KVÍZ – Vyznáte sa v legislatívnych zmenách od roku 2023?

Rok 2023 prináša veľké množstvo zmien v daniach aj odvodoch, týkajúcich sa miezd, stravovania, nelegálneho zamestnávania, zakladania spoločností či fungovania súdov. Máte o týchto zmenách prehľad? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze.

Pripravili sme pre vás 12 otázok, vďaka ktorým môžete zistiť, či sa orientujete v legislatívnych zmenách pre podnikateľov od roku 2023 alebo vám niektoré zmeny zatiaľ ušli. Otestujte sa v našom kvíze.

Viete správne odpovedať na tieto otázky?

1. Aká bude od 1.1.2023 výška stravného pri tuzemskej pracovnej ceste v trvaní 5 - 12 hodín?
2. Dokedy sa bude uplatňovať znížená 10 % sadzba DPH na plnenia súvisiace so športom a na reštauračné služby?
3. Aká bude maximálna mesačná suma daňového bonusu od 1.1.2023 pre dieťa do 18 rokov?
4. Od 1.1.2023 sa rozširuje výnimka z nelegálneho zamestnávania. O ktorú výnimku ide?
5. Aký limit sa zavádza pre kontrolované transakcie od roku 2023, do ktorého nejde o významnú kontrolovanú transakciu?
6. Od akej veličiny sa odvíja výška minimálnych odvodov zamestnancov od 1.1.2023?
7. Čo sa mení v príplatkoch (mzdových zvýhodneniach) za prácu cez víkend/za nočnú prácu od 1.6.2023?
8. Od akého dátumu nebudú platné certifikáty na podpisovanie na občianskych preukazoch vydaných do 20.6.2021?
9. Koľko okresných súdov z 54 pôvodných bude mať toto postavenie aj po 1.1.2023?
10. Čo nahradí výnimku z dôchodkového poistenia pre dohodárov - študentov a dôchodcov od 1.1.2023?
11. Ako a kedy bude prvýkrát vyplatený rodičovský dôchodok?
12. Maximálne koľko voľných živností zo špecifického zoznamu je možné zapísať pri zakladaní s.r.o. online od 1.2.2023?
Pochváliť sa!
0%

Ak náhodou vaše odpovede neboli všetky správne, nevadí. Potrebné informácie nájdete v našej téme Legislatívne zmeny 2023 alebo v našom súhrnnom článku Veľký prehľad zmien pre podnikateľov od roku 2023.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Príplatky za prácu cez víkend, v noci, vo sviatok a ďalšie od 1.6.2023 – príklady

Od júna 2023 sa mení výška mzdových zvýhodnení (príplatkov) – u zamestnancov napríklad za nočnú prácu či za prácu cez víkend, v prípade dohodárov aj za sviatok. Prinášame praktické príklady.

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2023

Termín 31. január je lehotou pre množstvo povinností, napríklad pre daň z nehnuteľností či daň z motorových vozidiel. Nezabudnite ani na ďalšie. Prinášame ich prehľad v roku 2023.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky