Od júla 2013 platí zákaz fajčenia v obchodných domoch (novela zákona o ochrane nefajčiarov)

Od júla 2013 platí zákaz fajčenia v obchodných domoch (novela zákona o ochrane nefajčiarov)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov (ďalej len „novela zákona“), definitívne prijatá parlamentom dňa 16. mája 2013, môže siahnuť na tržby podnikateľov v obchodných domoch. V záujme ochrany nefajčiarov sa novelou zákona rozširuje zákaz fajčiť aj na obchodné domy a zariadenia spoločného stravovania, v ktorých sa pokrm a nápoje v zmysle novelizovaného znenia zákona len podávajú. Zmenou definície zariadenia spoločného stravovania sa pokrmy a nápoje nemusia vyrábať a pripravovať priamo v konkrétnom zariadení (napríklad v reštaurácii, kaviarni či cukrárni) ale môžu sa do tohto zariadenia priviesť už hotové a v nezmenenom stave sa podávať. Pokrm je v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov jedlo tepelne upravené alebo pripravené za studena.

Látky so škodlivým účinkom na ľudský organizmus sú podľa prijatej novely zákona aj látky, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch určených na fajčenie ale neobsahujú tabak. Sú nimi napríklad elektronické cigarety.

Ak chcú majitelia zariadení spoločného stravovania (napr. reštaurácií, kaviarní a cukrární) aby sa v ich zariadeniach mohlo fajčiť, môžu vyhradiť pre nefajčiarov minimálne 50 % z plochy, ktorá musí byť stavebne oddelená od časti pre fajčiarov. Do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov nesmú prenikať škodlivé látky (napr. škodlivé látky v dyme) z priestoru pre fajčiarov a vstup do zariadenia musí byť umiestnený v časti pre nefajčiarov. Táto možnosť je dovolená aj pre zariadenia spoločného stravovania, ktoré sa podľa prijatej novely zákona nachádzajú v objektoch, v ktorých sa zakazuje fajčiť podľa § 7. Túto možnosť má napríklad zariadenie spoločného stravovania umiestnené v kine alebo divadle či v úvode spomínanom obchodnom dome, ak sú splnené zákonom určené podmienky. Fajčiť bude možné v tých zariadeniach spoločného stravovania (napr. v kaviarňach), v ktorých sa podávajú len nápoje.

V obchodných domoch bude možné fajčiť v stavebne oddelených priestoroch, pričom škodlivé látky (napr. škodlivé látky v dyme) nesmú prenikať do verejne prístupných priestorov a znečisťovať verejne prístupné priestory obchodných domov.

Cieľom prijatého vládneho zákona o ochrane nefajčiarov je zabezpečenie vyššej ochrany nefajčiarov (ako aj zamestnancov v obchodných domoch) a zákaz fajčiť v obchodných domoch, okrem na to vyhradených priestorov. Zmena ustanovení zákona má však negatívny vplyv na podnikateľské prostredie čo sa môže prejaviť v znížení tržieb, prípadne úplný zánik niektorých podnikateľov. Zároveň bola zvýšená minimálna aj maximálna (takmer päť násobne) hranica pokút za nezabezpečenie dodržania zákazu fajčenia a to od 500 eur až do 15 000 eur. Ročne by sa tak malo vyzbierať odhadom o 10 000 eur viac.

Prijatá novela zákona nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Aký je rozdiel medzi sídlom, miestom podnikania a prevádzkarňou?

Každý podnikateľ pôsobí na nejakej adrese. Kedy možno hovoriť o sídle, mieste podnikania alebo prevádzkarni?

Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Čo musí obsahovať prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia? Ako postupovať pri jeho vypracovaní? Na čo si dať pozor? A mnoho iného.

11 rád ako urobiť efektívnu pracovnú poradu

V dobe, keď všetci bojujeme s časom, sú neefektívne porady pre firmu hotovou katastrofou. Namiesto toho, aby sa zamestnanci zaoberali riešením problémov, pre ktoré ste ich zamestnali, strácajú na nich čas. Ako mať vo firme efektívnejšie porady?

Prevádzkový poriadok

Niektorí podnikatelia majú povinnosť mať vypracovaný prevádzkový poriadok. V rámci kontrol je jeho absencia častokrát dôvodom na uloženie pokuty.