Covid opatrenia od 26.2.2022: začne prvá fáza výrazného uvoľňovania

Potvrdenie o očkovaní či prekonaní ochorenia Covid-19 už nebudú prevádzkovatelia musieť vyžadovať, režimy OP, OP+ a OTP sa rušia. Čo ešte sa zmení od 26.2.2022?

Aktualizované 28.2.2022

Vláda v stredu 23.2.2022 schválila návrh aktualizácie opatrení proti koronavírusu. Napriek tomu, že sa variant Omikron stále rýchlo šíri, viaceré obmedzenia sa budú rušiť. Dôjde k tomu vo dvoch fázach – prvá sa začne 26.2.2022, druhá o mesiac neskôr, 26.3.2022.

Opatrenia od 26.2.2022 – rušia sa režimy OTP, OP, OP+

Podľa vlastného materiálu k návrhu sa v prvej fáze uvoľnenia zrušia tzv. režimy OTP, OP, OP+, avšak zostanú zachované kapacitné obmedzenia, aby sa minimalizovalo individuálne riziko nákazy vo vysoko rizikových vekových skupinách. Povinnosť nosiť respirátor FFP2 bude aj naďalej platiť v interiéri a v exteriéri na hromadných podujatiach, a tiež v exteriéri pri vzdialenosti do 2 metrov od iných osôb.

Obmedzenia prevádzkových hodín prevádzok služieb zatiaľ zostávajú v platnosti, a to od 5:00 hod. do 24:00 hod. Na základe nových vyhlášok vydaných ÚVZ SR sa obmedzenie otváracích hodín nevzťahuje na:

 • prevádzky obchodov,
 • prevádzky verejného stravovania, stánky s trvalým stanovišťom, ambulantný predaj pokrmov a nápojov - po 24:00 však môžu predávať len pokrmy a nápoje zabalené so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby,
 • prírodné liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytujúce služby na základe predpisu lekára,
 • veterinárne ambulancie,
 • odťahové služby, čerpacie stanice pohonných látok a palív,
 • práčovne a čistiarne odevov,
 • pohrebné služby, služby pohrebiska a krematória,
 • služby technickej a emisnej kontroly vozidiel a zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, prevádzky určené na predaj karnetov TIR, colné vyhlásenia, vyclievanie alebo zaclievanie tovaru, predajné miesta poskytujúce služby elektronického výberu mýta,
 • taxislužby - rušia sa pre ne aj doterajšie obmedzenia počtu prepravovaných osôb,
 • advokátov, notárov, súdnych exekútorov, správcov konkurzných podstát, mediátorov, dražobníkov, rozhodcov, znalcov, tlmočníkov a prekladateľov,
 • zberné dvory,
 • ubytovacie služby,
 • školské, nemocničné, závodné a podobné kuchyne a jedálne,
 • prevádzky lanových dráh a vlekov.

Naďalej sa odproúča využívať v maximálnej možnej miere inštitút home office

Zmena nastáva aj v karanténe a pravidlách nosenia rúšok v prípade žiakov. Podľa vyhlášok ÚVZ SR sa povinná karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym od 26. februára 2022 nebude vzťahovať na žiakov základných a stredných škôl, deti v materskej škole alebo v obdobnom zariadení a na pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní, ak:

 • táto osoba nemá klinické príznaky ochorenia a
 • kontakt s pozitívnou osobou bol v rámci školy alebo iného obdobného zariadenia.

„Osoby, ktoré dovŕšili 6. rok života, musia mať po kontakte s pozitívnou osobou následne na verejnosti 10 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, ktorý môžu deti a žiaci v škole a v školskom zariadení nahradiť rúškom. Úzke kontakty musia ďalej dodržiavať hygienu rúk a počas 10 dní obmedziť sociálny kontakt na príslušný kolektív triedy," uvádza ÚVZ SR. „U detí, ktoré boli pozitívne testované, naďalej platí minimálne päťdňová domáca izolácia (v závislosti od intenzity klinických príznakov). Rovnako platí povinnosť, že u osôb od 6. roka života je následne nutné nosiť na verejnosti ďalších 5 dní respirátor, ktorý môžu deti a žiaci v škole a školskom zariadení nahradiť rúškom." 

Vo všeobecnosti sa ale v triedach základných a stredných škôl povinnosť nosiť rúško ruší, zachovaná zostáva len v spoločných priestoroch. Úrad verejného zdravotníctva informoval, že od pondelka 28. februára 2022 musia mať žiaci prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom iba mimo priestorov triedy, teda v situácii, keď dochádza k premiešavaniu. V školách stále platia ďalšie opatrenia, ako je napr. samotestovanie či ranný filter. Pedagógovia musia mať v triedach prekryté dýchacie cesty minimálne rúškom.

Článok pokračuje pod reklamou

Opatrenia pre hromadné podujatia od 26.2.2022

Hromadných podujatí (HP), ktoré sa považujú za nízko a stredne rizikové, sa môže zúčastniť maximálne 500 divákov alebo do 50 % kapacity. Za takéto podujatia sa považujú divadlá, bohoslužby, kiná, športové a kultúrne podujatia, kongresy. Povinné je nosenie respirátora a zabezpečené musí byť fixné sedenie alebo státie.

V prípade vysoko rizikových hromadných podujatí, za ktoré sa považujú svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky a HP v prevádzkach verejného stravovania, bude povolený limit max. 50 osôb. Za vysoko rizikové sú označené preto, lebo je na nich obmedzené nosenie respirátora, konzumuje sa jedlo a podobne.

Vo všeobecnosti platí, že na hromadných podujatiach si organizátori viac nemusia pýtať od návštevníkov doklad o očkovaní či prekonaní ochorenia Covid-19. Na nízko aj na vysoko rizikových totiž platí režim ZÁKLAD.

Úrad verejného zdravotníctva SR v nových vyhláškach uviedol nasledovné všeobecné pravidlá pre hromadné podujatia:

 • ruší sa povinnosť uchovávať zoznam účastníkov podujatí,
 • umožniť vstup a pobyt účastníkom len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
 • pri podujatiach v exteriéri vyhradiť priestor podujatí a vyznačiť vstup a výstup,
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
 • hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
 • zabezpečiť dezinfekciu rúk pri vstupe,
 • pri vstupe vyvesiť oznamy o povinnostiach účastníkov (presný zoznam je vo vyhláške v § 3, písm. f),
 • pri účasti na podujatí a pri príchode a odchode z priestorov zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami (neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, divákov usadených v hľadisku, umelcov, školiteľov a ďalšie osoby, ak vyplýva z účelu hromadného podujatia, že tento rozostup nie je možné dodržať),
 • zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
 • organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí,
 • pokiaľ to kapacita priestorov hromadného podujatia umožňuje, zabezpečiť sedenie divákov v každom druhom rade.

Opatrenia pre prevádzky od 26.2.2022

Vo všetkých prevádzkach obchodu a služieb bude platiť už iba režim ZÁKLAD. Čo sa týka kapacitných obmedzení, platí nasledovné:

 • Vo fitness centrách môže byť maximálne 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na jednu osobu.
 • Vo wellnesse, aquaparkoch či kúpeľoch (nie zo zdravotnej indikácie) môže byť maximálne 50 osôb alebo minimálne 15 metrov štvorcových na jednu osobu (krytej plochy).
 • V prípade umelých vodných plôch, ako sú bazény a plavárne, neplatí kapacitné obmedzenie, iba režim ZÁKLAD.
 • Kapacitné obmedzenia taktiež neplatia v prípade neesenciálnych obchodov a služieb, opäť stačí režim ZÁKLAD.
 • Ubytovacie zariadenia môžu fungovať v režime ZÁKLAD a bez limitu. Na využívanie spoločných priestorov na hromadné podujatia však platia pravidlá pre HP.
 • Aj diaľková doprava, taxi služby, lanové dráhy, výletné lode, MHD či prímestská doprava majú povolený režim ZÁKLAD, v platnosti zostáva povinný respirátor.

Druhá fáza uvoľňovania od 26.3.2022 – čo sa zmení?

Od 26.3.2022 nastane ďalšia fáza uvoľnenia protiepidemických opatrení, čo bude platiť do vzniknutia epidemiologicky rizikovej situácie z dôvodu nástupu novej vlny príchodu ďalšieho variantu a podobne.

Opatrenia sa od 26.3.2022 uvoľnia nasledovne:

 • zrušia sa kapacitné obmedzenia,
 • zrušia sa obmedzenia prevádzkových hodín,
 • upravia sa povinnosti nosenia respirátorov / rúšok na základe vývoja epidemiologickej situácie,
 • zruší sa karanténa pri úzkom kontakte, nahradená bude nosením respirátora počas 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnym. Budú však platiť isté výnimky, ktoré momentálne v materiáli k návrhu nie sú obsiahnuté.

Zdroj: rokovania.gov.sk, ÚVZ SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?

Pandemická OČR počas prázdnin: kedy je možné poberať dávku?

Niektorí rodičia či iní poistenci môžu dostávať zo Sociálnej poisťovne dávku pandemické ošetrovné aj počas letných školských prázdnin. Koho sa to týka a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky