Covid opatrenia od 17.12.2021: prehľad zmien

Opatrenia budú od 17.12.2021 o niečo miernejšie. V akom režime môžu fungovať jednotlivé prevádzky?

Opatrenia sa od 17.12.2021 menia, situácia je však stále vážna

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové vyhlášky k činnosti prevádzok a organizovaniu hromadných podujatí, platných od piatka 17.12.2021. K tomuto dňu sa totiž viaže aj úprava v pravidlách lockdownu a výnimiek zo zákazu vychádzania, čo v utorok 14.12.2021 schválila vláda. Hlavný hygienik SR však upozorňuje: „Epidemiologická situácia je stále veľmi vážna, napriek tomu, že pozorujeme jej zlepšenie v niektorých parametroch. Neprepadajme tak ilúzii, že ak sa uvoľňujú opatrenia, tak prichádzajú lepšie časy a môžeme stratiť ostražitosť. Myslime na to, že stále nevieme jasne povedať, ako sa bude v populácii správať nový variant omikron a aké zapríčiní dôsledky.“

ÚVZ SR sa preto obracia na verejnosť a dôrazne žiada, aby sa obyvatelia zamysleli nad každou osobnou návštevou povolenej prevádzky a hromadného podujatia: zvažovať treba, či sa napríklad tovar nedá z uvedenej predajne objednať online, alebo či sa nedá zvoliť čas, kedy je v prevádzkach či na povolených podujatiach menej ľudí. Je nevyhnutné, chrániť sa respirátormi v interiéroch, udržiavať si dostatočné odstupy od iných ľudí a dezinfikovať si ruky. „Odporúčame vopred si premyslieť nákupy a kupovať radšej naraz viac vecí, ako sa opakovane vracať do obchodu.“

Úrad zároveň žiada prevádzkovateľov, aby k dodržiavaniu nastavených podmienok pristupovali zodpovedne: aby dbali na dôsledné dodržiavanie kapacitných obmedzení, pravidelné vetranie a dezinfekciu plôch a dohliadli na riadne prekrytie horných dýchacích ciest a dodržiavanie rozostupov vo svojom zariadení či prevádzke.

Pravidlá pre činnosť prevádzok od 17.12.2021

Od piatka 17. decembra 2021 nastanú viaceré zmeny vo vyhláške k činnosti prevádzok. Ide o nasledovné:

 • v režime OP sa otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo, múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice a vonkajšie športoviská,
 • obmedzenie otváracích hodín sa pre vybrané prevádzky stanovuje v súlade s uznesením vlády na 5:00 až 20:00 hod.,
 • stále platí, že od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19:
  • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
  • antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo
  • nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Zmena nastáva tiež v tom, že povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu platí pre osoby od šesť rokov - táto veková hranica sa zosúlaďuje s vekom a povinnosťou testovania v školách.

Pravidlá a opatrenia pre prevádzky aj so zapracovanými zmenami od 17.12.2021

V režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status) môžu fungovať:

 • Predajne potravín (vrátane ambulantného predaja potravín),
 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • zásielkový predaj tovarov, výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby, čerpacie stanice,
 • práčovne a čistiarne,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta elektronického výberu mýta,
 • taxislužby,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • zberné dvory,
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne,
 • obchodné domy (Znamená to, že do obchodného domu môžu vstúpiť všetci bez ohľadu na imunitný status. Na imunitný status sa však potom hľadí pri vstupe do jednotlivých prevádzok. Napríklad do lekárne môžu vstúpiť všetci, avšak do predajne šatstva iba v režime OP),
 • prevádzky, kde sa konajú hromadné podujatia, ktoré majú výnimku zo zákazu.

Prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5:00 do 20:00 a môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status): 

 • Predajne drogérie,
 • predajne novín a tlačovín,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov,
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • oprava a servis elektroniky, vecí (vrátane obuvi, odevov, vozidiel, bicyklov a podobne), strojov a iných zariadení,
 • kľúčové služby,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • predajne domácich a záhradkárskych potrieb (domáce potreby sú drobný tovar každodenného domáceho použitia, ktorého náhrada v prípade straty alebo poškodenia neznesie odklad),
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.

Obchody, ktoré predávajú viac druhov sortimentu, môžu v režime základ predávať iba ten tovar, ktorý predávajú ostatné prevádzky s povoleným režimom základ.

Len v režime OTP môžu fungovať:

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, avšak iba v súvislosti s výkonom práce alebo za účelom návštevy zdravotníckeho zariadenia.

Len v režime OP môžu fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Prevádzky fitness (od 5:00 do 20:00 hod.),
 • autoškoly,
 • prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo (od 5:00 do 20:00 hod.),
 • lanovky, vleky,
 • múzeá, galérie, výstavné siene a knižnice (od 5:00 do 20:00 hod.),
 • vonkajšie športoviská,
 • reštaurácie a wellness v hoteloch len  pre ubytovaných (od 5:00 do 20:00 hod.).

Ostatné prevádzky obchodu môžu byť otvorené len v režime OP a do 20:00 hod. Iné ako uvedené prevádzky služieb nemôžu byť otvorené

Len v režime OP môžu od 25. decembra fungovať (za dodržania podmienok vo vyhláške):

 • Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania, pričom pre svojich ubytovaných hostí môžu mať otvorené aj reštaurácie a wellness, ktoré sú ich súčasťou,
 • do hotelov a podobných ubytovacích zariadení musia mať osoby v režime OP navyše potrebný negatívny výsledok testu (podrobne popísané nižšie v odseku pre hotely).
Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky pre otvorené prevádzky od 17.12.2021:

Umožniť vstup a pobyt v priestoroch len za podmienky prekrytých dýchacích ciest respirátorom,

 • aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • zabezpečenie dvojmetrových odstupov v radoch, to neplatí pre osoby zo spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
 • časté vetranie, pravidelná dezinfekcia dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vystavenie oznamov o povinnosti dodržiavať opatrenia podľa vyhlášky a oznamov o príslušnom režime.

Aktualizácia k 22.12.2021: Od štvrtka 23.12.2021 nastane zmena v pravidlách pre prevádzky, pričom kapacitné obmedzenia budú 1 osoba na 15 štvorcových metrov. Zmena vyplynula z návrhu Ministerstva zdravotníctva SR, ktoré reagovalo na aplikačnú prax. (V prevádzkach i na podujatiach je totiž potrebné držať si odstup od iných ľudí v dvojmetrovej vzdialenosti, čo vychádza na plochu 16 m2/osobu. Vracia sa tak k zaužívanému kapacitnému limitu 15m2/osobu.)

Kapacitné obmedzenia:

 • 1 osoba na 25 štvorcových metrov, 
 • ak má prevádzka menej ako 25 m2, môže v nej byť v jednom čase len jeden zákazník,
 • kapacitné obmedzenia sa nevzťahujú na závodné, školské a podobné jedálne definované vo vyhláške, taxislužby, vleky.

Taxislužby:

 • obmedzená kapacita prepravovaných osôb na najviac dvoch zákazníkov vo vozidle (neplatí pre osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti),
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom.

Obchodné domy:

 • musia byť uzavreté detské kútiky a sedacie sekcie,
 • platí zákaz konzumácie jedál a nápojov v priestoroch obchodných domov, vrátane foodcourtov, zákazníci si môžu jedlo kúpiť v prevádzkach verejného stravovania iba zabalené pre odber so sebou,
 • povinnosť vybaviť hygienické zariadenia tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia zariadení každú hodinu.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo:

 • len pre OP,
 • po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu prostriedkom s virucídnym účinkom a prispôsobiť harmonogram zákazníkov tak, aby bol na dezinfekciu medzi zákazníkmi čas.

Autoškoly, školiace strediská inštruktorov:

 • otvorené len pre OP,
 • po každom výcviku dezinfikovať interiér trenažéru,
 • pri výcviku na motorky musí mať každý účastník vlastnú prilbu a ostatné ochranné pomôcky,
 • počas teoretickej výučby a skúšok zabezpečiť dvojmetrové rozostupy frekventantov, uvedené sa nevzťahuje na inštruktora, lektora a skúšobného komisára,
 • kapacita miestnosti je stanovená na 1 osobu na 25 štvorcových metrov; ak má miestnosť menej ako 250 štvorcových metrov, maximálny počet účastníkov je 30,
 • pri jazdách a záverečných praktických skúškach môže byť vo vozidle len jeden účastník kurzu, inštruktor, resp. skúšobný komisár.

Hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania môžu fungovať v režime OTP iba pre účely krátkodobého ubytovania súvisiace s výkonom práce alebo podnikania či inej obdobnej činnosti a tiež pre účely ubytovania súvisiace s návštevou zdravotníckeho zariadenia.

Od 25. decembra môžu hotely poskytovať služby aj pre iné účely, opäť len v režime OP, pričom sa návštevníci musia navyše preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID 19 (podmienka testu platí aj pre deti od 6 rokov):

 • RT-PCR alebo LAMP nie starší ako 72 hodín alebo
 • Antigénový test nie starší ako 48 hodín alebo 
 • Nazálny antigénový test vykonaný priamo na mieste.

Pre hotely a podobné služby krátkodobého ubytovania platí obmedzenie kapacity na 75 %. Je tu potrebná zvýšená frekvencia upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Na služby dlhodobého a karanténneho ubytovania sa tieto obmedzenia nevzťahujú.

Reštaurácie a wellness, ktoré sú súčasťou hotelov, musia postupovať podľa pravidiel uvedených vo vyhláškach. Znamená to, že napríklad hotelové reštaurácie môžu vo svojich priestoroch poskytovať jedlo výlučne pre ubytovaných návštevníkov, nie však organizovať oslavy a iné podujatia. V hotelových reštauráciách musia byť stoly vzdialené od seba minimálne 2 metre a služby môžu byť poskytované výlučne pre sediacich zákazníkov. Pri jednom stole môžu sedieť maximálne 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti. Reštaurácie a wellness môžu byť otvorené do 20:00 hod.

Lanovky a vleky:

 • len v režime OP,
 • maximálna kapacita uzavretých kabínkových lanoviek 25 %,
 • iné lanovky a vleky bez kapacitných obmedzení, ale za dodržania ostatných platných protiepidemických opatrení (napr. pri státí v rade alebo pri použití otvorenej lanovky prekryté horné dýchacie cesty vo vzdialenosti menšej než dva metre od iných osôb, dodržanie odstupu a pod.).

Fitness centrá:

 • len v režime OP,
 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí,
 • povinný zoznam návštevníkov prevádzky.

Wellness v ubytovacích zariadeniach:

 • maximálna kapacita 1 osoba na 25 štvorcových metrov alebo najviac 30 ľudí. 

Vonkajšie športoviská:

 • len v režime OP,
 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových alebo najviac 30 osôb.

Múzeá, galérie a výstavné siene:

 • výlučne individuálne prehliadky,
 • maximálne 1 osoba na 25 metrov štvorcových.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia.

Pravidlá pre organizáciu hromadných podujatí od 17.12.2021

Od 17. decembra 2021 nastávajú viaceré zmeny aj vo vyhláške k organizácii hromadných podujatí. Ide o nasledovné:

 • K povoleným podujatiam profesionálnych súťaží pribúda florbal (Extraliga mužov, Hyundai extraliga žien).
 • Povoľujú sa tréningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi, pričom všetci účastníci budú v režime OP.
 • Povoľujú sa hromadné podujatia nevyhnutné na výkon činnosti športových reprezentácií SR so súhlasom ministerstva školstva vydanom po 17.12.2021.

Pravidlá pre hromadné podujatia aj so zapracovanými zmenami od 17.12.2021

Zakazuje sa usporadúvať hromadné podujatia. Výnimku majú

Hromadné podujatia v režime OP do 10 osôb

 • Môžu sa konať len v súvislosti s výkonom práce.
 • Zabezpečiť oznam o skutočnosti, že sa HP organizuje v režime OP. 
 • Zákaz konzumácie jedál a nápojov.

Ďalej majú výnimku:

 1. Bohoslužby, sobášne obrady a obrady krstu, pohrebné obrady (podľa platných pravidiel uvedených vo vyhláške).
 2. Zasadnutia, schôdze a iné podujatia uskutočňované na základe zákona (podľa platných pravidiel uvedených vo vyhláške).
 3. Voľby
 4. Profesionálne športové súťaže a tréningy (podľa platných pravidiel uvedených vo vyhláške).
 5. réningy športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi (podľa platných pravidiel uvedených vo vyhláške).
 6. Činnosť karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport (podľa platných pravidiel uvedených vo vyhláške).

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia od 17.12.2021

 • Vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu,
 • umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami - v interiéri ide o respirátory, v exteriéri okrem respirátorov môžu byť aj rúška,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia,
 • povinný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo mailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania - organizátor je povinný zoznam uchovávať dva týždne po ukončení podujatia a potom zoznam zničiť,
 • zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov,
 • často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP a pod.,  
 • ďalšie, podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške.

Regionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. 

Vysvetlenie OTP na účely vyhlášok

Aktualizácia k 22.12.2021: Medzi osoby v režime OP sa s platnosťou od 23.12.2021 zaraďujú po novom aj osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti COVID-19 v zmysle odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR, a ktoré sú zároveň schopné preukázať sa:

 • certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR, ktorý je v prílohe č. 1 uvedených vyhlášok,
 • negatívnym výsledkom RT- PCR alebo LAMP testu nie starším ako 72 hodín od odberu alebo negatívneho výsledku Ag testu nie starším ako 48 hodín od odberu.

Takéto osoby budú patriť medzi tie, ktoré majú status „očkovaný / očkovaná".

Očkovaní (O): 

 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoby najmenej 21 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoby najmenej 14 dní a najviac 1 rok po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia,
 • deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.

 Testovaní (T):

 • negatívny výsledok RT-PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu,
 • negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu.

Prekonaní (P):

 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami. Uvedenú skutočnosť je potrebné preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu, u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára pre deti a dorast vydaného na základe antigénového testu vykonanom v MOM, vydaného do 15.11.2021.

Potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. (Tieto pravidlá a lehoty platnosti negatívneho výsledku testu platia aj pre rýchliky, IC vlaky a diaľkové linky autobusov). 

Zdroj: ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky