13 najčastejších chýb pri platení dane z motorových vozidiel za rok 2016 (v roku 2017)

13 najčastejších chýb pri platení dane z motorových vozidiel za rok 2016 (v roku 2017)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Dajte pozor na najčastejšie sa opakujúce chyby a prečítajte si, ako si daňové povinnosti plniť správne, bez pokút a úrokov z omeškania.

Daň z motorových vozidiel za rok 2016 sú podnikatelia povinní vysporiadať do konca januára 2017. Posledným januárovým dňom uplynie lehota na podanie daňového priznania a zároveň aj lehota na zaplatenie daňovej povinnosti.

Daň z motorových vozidiel je potrebné vysporiadať do konca januára.

Pri vysporiadaní povinností k dani z motorových vozidiel s daňovým úradom sa môže podnikateľ pomýliť, pričom ide o chyby formálne, ale aj vážne vecné chyby.

Finančné riaditeľstvo SR upozorňuje na tieto najčastejšie opakujúce sa chyby pri podávaní daňového priznania k dani z motorových vozidiel a pri platení tejto dane:

 1. Daňový subjekt zaplatí daň z motorových vozidiel, ale nepodá daňové priznanie;
 2. Daňový subjekt podá daňové priznanie, ale nezaplatí daň z motorových vozidiel;
 3. Pri elektronickom podaní zašle daňový subjekt daňové priznanie viackrát;
 4. Nesprávne vypočítaná predpokladaná daň z motorových vozidiel na aktuálny rok;
 5. Nesprávne vypočítané preddavky na daň z motorových vozidiel platené v aktuálnom roku;
 6. Nevyčíslenie predpokladanej dane z motorových vozidiel a neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel;
 7. Nesprávne identifikovaná platba dane z motorových vozidiel;
 8. Daňový subjekt daňové priznanie nepodpíše;
 9. Nesprávne uvedené ročné sadzby dane z motorových vozidiel;
 10. Nesprávne zaokrúhlená výška dane z motorových vozidiel;
 11. Daňový subjekt nevyplní všetky súčtové riadky;
 12. Nesprávne uvedené dátumy;
 13. Nesprávne uvedené iné údaje.

Zdroj: Tlačová správa FR SR

Ako zaplatiť daň z motorových vozidiel za rok 2016 (v roku 2017)

Zdaňovacie obdobie dane z motorových vozidiel je kalendárny rok, preto sa platba dane (dane na úhradu) z motorových vozidiel za rok 2016 (splatná do 31.1.2017) označí variabilným symbolom 1700992016.

Daň z motorových vozidiel je potrebné zaplatiť na príslušný bankový účet. Číslo bankového účtu si vie podnikateľ vygenerovať aj sám, a to tak, že si vygeneruje

a tie vloží do generátora IBAN účtu vedeného v Štátnej pokladnici na internetovej stránke Štátnej pokladnice.

Viac informácií k plateniu dane z motorových vozidiel za rok 2016 nájdete v článku Platenie dane z motorových vozidiel za rok 2016 a preddavkov na daň z motorových vozidiel v roku 2017. Komplexné informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016 nájdete v článku Daň z motorových vozidiel za rok 2016. Ako vyplniť daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov z predaja auta u podnikateľa

Ako správne zdaniť príjem z predaja auta u podnikateľa – fyzickej osoby a právnickej osoby. U fyzickej osoby je kľúčové to, či auto je zaradené v obchodnom majetku.

Dôležité termíny, ktoré by si mal každý podnikateľ pamätať

Orientovať sa vo všetkých dôležitých dátumoch týkajúcich sa podnikania nebýva ľahké. My vám pomôžeme s orientáciou v tých, s ktorými sa podnikatelia často stretávajú, podľa jednotlivých oblastí.

Daň z motorových vozidiel za rok 2016

Daň z motorových vozidiel možno v jednoduchosti charakterizovať ako daň, ktorú platia fyzické alebo právnické osoby za vozidlá využívané na podnikanie. V nasledujúcom článku sa dozviete, čo je predmetom dane, kto platí daň, ako vypočítať daň z motorových vozidiel a ďalšie informácie o dani z motorových vozidiel za rok 2016.

Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016

Do kedy je nutné podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2016 a ako vyplniť daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky