaných podnikateľov. Najčastejšie neevidujú tržby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky