Nové opatrenia kvôli koronavírusu od 15.10.2020

Od štvrtka, 15. októbra 2020, sú v platnosti nové opatrenia na spomalenie šírenia koronavírusu. Aké pravidlá platia po novom a koho sa týkajú?

Cieľom plošných opatrení je čo v najkratšom možnom čase spomaliť šírenie nákazy medzi ľuďmi - a to aj s ohľadom na stúpajúci výskyt chrípky a chrípke podobných ochorení. Opatrenia majú taktiež preventívny účel. RÚVZ SR avizuje, že sa nimi snaží predchádzať možným horším scenárom, preto pristúpili k obmedzovaniu činností, ktoré na prvý pohľad pôsobia menej rizikovo, no z pohľadu šírenia vírusu rizikové sú. Pozrite si prehľad, čo bude priebehu najbližších týždňov opatreniami ovplyvnené.

Nové opatrenia od 15.10.2020 pre prevádzky (podnikateľov)

 • Všetky prírodné a umelé kúpaliská, akvaparky, wellness (sauny, vírivky, kúpele, zábaly) fitness centrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení (kiná, divadlá) sa zatvárajú. Neplatí to pre prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne na základe návrhu lekára.
 • Počet zákazníkov v prevádzkach nesmie prekročiť koncentráciu v jednom okamihu 1 zákazník na 15 štvorcových metrov z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov. Táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 14 rokov v sprievode dospelej osoby. Ak plocha určená pre zákazníkov nedosahuje 15 štvorcových metrov, v prevádzke sa môže v jednom okamihu nachádzať len jeden zákazník (so zachovaním výnimky pre deti).
 • Do priestorov obchodného domu môže vstúpiť iba osoba s telesnou teplotou najviac 37 stupňov Celzia. Aj pre obchodné domy platí obmedzenie jeden zákazník na 15 metrov predajnej plochy všetkých prevádzok určenej pre zákazníkov so zachovaním výnimky pre deti. Do tejto plochy sa nezapočítavajú spoločné priestory obchodného domu.
 • Predajne potravín a drogérie umožnia od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 vstup iba osobám nad 65 rokov. Seniori však budú môcť nakupovať aj v inom čase, dôrazne sa im však ako rizikovej skupine odporúča, aby využívali tento vyhradený čas, pretože najmä v pracovnom týždni v tomto čase nakupuje menej iných skupín obyvateľstva.

Pravidlá pre reštaurácie a prevádzky verejného stravovania od 15.10.2020

Prevádzkovateľ verejného stravovania sa môže rozhodnúť, či podnik zatvorí, alebo sa rozhodne pre nasledujúce podmienky:

 • V prevádzkach verejného stravovania nebudú môcť zákazníci konzumovať jedlo a nápoje v interiéri.
 • Naďalej sa jedlo a nápoje budú môcť podávať v exteriérových častiach prevádzky (terasy).
 • Podmienka jeden zákazník na 15 štvorcových metrov neplatí pre prevádzky verejného stravovania, ak na terasách zabezpečia a dodržia odstupy dva metre medzi stolmi.
 • Jedlá a nápoje budú môcť prevádzky predávať zákazníkom zabalené so sebou.
 • Naďalej platí obmedzenie otváracích hodín do 22:00 s výnimkou predaja cez okienko alebo donáškových služieb.

Obmedzenie sa týka aj prevádzok verejného stravovania v obchodných domoch. Tie môžu taktiež podávať jedlo a nápoje iba zabalené so sebou. Konzumácia jedál a nápojov v obchodných domoch nie je povolená.

Pravidlá pre hromadné podujatia od 15.10.2020

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu nad 6 osôb. Výnimku z tohto zákazu majú:

 • hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú mať v čase začiatku podujatia negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území EÚ na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín. Tieto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pre jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pri splnení týchto podmienok je na tomto podujatí možné podávať jedlá a nápoje;
 • ·obrady krstu, sobáša a pohrebu, vrátane civilných verzií. V takýchto prípadoch musia účastníci dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov, v ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné. Počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť limit jedna osoba na 15 štvorcových metrov;
 • hromadné podujatia nevyhnutné pre priebeh najvyšších súťaží v hokeji, futbale, hádzanej, basketbale a volejbale. Tieto podujatia sa však musia konať bez obecenstva za dodržania podmienok, ktoré Úrad verejného zdravotníctva SR zverejní na svojom webovom sídle;
 • zasadnutia, schôdze orgánov verejnej moci a ich poradných orgánov, ako aj ďalšie zasadnutia, schôdze a iné podujatia, ktoré sa konajú na základe zákona, ako aj na voľby za dodržania stanovených podmienok.

Z čoho vychádzajú rozhodnutia pre opatrenia od 15.10.2020?

RÚVZ SR uvádza, že pri vyhodnocovaní epidemiologickej situácie o preventívnych opatreniach sa odborníci opierali o vedecké znalosti, poznatky o mechanizmoch šírenia koronavírusu a ďalších nákazlivých respiračných ochorení. Taktiež čerpajú z materiálov Svetovej zdravotníckej organizácie či Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb. Opierajú sa aj o skúsenosti odborníkov z terénu, ktorí sledujú správanie ľudí a zisťujú súvislosti, ktoré sa niekedy nedajú zachytiť v podobe štatistických ukazovateľov.

Prvá pomoc plus pre podnikateľov kvôli koronavírusu

Prečítajte si tiež

Opatrenia sa negatívne dotknú mnohých podnikateľov, zamestnávateľov a ich zamestnancov. Viacerí avizovali, že po prijatí takýchto zmien, budú musieť prepúšťať a podniky definitívne zatvoriť. Vláda preto schválila nový balíček s názvom Prvá pomoc+, ktorý má podobným spôsobom pomôcť podnikateľom preklenúť toto ťažké obdobie. Príspevky, o ktoré bude možné žiadať, sú avizované vo vyšších sumách, aké boli v tzv. Prvej pomoci.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Overovanie čerpania podpory z Prvej pomoci: priebeh a porušenia

Kontroly oprávnenosti čerpania finančných prostriedkov z projektu Prvá pomoc odhalili viaceré porušenia. Koľko firiem muselo vrátiť podporu? Ako a dokedy budú kontroly prebiehať?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?

Covid opatrenia od júla 2022: odporúčania pre občanov aj zamestnávateľov

Úrad verejného zdravotníctva vzhľadom na stúpajúci počet prípadov COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy. Čo treba vedieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky