Registrácia na DPH po novom: finančná správa oznámila zmeny

Finančná správa 2.8.2021 spustila pilotný projekt zameraný na preverovanie žiadostí o registráciu na DPH. Podnikateľov čaká menej administratívnej záťaže a návštev daňových úradov. Ako to bude prebiehať?

Nový proces preverovania žiadostí o registráciu na DPH zatiaľ v Bratislave a Prešove 

Finančná správa spustila pilotný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť a urýchliť proces registrácie na platenie DPH, zefektívniť postup daňových úradov pri overovaní, či daňový subjekt splnil podmienky na registráciu a zároveň chce odbremeniť klientov, aby nemuseli navštevovať daňový úrad. Pilotný projekt bude realizovaný na Daňovom úrade Bratislava a Daňovom úrade Prešov. 

Ako bude registrácia na platenie DPH prebiehať po novom? 

Po podaní žiadosti o registráciu na DPH správca dane vykoná preverenie splnenia podmienok registrácie priamo u daňového subjektu prostredníctvom špecializovanej skupiny kontrolórov. Za týmto účelom môžu daňové subjekty očakávať telefonické alebo e-mailové kontaktovanie pracovníkmi daňového úradu, aby si dohodli osobné stretnutie. Klientov preto finančná správa prosí, aby v žiadosti o registráciu uviedli aktuálny telefonický a emailový kontakt.  

Na osobnom stretnutí si terénny zamestnanec finančnej správy s daňovníkom prejde všetky náležitosti v podanej žiadosti, čím chce finančná správa urýchliť celý proces registrácie, nakoľko správca dane bude môcť týmto spôsobom získať všetky relevantné informácie. 

Prečítajte si tiež

Zároveň finančná správa očakáva, že pilotný projekt pomôže odstrániť aj chyby, ktorých sa niekedy daňovníci pri registrácii za platiteľa DPH dopúšťajú. Najčastejšie napríklad nesprávne určia výšku obratu, prípadne mesiac dosiahnutia obratu, alebo sa registrujú podľa nesprávneho paragrafu uvedeného v zákone.  

Okrem toho sa daňovník dozvie všetky potrebné informácie o jeho povinnostiach týkajúcich sa napr. vedenia záznamov, vystavovania faktúr, či podávania súhrnných a kontrolných výkazov.

Štatistiky o registráciách na DPH 

V minulom roku sa celkovo povinne registrovalo 6 005 daňových subjektov. Týka sa to tých, ktorí dosiahli obrat 49 790 eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Dobrovoľne sa registrovalo 9 133 subjektov. 

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Oneskorená registrácia na DPH a zmeny od roku 2023

Neskoro ste zistili, že ste prekročili obrat na DPH? Ako postupovať v prípade, ak podávate žiadosť o registráciu na DPH oneskorene, akú DPH je potrebné doplatiť či si možno odpočítať a čo sa zmenilo od roku 2023?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?

Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?

Obrat na DPH: ako sa počíta?

Ako sa počíta obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, v akej výške musí byť a za aké obdobie? Čo sa do obratu DPH započítava a čo nie? A čo vás čaká v prípade, ak obrat prekročíte?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky