Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie

Redakcia Podnikajte.sk | 16.10.2015
Aktuálne zmeny v daňovej a účtovnej legislatíve - školenie
Pozývame Vás na školenie, na ktorom Vás skúsený lektor zorientuje v aktuálnych zmenách týkajúcich sa zákona o dani z príjmov, zákona o dani z pridanej hodnoty, zákona o účtovníctve a ďalších právnych noriem.

Obsah školenia

1. Zmeny v zákone o dani z príjmov

 • Zmeny vo výpočte pomerného odpisu pri prenajatom majetku
 • Ostatné zmeny týkajúce sa odpisovania dlhodobého majetku
 • Opravné položky a odpis príslušenstva k pohľadávke (úroky z omeškania, paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky)
 • Zmeny v oblasti daňovej licencie
 • Zmeny týkajúce sa transferového oceňovania
 • Zmeny týkajúce sa reštrukturalizácie z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa oceňovania finančného majetku z pohľadu zákona o dani z príjmov
 • Zmeny týkajúce sa podielu zaplatenej dane (asignácia dane)
 • Zavedenie pravidiel proti zneužívaniu
 • Zmeny v zrážkovej dani z autorských honorárov a z príjmov zdravotníckych pracovníkov, vrátane zmenených povinností zdravotníckych pracovníkov týkajúcich sa platby zrážkovej dane a vo vzťahu k daňovým úradom
 • Zavedenie osobitného základu dane fyzických osôb z kapitálových príjmov
 • Rozšírenie príjmov fyzických osôb, ktoré budú oslobodené od dane z príjmov
 • Návrh nového tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2015

2. Zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty

 • Zavedenie osobitného režimu DPH na základe platieb (tzv. cash-flow režim DPH) a dôsledky jeho zavedenia z pohľadu dodávateľa a odberateľa tovaru alebo služieb
 • Zmeny v kontrolnom výkaze týkajúce sa vykazovania zjednodušených faktúr v časti B.3. KV k DPH
 • Definovanie kritérií pre určenie pomeru použitia tovarov a služieb na podnikateľské a iné účely (reakcia na zmenu v ZDP týkajúcu sa uplatňovania paušálnych výdavkov na majetok v zmysle § 19 ods. 2 písm. t) bod 2 ZDP)
 • Zavedenie tzv. tuzemského prenesenia daňovej povinnosti pri poskytnutí stavebných prác
 • Zmeny týkajúce sa oslobodenia od dane pri predaji investičného majetku
 • Rozšírenie prenosu daňovej povinnosti pri dodávkach tovaru zahraničnou osobou
 • Spätný dovoz tovaru vo forme zušľachteného výrobku
 • Zmiernenie podmienok pre skoršie vrátenie nadmerného odpočtu DPH
 • Zmeny týkajúce sa dobrovoľnej registrácie pre DPH a odpočte DPH pri registrácii za platiteľa DPH

3. Zmeny v oblasti účtovníctva

 • Zmeny v zákone o účtovníctve
 • Zmeny týkajúce sa postupov účtovania
 • Zmeny týkajúce sa účtovnej závierky

4. Zmeny týkajúce sa Zákona o správe daní

 • Zavedenie časového prvku pri vyrubení pokút
 • Zmena v ukladaní pokút pri porušení viacerých povinností
 • Zmeny týkajúce sa podávania dodatočného daňového priznania
 • Spustenie elektronickek komunikácie smerom k daňovým subjektom

5. Zmeny v Obchodnom zákonníku

 • Zákaz poskytovania hotovostných pôžičiek pre s.r.o.
 • Zákaz vrátenia vkladov spoločníkom (obmedzenie plnení medzi spoločnosťou a spoločníkom s.r.o.)
 • Spoločnosť v kríze a jej dôsledky

Dostupné termíny a miesta konania školenia

 • 11.11.2015 v Košiciach (miesto konania upresníme)

Lektor

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.
daňový poradca

Člen Slovenskej komory daňových poradcov, špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník. Je spoločníkom a konateľom spoločnosti zaoberajúcej sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu,zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností. Venuje sa lektorskej činnosti, píše odborné články do odborných časopisov a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

Cena školenia

 • cena školenia je 90 € vrátane DPH (75 € bez DPH),

Dôležité informácie

Počet účastníkov školenia bude limitovaný kapacitnými možnosťami školiacich priestorov. Registrácia bola ukočená.


Najlepšie články do vášho mailu každý pondelok

Čítajte len to, čo vás naozaj zaujíma. Sumár vybraných článkov raz za týždeň, žiadny spam. Zasielanie newslettra si môžete kedykoľvek vypnúť.

Zvoľte si témy:

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.