Pomoc Ukrajine a colné konanie: ako si vybaviť EORI číslo?

Pri vývoze humanitárnej pomoci na Ukrajinu je potrebné podať colné vyhlásenie. Pre colné konanie je dôležité aj registračné číslo alebo EORI číslo. Ako si ho vybaviť?

Finančná správa spolu s ostatnými štátnymi orgánmi robí všetko pre to, aby bola pomoc na Ukrajinu doručená čo najrýchlejšie. Na druhej strane je však aj finančná správa viazaná dodržiavaním legislatívy a opatrení v oblasti bezpečnosti pri vývoze tovaru z colného územia EÚ do Ukrajiny, ktorá je stále treťou krajinou.

Aké dokumenty treba mať vybavené pri humanitárnej pomoci na Ukrajinu?

Na každý tovar, ktorý vstupuje na Ukrajinu, je nutné podať colné vyhlásenie (CV). Túto povinnosť stanovuje platná legislatíva. Toto vyhlásenie môže mať rôzne formy v závislosti od druhu tovaru. Okrem toho je potrebné mať pri sebe pre potreby kontroly colných orgánov čitateľný zoznam tovaru podľa vzoru, ktorý je zverejnený na portáli finančnej správy.

Základným krokom na podanie CV je registrácia u colných orgánov do centrálneho registra. Registračné číslo u fyzických osôb je ich rodné číslo a u ostatných osôb tzv. EORI číslo, ktoré sa uvádzajú do CV. Poskytovateľom resp. darcom humanitárnej pomoci preto finančná správa odporúča, aby si tieto povinnosti vybavili ešte pred príchodom na hraničný priechod Slovenska s Ukrajinou, prípadne pomoc odovzdali organizácii, ktorá má už vybavené všetky náležitosti pre colné konanie.

Ako získať EORI číslo?

Postup ako o EORI požiadať je jednoduchý. Verejnosť si ho môže jednoducho zabezpečiť prostredníctvom aplikácie finančnej správy Live Agent. Všetky informácie k registrácii sú dostupné na portáli finančnej správy. O vykonaní registrácie bude subjekt informovaný správou na e-mailovú adresu, ktorú uvedie v registračnom formulári.

Prečítajte si tiež

Pri preprave neobchodného tovaru postačuje podať ústne colné vyhlásenie, teda vývoz humanitárnej pomoci spolu s čitateľným zoznamom tovaru stačí colným orgánom oznámiť na hraničnom priechode. Pri preprave obchodného tovaru tiež postačuje podať ústne colné vyhlásenie, ale pomoc nesmie presahovať hodnotu 1000 eur alebo čistú hmotnosť 1000 kilogramov. Ak nie sú splnené podmienky na podanie ústneho colného vyhlásenia pri obchodnom tovare (to znamená, že hodnota tovaru bude nad 1000 eur alebo čistá hmotnosť tovaru nad 1000 kg) podáva sa výlučne vývozné colné vyhlásenie.

S cieľom vyhnúť sa komplikáciám priamo na hraničnom priechode FS SR odporúča podať colné vyhlásenie na vnútrozemskej pobočke colného úradu, ktorých zoznam tiež nájde verejnosť na portáli finančnej správy v časti Kontakty. Celý proces podania colného vyhlásenia je možné urýchliť kontaktovaním akejkoľvek špedičnej organizácie, aby na základe splnomocnenia podala colné vyhlásenie za darcu, resp. humanitárnu organizáciu.

Všetky potrebné informácie k pomoci pre Ukrajinu sú verejnosti k dispozícii na internetovej stránke finančnej správy www.financnasprava.sk špeciálnej podstránke k situácii na Ukrajine a aj na sociálnych sieťach. V režime non-stop je k dispozícii tiež call centrum finančnej správy na telefónnom čísle 048 / 43 17 222, kde je možné smerovať aj otázky týkajúce sa humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Pozastavenie cla na dovoz tovaru z Ukrajiny a ďalšie opatrenia EÚ

Európska komisia navrhla pozastavenie ciel na tovar z Ukrajiny, a tiež ochranných opatrení na ukrajinskú oceľ. Aké kroky EÚ podniká na pomoc ukrajinskému medzinárodnému obchodovaniu?

Finančná správa vymaže niektoré účty na elektronické prihlasovanie

Na portáli finančnej správy je takmer 15 000 duplicitných účtov, ktoré klienti nevyužívajú. Finančná správa sa rozhodla takéto účty vymazať. Čo to bude znamenať pre používateľov?

Benefity a obmedzenia pre (ne)spoľahlivé daňové subjekty

Od roku 2022 je zavedený verejný index daňovej spoľahlivosti, ktorý hodnotí subjekty a zároveň umožňuje čerpať benefity či uplatňovať určité obmedzenia. Aké to sú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky