Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Od 1.6.2023 bude účinná súdna mapa, ktorá sa prejaví v špecializácii sudcov, jednotlivých súdov, počte súdov a vzniknú tzv. mestské súdy. Hoci ministerstvo spravodlivosti na svojej webovej stránke uvádza, že z dlhodobého hľadiska má súdna mapa priniesť zrýchlenie súdneho konania, funkčný mechanizmus náhodného výberu sudcov či zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí, ako prvé prináša byrokratickú záťaž pre podnikateľov – mnohých čaká zmena hlavičkových papierov, faktúr, pečiatok, údajov na firemnom webe či e-shope atď. Podľa informácií od Ministerstva spravodlivosti SR sa táto zmena týka až viac ako 157 620 subjektov.

Tomáš Vavro, právny expert z advokátskej kancelárie VAVRO LEGAL pre Podnikajte.sk priblížil, koho sa zmena týka, čo musia podnikatelia urobiť a aké sankcie hrozia za nesplnenie tejto povinnosti.

Dopad súdnej mapy od 1.6.2023 na podnikateľov – nová byrokratická záťaž

V Obchodnom zákonníku je stanovená povinnosť, že každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných dokumentoch okrem iného uvádzať aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal a číslo zápisu. Ako túto povinnosť ovplyvní súdna mapa účinná od 1.6.2023?

Okrem toho, že v rámci súdnej mapy niektoré súdy zaniknú a odovzdajú svoju agendu preberajúcemu súdu, od 1.6.2023 sa tiež Okresné súdy Bratislava I – IV premenujú na Mestské súdy Bratislava I – IV a zároveň bude každý z nich preberať inú agendu. Obchodnoprávna agenda pripadne na Mestský súd Bratislava III, ktorý bude viesť obchodný register pre obvod Krajského súdu v Bratislave.

Prečítajte si tiež

Rovnako v Košiciach bude agendu obchodného registra po novom viesť Mestský súd Košice.

Táto zmena bude mať dopad na povinnosť uvádzať označenie registrového súdu, ktorý zapísanú osobu eviduje na obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej či elektronickej podobe.

Čo to pre podnikateľov znamená v praxi?

Znamená to, že podnikatelia (obchodné spoločnosti, organizačné zložky), so sídlom v Bratislave a okolí alebo v Košiciach a okolí, budú po novom na svojich firemných dokumentoch či na webovej stránke uvádzať, že ich do obchodného registra zapísal Mestský súd Bratislava III alebo Mestský súd Košice.

Týka sa to len novo zapísaných firiem?

Nie. Hoci ustanovenie obchodného zákonníka hovorí, že sa uvádza označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, netreba tento text vnímať striktne v minulom čase. Aj keď podnikateľa v minulosti zapísal Okresný súd Bratislava I alebo Okresný súd Košice I, od 1.6.2023 by mal na dokladoch uvádzať ten súd, ktorý aktuálne register vedie, a to je Mestský súd Bratislava III alebo Mestský súd Košice. Na všetkých faktúrach, hlavičkových papieroch, pečiatkach, webových stránkach či e-shope tak musia na vlastné náklady zmeniť miesto zápisu na Mestský súd Bratislava III alebo Mestský súd Košice.

Mení sa aj číslo zapísanej osoby v obchodnom registri?

Nie. Číslo zápisu zostáva rovnaké.

Ukážka textu na faktúre, v ktorom je potrebné zmeniť údaj o súde, ktorý spoločnosť do obchodného registra zapísal. Zdroj: Vlastné spracovanie
Ukážka textu na faktúre, v ktorom je potrebné zmeniť údaj o súde, ktorý spoločnosť do obchodného registra zapísal. Zdroj: Vlastné spracovanie

Dotkne sa táto zmena iba bratislavských a košických firiem?

Registrové súdy v Trnave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove zostávajú bezo zmeny. V Košiciach vzniká Mestský súd Košice, ktorý prevezme agendu obchodného registra po Okresnom súde Košice I a zmena je aj v spomínanej Bratislave, kde namiesto Okresného súdu Bratislava I, bude túto agendu riešiť Mestský súd Bratislava III.

Ako je to so živnostníkmi?

Živnostníci nie sú zapísaní v obchodnom registri, a preto sa ich uvedená zmena nijakým spôsobom nedotkne – s výnimkou zásahov do zmluvnej dokumentácie, kde budú musieť živnostníci upraviť údaje svojich zmluvných partnerov z Bratislavy a Košíc, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri.

Aktualizácia k 06.06.2023

Aké sankcie podnikateľom hrozia za nesplnenie tejto povinnosti?

Nesplnenie povinnosti zmeniť tento údaj na obchodných dokumentoch nie je obchodným zákonníkom síce pokutované, avšak podľa zákona o obchodnom registri platí, že za nesplnenie si povinnosti podľa osobitného zákona registrový súd uloží priamo štatutárovi (nie spoločnosti) pokutu do výšky 3 310 eur. Aj v prípade nesprávneho označenia registrového súdu na obchodných dokumentoch tak sankcia teoreticky pripadá do úvahy.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Zápis do RPVS: povinnosť poskytovateľov audiovizuálnej mediálnej služby

Ako postupovať, na koho sa obrátiť a s akými nákladmi počítať pri zápise do registra partnerov verejného sektora, ak ide o poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby?

Umelá inteligencia (AI) z právneho hľadiska

Aké právne riziká súvisia s použitím umelej inteligencie a ako im vo firme predchádzať, prezradili odborníčky z MATHISON legal.

Námietka voči ESG vykazovaniu: názory europoslancov sa rozchádzajú

Skupina poslancov Európskeho parlamentu vzniesla námietku voči smernici o ESG vykazovaní. Čo považujú za najväčšie problémy a ako hlasovali slovenskí europoslanci?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky