Čísla, ktoré sú dôležité pre daňové priznanie za rok 2016

Ani sa nenazdáte a ďalšie daňové priznanie je za dverami. Aké čísla sú dôležité pri podaní daňového priznania za rok 2016, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Lehoty podania daňového priznania za rok 2016:

  • riadny termín: najneskôr do 31.3.2017
  • odložený termín, pri tuzemských príjmoch: najneskôr do 30.6.2017
  • odložený termín, ak okrem tuzemských príjmov boli dosiahnuté aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí: najneskôr do 02.10.2017

Dôležité čísla pri daňovom priznaní určené pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019 

Daň z príjmov fyzických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie vznik povinnosti Celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 > 1901,67 €
povinnosť nevzniká < 1901,67 € (avšak vzniká v prípade vykázania daňovej straty)
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre osobitný základ dane z kapitálového majetku (napr. úroky z poskytnutých úverov, z cenných papierov atď.) 19 %
z časti základu dane, ktorá nepresiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima vrátane) 19 %
z časti základu dane, ktorá presiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima) 25 %
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ak v roku 2016 dosiahol základ dane rovný alebo menší ako 19 809 € 3 803,33 € (316,94€ mesačne)
ak v roku 2016 dosiahol základ dane vyšší ako 19 809 € 8 755,578 € - (¼ základu dane za rok 2016)
*ak je táto suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť = 0€
Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku): ak základ dane v roku 2016 nepresiahne  35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 3 803,33 €
manželkin vlastný príjem < 3 803,33 € 3 803,33 €- vlastný príjem manželky
manželkin vlastný príjem > 3 803,33 € 0,00 €
ak základ dane v roku 2016 presiahne 35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 12 558,906 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2016)
manželkin vlastný príjem > 0,00 € 12 558,906 €- (¼ základu dane daňovníka za rok 2016 - vlastný príjem manželky)
*ak táto suma bude nižšia ako 0,00 nezdaniteľná časť na manželku = 0,00 €
Daňový bonus (pri dosiahnutí príjmov aspoň 2 430 €) 256,92 € (21,41 € mesačne)
Minimálna mzda 405 € (2,328 € na hodinu)
Paušálne výdavky 40 % z príjmov do výšky max. 5 040 € ročne (max. 420€ mesačne)
(ak 40% z príjmov > 420 € - uplatňuje sa max. výška t.j. 420€, ak 40% z príjmov < 420 € - uplatňuje sa len 40% z príjmov)
Nezdaniteľná suma dobrovoľných príspevkov do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie) max. 2% zo základu dane ročne (max. 1029,60€ ročne)
(ak 2% > 1029,60€ - uplatňuje sa max. výška, ak 2% < 1029,60€ - uplatňujú sa len 2%)
Nezdaniteľná suma príspevkov do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) max. 180 € zo základu dane ročne
(zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení musí byť uzavretá po 31.12.2013 a nesmie byť uzatvorená iná zmluva, ktorá nespĺňa podmienky zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení)
Max. výška príjmov oslobodených od dane (napr. príjmy z prenájmu) 500 €
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 posledná daň. povinnosť > 16 600 € mesačne
16 600 € >= posledná daň. povinnosť > 2 500 € štvrťročne
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z príjmov právnických osôb

Sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %
Daňová licencia ročný obrat do 500 000 € (neplatiteľ DPH) 480 €
ročný obrat do 500 000 € (platiteľ DPH) 960 €
ročný obrat prevyšuje 500 000 € 2 880 €
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 16 600 € mesačne
16 600 € >= daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 2 500 € štvrťročne

Univerzálne použiteľné čísla pre fyzické osoby

Životné minimum jednotlivca, tzn. plnoletej fyzickej osoby od 1. 7. 2016 198,09 € mesačne
Maximálna daňovo uznateľná hodnota stravovacej poukážky SZČO 4,20 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Sadzby dane z príjmov v roku 2024

Aké sadzby dane z príjmov platia v roku 2024 pre fyzické a právnické osoby? Od čoho sadzba dane závisí, kedy ktorú použiť a aké zmeny platia od 1.1.2024 pre príjmy podnikateľov a výplatu dividend?

Sadzby dane z motorových vozidiel za rok 2023

Aké sadzby dane z motorových vozidiel platia pre rok 2023? Čo ovplyvňuje úpravu ročnej sadzby dane pri jednotlivých vozidlách a aký je postup pri zmene režimu určenia ročnej sadzby dane?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky