Sankcie za kontrolné výkazy DPH

Cieľom finančnej správy nie je postihovať poctivých podnikateľov ani vyberať finančné prostriedky na pokutách. V akých prípadoch sa dočasne podnikatelia pokút nemusia obávať?

Finančná správa registruje obavy podnikateľskej verejnosti zo zavedenia kontrolného výkazu DPH. Tieto obavy sa vo veľkej miere zakladajú na presvedčení firiem, že za administratívne chyby vo výkaze dostanú vysoké pokuty.

Sankcie v súvislosti s kontrolnými výkazmi sa nateraz nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

  • platiteľ podal kontrolný výkaz oneskorene, t.j. podal kontrolný výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, avšak kontrolný výkaz podal do 25. dňa resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  • platiteľ opakovane podal kontrolný výkaz oneskorene, t.j. podal kontrolný výkaz neskôr ako podal daňové priznanie, avšak kontrolný výkaz podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  • platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom kontrolnom výkaze (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
  • platiteľ podal dodatočný kontrolný výkaz, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.

V prípade akýchkoľvek otázok je podnikateľom k dispozícii Call centrum, ktoré má v najbližšom týždni predĺžené otváracie hodiny. Teda od 8:00 – 19:00 hod a tiež počas víkendu od 8:00 – 16:00 hodiny. Telefónne číslo je 048/431 72 22048/431 72 22.

Prečítajte si aj:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kontrolný výkaz od 1.1.2021 - vzor

Aké zmeny nastali v kontrolnom výkaze k DPH od roku 2021 a čo obsahuje jeho nový vzor?

Kontrolný výkaz k DPH

Kto je povinný podať kontrolný výkaz k DPH? Aká je lehota na jeho podanie? Má platiteľ dane vždy povinnosť podať kontrolný výkaz? Aké údaje a časti obsahuje kontrolný výkaz?

Zásielkový predaj a DPH

Stále častejšie kupujú občania z iných členských štátov výrobky zo slovenských e-shopov. Aké povinnosti sa týkajú dodávateľa, ktorý dodáva tovary občanom z iných členských štátov formou zásielkového predaja, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Kontrolný výkaz k DPH od 1.1.2017

Od 1.1.2017 sa bude používať nový vzor kontrolného výkazu k DPH. Prvýkrát sa bude nový kontrolný výkaz k DPH podávať vo februári. V nasledujúcom článku sa dozviete, aké zmeny v kontrolnom výkaze k DPH nastanú od roku 2017.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky