Čísla, ktoré sú dôležité pre daňové priznanie za rok 2016

Ani sa nenazdáte a ďalšie daňové priznanie je za dverami. Aké čísla sú dôležité pri podaní daňového priznania za rok 2016, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Lehoty podania daňového priznania za rok 2016:

  • riadny termín: najneskôr do 31.3.2017
  • odložený termín, pri tuzemských príjmoch: najneskôr do 30.6.2017
  • odložený termín, ak okrem tuzemských príjmov boli dosiahnuté aj príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí: najneskôr do 02.10.2017

Dôležité čísla pri daňovom priznaní určené pre rok 2019 nájdete v článku Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2019 

Daň z príjmov fyzických osôb

Povinnosť podať daňové priznanie vznik povinnosti Celkové zdaniteľné príjmy za rok 2016 > 1901,67 €
povinnosť nevzniká < 1901,67 € (avšak vzniká v prípade vykázania daňovej straty)
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb pre osobitný základ dane z kapitálového majetku (napr. úroky z poskytnutých úverov, z cenných papierov atď.) 19 %
z časti základu dane, ktorá nepresiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima vrátane) 19 %
z časti základu dane, ktorá presiahla 35 022,31 € (176,8-násobok životného minima) 25 %
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka ak v roku 2016 dosiahol základ dane rovný alebo menší ako 19 809 € 3 803,33 € (316,94€ mesačne)
ak v roku 2016 dosiahol základ dane vyšší ako 19 809 € 8 755,578 € - (¼ základu dane za rok 2016)
*ak je táto suma menšia ako nula, nezdaniteľná časť = 0€
Nezdaniteľná časť základu dane na manžela (manželku): ak základ dane v roku 2016 nepresiahne  35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 3 803,33 €
manželkin vlastný príjem < 3 803,33 € 3 803,33 €- vlastný príjem manželky
manželkin vlastný príjem > 3 803,33 € 0,00 €
ak základ dane v roku 2016 presiahne 35 022,31 € manželkin vlastný príjem = 0,00 € 12 558,906 € - (¼ základu dane daňovníka za rok 2016)
manželkin vlastný príjem > 0,00 € 12 558,906 €- (¼ základu dane daňovníka za rok 2016 - vlastný príjem manželky)
*ak táto suma bude nižšia ako 0,00 nezdaniteľná časť na manželku = 0,00 €
Daňový bonus (pri dosiahnutí príjmov aspoň 2 430 €) 256,92 € (21,41 € mesačne)
Minimálna mzda 405 € (2,328 € na hodinu)
Paušálne výdavky 40 % z príjmov do výšky max. 5 040 € ročne (max. 420€ mesačne)
(ak 40% z príjmov > 420 € - uplatňuje sa max. výška t.j. 420€, ak 40% z príjmov < 420 € - uplatňuje sa len 40% z príjmov)
Nezdaniteľná suma dobrovoľných príspevkov do II. piliera (starobné dôchodkové sporenie) max. 2% zo základu dane ročne (max. 1029,60€ ročne)
(ak 2% > 1029,60€ - uplatňuje sa max. výška, ak 2% < 1029,60€ - uplatňujú sa len 2%)
Nezdaniteľná suma príspevkov do III. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) max. 180 € zo základu dane ročne
(zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení musí byť uzavretá po 31.12.2013 a nesmie byť uzatvorená iná zmluva, ktorá nespĺňa podmienky zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení)
Max. výška príjmov oslobodených od dane (napr. príjmy z prenájmu) 500 €
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 posledná daň. povinnosť > 16 600 € mesačne
16 600 € >= posledná daň. povinnosť > 2 500 € štvrťročne
Článok pokračuje pod reklamou

Daň z príjmov právnických osôb

Sadzba dane z príjmov právnických osôb 22 %
Daňová licencia ročný obrat do 500 000 € (neplatiteľ DPH) 480 €
ročný obrat do 500 000 € (platiteľ DPH) 960 €
ročný obrat prevyšuje 500 000 € 2 880 €
Povinnosť platiť preddavky v roku 2017 daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 16 600 € mesačne
16 600 € >= daň na účely určenia preddavkov na rok 2017 > 2 500 € štvrťročne

Univerzálne použiteľné čísla pre fyzické osoby

Životné minimum jednotlivca, tzn. plnoletej fyzickej osoby od 1. 7. 2016 198,09 € mesačne
Maximálna daňovo uznateľná hodnota stravovacej poukážky SZČO 4,20 €

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2021

Aká je výška nezdaniteľnej časti základu dane za rok 2021? Aká je suma daňového bonusu v roku 2021? Do kedy je potrebné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021?

Daňová reforma EÚ: súčasťou je nový program zdaňovania podnikov

Nadčasové zdaňovanie – Komisia navrhuje novinky v systéme zdaňovania podnikov v Európskej únii.

Dôležité čísla pre daňové priznanie za rok 2020

Pre správne vyplnenie daňového priznania fyzických či právnických osôb za rok 2020 (v roku 2021) je potrebné poznať výšku nezdaniteľných častí, daňového bonusu a ďalšie čísla, či termíny.

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2021

Prehľad dôležitých čísel pre živnostníkov, právnické osoby, zamestnávateľov, týkajúce sa príspevkov Prvej pomoci plus či DPH v roku 2021 na jednom mieste.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky