Preukazovanie výdavkov na reklamné predmety

Ako pri daňovej kontrole preukazovať opodstatnenosť výdavkov na reklamné predmety?

Pri daňovej kontrole sú reklamné predmety jednou z oblastí, kde môže často vzniknúť rozdielny pohľad zo strany správcu dane a daňového subjektu na oprávnenosť daňových výdavkov. Predmetom preukazovanie je najmä overenie skutočnosti, či daňový subjekt správne identifikoval reklamné predmety, vyčíslil ich hodnotu a teda oprávnene odpočítal DPH s následným nezdanením odovzdania predmetu a zaradenia výdavkov na ich obstaranie do daňových výdavkov. Dokazovanie a preukazovanie upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v § 24. Dokazovanie vedie správca dane, ale dôkazné bremeno znáša daňový subjekt, ktorý je povinný preukazovať skutočnosti, ktoré majú vplyv na správne určenie dane a skutočnosti, ktoré je povinný uvádzať v daňovom priznaní alebo iných podaniach a skutočnosti, na ktorých preukázanie bol vyzvaný správcom dane v priebehu daňovej kontroly alebo daňového konania a pod.

Podľa § 24 ods. 4 zákona o správe daní možno ako dôkaz použiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane, ktoré nie sú získané v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi (svedectvá, posudky, záznamy, evidencie). Pri reklamných predmetoch môže byť najvhodnejším dôkazom pre správcu dane jeden exemplár takéhoto predmetu, prípadne jeho fotografia.

Informácie, ako sa posudzujú výdavky na reprezentáciu z pohľadu dane z príjmov a DPH nájdete v článku Výdavky (náklady) na reprezentáciu a reklamné predmety – daňové výdavky a DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vianočné darčeky pre obchodných partnerov: tipy, ako vybrať správne

Čím na Vianoce obdarovať obchodných partnerov? Pomôcť môže päť jednoduchých tipov, vďaka ktorým „trafíte do čierneho“.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2020

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, ale aj osoby registrované pre DPH v roku 2020 na jednom mieste.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019

Aké čísla treba poznať k správnemu vyplneniu daňového priznania fyzickej či právnickej osoby za rok 2019?

Životné minimum od 1.7.2019 do 30.6.2020

Od 1. júla 2019 vzrastie suma životného minima o 5,13 €. Vďaka nárastu životného minima sa zvýši daňový bonus aj suma nezdaniteľnej časti základu dane.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky