Aké sú to esenciálne obchody a služby: čo to je a aké pravidlá sa ich týkajú

Čo znamená esenciálna prevádzka, kedy môže byť obchod „esenciálnym“ a ako majú postupovať predajne, ktoré ponúkajú esenciálny aj neesenciálny sortiment?

Počas aktuálnej pandemickej situácie a tzv. lockdownu sa často skloňuje pojem „esenciálna predajňa“ alebo „esenciálne služby". Práve tieto prevádzky totiž fungujú a sú otvorené aj počas zákazu vychádzania a ľudia ich môžu navštíviť za účelom obstarania životne nevyhnutných potrieb. Zoznam esenciálnych predajní upravujú vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva k obmedzeniam prevádzok.

V článku približujeme:

  • či ide o záležitosť, ktorá sa týka len aktuálnej pandémie alebo sa tento pojem nachádza aj v iných zákonoch,
  • od čoho závisí, aby bola prevádzka označená za „esenciálnu“,
  • ako majú počas aktuálnych opatrení postupovať prevádzky, ktoré ponúkajú aj iný ako esenciálny tovar.

Čo je esenciálny obchod a ktoré prevádzky sú takto označované?

Označenie „esenciálna prevádzka“ je záležitosťou pandémie ochorenia Covid-19. Radka Sláviková Geržová z advokátskej kancelárie Bratis.law pre Podnikajte.sk vysvetlila, že tento pojem začal používať Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý má zo zákona o ochrane verejného zdravia právomoc nariaďovať niektoré opatrenia počas krízovej situácie. „Ak je potrebné nariadiť opatrenia podľa § 12 alebo § 48 na celom území Slovenskej republiky, určitej časti jej územia alebo pre skupinu inak ako jednotlivo určených osôb, nariaďuje ich Ministerstvo zdravotníctva SR alebo Úrad verejného zdravotníctva SR všeobecne záväzným právnym predpisom, a to je vyhláška.“

Ktorých prevádzok sa označenie „esenciálne“ týka, vysvetľuje ÚVZ SR vo svojom manuáli pre obchod a služby zo dňa 12. októbra 2021. Opisuje ich ako základné prevádzky a služby a od začiatku pandémie sú pravidelne menované v jednotlivých vyhláškach. „Podľa mojich vedomostí, neexistuje pravidlo na to, aby bola prevádzka alebo služba označená za esenciálnu. Či bude esenciálna služba alebo prevádzka figurovať vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva SR, závisí od odborníkov z oblasti hygieny a ochrany zdravia. Z logiky veci však vyplýva, že ide o také prevádzky a služby, ktoré sú potrebné na nevyhnutné fungovanie spoločnosti a štátu,“ uvádza advokátka.

Momentálne ide o prevádzky, ktoré môžu mať otvorené v režime „základ“, teda pre všetkých zákazníkov, bez ohľadu na ich imunitný status (očkovanie, prekonanie ochorenia). Podľa poslednej vyhlášky č. 306 (ktorá menila opatrenia s platnosťou od 17.12.2021) sú to predajne potravín, drogérie, lekárne, predajne s krmivom pre zvieratá, liečebné kúpele a pod. Iné prevádzky, ktoré sú „neesenciálne“, môžu byť podľa posledných nariadení otvorené len v režime „OP“, teda pre zaočkovaných zákazníkov a tých, ktorí ochorenie prekonali pred menej ako pol rokom. Ide o predajne oblečenia, elektroniky, hračiek či po novom aj obuvi (pred niekoľkými týždňami boli obchody s obuvou zaradené ešte medzi esenciálne).

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sú pravidlá pre predajne, ktoré predávajú esenciálny aj neesenciálny tovar?

Po zavedení prísnejších opatrení sa mnohí obchodníci pýtali, či môžu mať otvorené, ak ponúkajú zmiešaný tovar (taký, ktorý patrí aj do skupiny esenciálneho – napr. potraviny, aj do neesenciálneho sortimentu – napr. oblečenie) a komu môžu výrobky predávať. Keď mohli byť otvorené len predajne s nevyhnutnými potrebami a ostatné prevádzky boli uzavreté, mali obchody s rôznymi druhmi tovaru povolené predávať len esenciálny sortiment, teda ten, ktorý predávali obchody s povolenou prevádzkou v zmysle uznesenia Vlády SR a vtedy platnej vyhlášky ÚVZ SR. „Menšie špecializované obchody, napríklad s odevmi či elektronikou totiž museli byť zatvorené. Nebolo by preto spravodlivé, ak by veľké reťazce mohli voľne predávať ten istý sortiment, čo by menších obchodníkov znevýhodňovalo,“ vysvetľuje úrad verejného zdravotníctva.

Opatrenia a vyhlášky sa však pravidelne menia. Od 10.12.2021 sa otvorili všetky prevádzky, niektoré však len v režime „OP“. Preto obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu podľa ÚVZ predávať len ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom „základ“.

Dodržiavanie opatrení sa pravidelne kontroluje, prevádzky môžu zaplatiť pokutu v tisíckach eur

Či sa opatrenia dodržiavajú, pravidelne kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva. „V prípade, že sú vyhlášky porušované, RÚVZ-ky ukladajú blokové pokuty alebo začnú správne konania. Prevádzky sú zároveň zo strany RÚVZ informované a je im vysvetlené, kde konkrétne k porušeniu v zmysle vyhlášky došlo,“ uvádza úrad verejného zdravotníctva.

Na základe nového zákona z 15. novembra 2021 pribudli regionálnym úradom verejného zdravotníctva nové právomoci počas pandémie ochorenia Covid-19. Napríklad pri porušení opatrení môže RÚVZ nariadiť uzatvorenie prevádzky na 30 dní. Nerešpektovanie tohto opatrenia je považované za osobitne závažné porušenie a v takomto prípade živnostenský úrad môže zrušiť prevádzkovateľovi živnosť. Rovnako je možné pozastaviť alebo zrušiť živnosť v prípade, že prevádzka bude mať opakovanie v priestoroch osoby nespĺňajúce podmienky stanoveného režimu (napr. nezaočkovaní pri vybranom režime “zaočkovaní”), alebo ak ich opakovane nebude vykazovať z priestorov.

RÚVZ sa rozšírili tiež možnosti pri udeľovaní blokových pokút na mieste. Po novom ich môžu dávať nielen za priestupky fyzických osôb (neprekryté dýchacie cesty), ale aj za správne delikty fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré sa dovtedy mohli riešiť len v správnom konaní (napríklad nerešpektovanie kapacitných obmedzení, nezabezpečenie dezinfekcie rúk a pod.). Bloková pokuta môže byť uložená do výšky 5 000 eur. V rozkaznom konaní môže byť uložená pokuta až do výšky 7 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky