Dane a účtovníctvo


Odpočítavanie daňových strát od 1. 1. 2014

Novela zákona o dani z príjmov výrazne obmedzila možnosti odpočtu daňových strát. Prinášame prehľad zmien spolu s ilustratívnymi príkladmi pre fyzické osoby.

Daňové straty od roku 2014 - zmena zdaňovacieho obdobia s.r.o.

Aké dopady bude mať zmena účtovného a zdaňovacieho obdobia na možnosť umoriť daňové straty podľa pravidiel účinných od 1. 1. 2014?

Platenie dane a označovanie platby dane

Od roku 2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle vyhlášky na nové číslo účtu s novým variabilným symbolom. Od 1. 2. 2014 je zase potrebné uvádzať číslo účtu v tvare IBAN.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2014 (návrh)

Legislatívne zmeny zákona o dani z príjmov a požiadavky z aplikačnej praxe si vyžiadali aktualizáciu tlačív.

Kedy je výhodnejšie mať vo firme auto a kedy používať taxík?

Kedy sa oplatí sa podnikateľovi prevádzkovanie vlastného auta a kedy je výhodnejšie používať taxislužbu?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2013?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby, ako do neho zahrnúť rôzne druhy príjmov, ako vypočítať daň a aký typ tlačiva použiť?Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie s príjmami z predaja nehnuteľnosti a zo zamestnania za rok 2013

Ako vyplniť daňové priznanie typ B fyzickej osoby s príjmami zo závislej činnosti a z predaja nehnuteľnosti?

Daňové priznanie s príjmami zo zamestnania a z prenájmu za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania typu B fyzickej osoby s príjmami zo závislej činnosti a z prenájmu nehnuteľnosti vrátane vyplneného tlačiva.

Aplikácia eDane od februára 2014 pre všetkých

Aplikácia eDane je od februára 2014 dostupná pre všetky operačné systémy.

Novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov od 1.1.2014

Od 1. januára 2014 je účinná novela postupov účtovania v podvojnom účtovníctve. Zmeny a doplnenia v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov nie sú rozsiahle.

Daňové priznanie za rok 2013 jednoducho a zadarmo

Je február a podnikatelia a živnostníci už netrpezlivo čakajú na to, kedy budú môcť podať daňové priznanie z príjmov fyzických osôb za rok 2013.

Sankcie za kontrolné výkazy DPH

Cieľom finančnej správy nie je postihovať poctivých podnikateľov ani vyberať finančné prostriedky na pokutách. V akých prípadoch sa dočasne podnikatelia pokút nemusia obávať?

Daňovníci z nezmluvných štátov budú zaťažení vyššou zrážkovou daňou

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo zoznam nezmluvných štátov. Zoznam sa bude postupne dopĺňať o ďalšie štáty.

Preukazovanie výdavkov na reklamné predmety

Ako pri daňovej kontrole preukazovať opodstatnenosť výdavkov na reklamné predmety?

Náklady na reprezentáciu

Čo sú reprezentačné náklady a aká je ich právna úprava z hľadiska dane z príjmov a DPH?To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky