COVID automat od 22.11.2021: nové opatrenia aj rozdelenie okresov

Od pondelka sa zmenia opatrenia v COVID automate. Mení sa režim vstupu na pracoviská aj opatrenia pre obchody, reštaurácie, fitness centrá či hotely. Čo bude platiť a ako budú rozdelené okresy od 22.11.2021?

Úrad verejného zdravotníctva vydal nové vyhlášky pre potreby zosúladenia s novou verziou COVID automatu, ktorú 18.11.2021 schválila vláda SR. Vyhlášky sú účinné od pondelka 22. 11. 2021 a upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí. Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že aktualizovaný COVID automat, ktorý bude platiť obmedzené obdobie, bol schválený v čase mimoriadne nepriaznivej epidemiologickej situácie, ktorá sa naďalej zhoršuje, čo spôsobuje veľkú záťaž na zdravotnícky systém.

Zmeny v opatreniach od 22.11.2021

Režim „kompletne zaočkovaní“ sa mení na režim OP (očkovaní, prekonaní). Znamená to, že osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, budú mať rovnaké možnosti ako kompletne zaočkované osoby. Po novom sú teda stanovené režimy “OP”, “OTP” (očkovaní, testovaní, prekonaní) a “základ” (všetci, bez ohľadu na imunitný status). Na návrh odborných autorít a v súlade so schváleným COVID automatom sa pod pojmom OP (očkovaní, prekonaní) rozumie: 

 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky vakcíny s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 • osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 • osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky vakcíny, ak bola prvá dávka podaná v intervale do 180 dní od prekonania COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky,
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami a mali ho potvrdený RT-PCR testom,
 • deti do 12 rokov po prekonaní COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami - potvrdenie vydá pediater aj na základe pozitívneho výsledku antigénového testu vykonaného do 15. novembra 2021,
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 pred viac ako 180 dňami a boli zaočkovaní jednou dávkou vakcíny podanej do 180 dní od prekonania ochorenia,
 • deti do 2 rokov veku,
 • deti od 2 do 12 rokov a 2 mesiace s negatívnym výsledkom antigénového testu (platný 48 hodín od odberu) alebo PCR/LAMP testu (platný 72 hodín od odberu).

Prevádzky (mimo esenciálnych obchodov) sú pre režim OTP a základ v červenej až čiernej farbe zatvorené.

V červenej až čiernej farbe sa pre režim OTP zavádza jednotný limit pre hromadné podujatia do počtu šesť osôb. Pre režim OP sa limity v červenej až čiernej farbe znižujú na 200, 100 a 50.

Zmena nastane aj pri vstupe na pracoviská. V červenej, bordovej a čiernej fáze je tento vstup podmienený režimom OTP. Zamestnávatelia tak majú od svojich pracovníkov vyžadovať potvrdenie o očkovaní, prekonaní ochorenia či negatívny výsledok testu (všetky tieto informácie sú uvedené v digitálnom COVID preukaze EÚ). Pokiaľ sa zamestnanec odmietne týmito dokladmi preukázať, zamestnávateľ mu má ponúknuť možnosť bezplatne sa otestovať. Zamestnávatelia majú právo vyžadovať digitálny COVID preukaz EÚ od svojich zamestnancov - nové právomoci (nielen) pre zamestnávateľov schválil parlament a vyšli v Zbierke zákonov minulý týždeň. Podrobne ich opisujeme v článku Nové opatrenia a rozdelenie okresov od 15.11.2021: čo sa mení?

Aktualizované k 19.11.2021:

ÚVZ SR informoval, že nakoľko v súčasnosti stále prebiehajú medzirezortné rokovania k povinnému zavedeniu režimu OTP na pracoviskách, rieši sa zabezpečovanie logistiky a ďalšie potrebné procesy, nenariadi túto povinnosť s účinnosťou od pondelka 22. novembra 2021. O ďalších krokoch bude verejnosť informovať.

Opatrenia pre prevádzky od 22.11.2021

Opatrenia pre obchody a služby od 22.11.2021

V bordových a čiernych okresoch musia mať neesenciálne prevádzky a služby (teda tie, ktoré nie sú vymenované vo vyhláške) obmedzené otváracie/prevádzkové hodiny od 5:00 do 22:00. V prípade červených až čiernych okresov môžu mať neesenciálne prevádzky otvorené len v režime OP.

Za esenciálne obchody a služby sa považujú:  

 • liečebné kúpele a kúpeľné liečebne poskytujúce služby pacientom na základe predpisu lekára,
 • prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo prostredníctvom donášky,
 • predajne potravín (vrátane ambulantného predaja) a predajne drogérie,
 • lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok, očné optiky vrátane vyšetrenia zraku,
 • predajne novín a tlačovín,
 • predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie,
 • výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku, vrátane príjmu reklamácií, zásielkový predaj tovarov, výdaj, vrátenie a reklamácia tovaru prostredníctvom balíkomatov a podobných zariadení,
 • predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby, taxislužby,
 • prevádzky telekomunikačných operátorov
 • prevádzky poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a leasingových služieb,
 • knižnice, práčovne a čistiarne, čerpacie stanice,
 • pohrebné služby, prevádzky pohrebísk a krematórií,
 • služby technickej a emisnej kontroly, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet,
 • oprava a servis elektroniky, strojov a iných zariadení,
 • advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia,
 • kľúčové služby a zberné dvory,
 • obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn),
 • služby dlhodobého ubytovania a karanténneho ubytovania,
 • predajne obuvi a oblečenia, predajne domácich a záhradkárskych potrieb,
 • prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím,
 • nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská s predajom sadeníc, kvetov, zeleniny, ovocia, potravín: musia zabezpečiť jednosmerný pohyb zákazníkov, regulovaný vstup a výstup, vzdialenosť predajných miest 2 metre od seba,
 • závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne.

Kapacitné obmedzenia v červených, bordových a čiernych okresoch:

 • OP: 1 zákazník na 15 metrov štvorcových,
 • Základ a OTP: iba esenciálne obchody a služby, 1 zákazník na 25 metrov štvorcových.

Obchodné domy budú v červených, bordových a čiernych okresoch otvorené len pre OP, sedacie sekcie a detské kútiky musia byť uzavreté. 

Aktualizované k 22.11.2021:

Režim OP neplatí pri vstupe do obchodného domu pre prípady návštevy očkovacieho centra alebo zdravotníckeho zariadenia v obchodnom dome. Režim OP ďalej neplatí, ak v obchodných domoch sú otvorené výlučne prevádzky a služby esenciálneho charakteru podľa paragrafu 2 odsek 2. vyhlášky č. 259. Znamená to teda, že ak v obchodných domoch budú otvorené výlučne esenciálne prevádzky, môžu do nich vojsť všetci, nielen OP.

Opatrenia pre taxislužby od 22.11.2021

Červené okresy:

Najviac dve osoby v jednom rade vrátane vodiča, povinné rúško a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

Bordové okresy:

Najviac dve osoby v jednom rade - vrátane vodiča, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

Čierne okresy:

Najviac dvaja klienti vo vozidle, na zadných sedadlách, povinný respirátor a pravidelné vetranie, po každom zákazníkovi dezinfekcia priestorov pre zákazníkov (dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom).

Opatrenia pre umelé kúpaliská od 22.11.2021

Červené okresy:

 • OP: 50 % kapacity,
 • OTP: zakázané,
 • Základ: zakázané.

Bordové okresy:

 • OP: 25 % kapacity,
 • OTP: zakázané,
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy:

 • OP: najviac 10 osôb,
 • OTP: zakázané,
 • Základ: zakázané.

ÚVZ SR upozornil, že prevádzky poskytujúce služby za účelom tréningu športových klubov majú osobitné pravidlá popísané vo vyhláške.

Opatrenia pre vleky a lanovky od 22.11.2021

Vleky, teda nie uzatvorené kabínky, sú otvorené pre osoby v režime OP a OTP vo všetkých farbách COVID semaforu. Kapacitné obmedzenia sa týkajú iba kabínkových lanoviek.

Červené a bordové okresy:

 • OP: 50 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané,
 • Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané.

Čierne okresy:

 • OP: 25 % kapacity, povinná dezinfekcia po každej jazde,
 • OTP: kabínkové lanovky zakázané,
 • Základ: vleky aj kabínkové lanovky zakázané.
Článok pokračuje pod reklamou

Opatrenia pre hotely a ubytovacie služby od 22.11.2021

Služby reštaurácií a wellness v hoteloch sa riadia pravidlami pre ostatné reštaurácie, resp. wellness služby.

Červené a bordové okresy:

 • OP: ubytovanie bez obmedzenia,
 • OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní,
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní.

Čierne okresy:

 • OP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní,
 • OTP: zakázané okrem ubytovaní v súvislosti s výkonom práce, dlhodobých a karanténnych ubytovaní,
 • Základ: zakázané okrem dlhodobých a karanténnych ubytovaní.

Opatrenia pre reštaurácie a zariadenia verejného stravovania od 22.11.2021

Úrad verejného zdravotníctva SR informoval, že pre predaj jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby neplatia obmedzenia. Inak platí nasledovné:

Červené okresy:

 • OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre,
 • OTP: okienkový predaj a rozvoz,
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz.

Bordové okresy:

 • OP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; v interiéri rozostup stolov najmenej 2 metre, konzumácia len posediačky,
 • OTP: okienkový predaj a rozvoz,
 • Základ: okienkový predaj a rozvoz.

Čierne okresy:

Povolený len predaj zabalených jedál so sebou alebo prostredníctvom donáškovej služby.

Opatrenia pre fitness centrá od 22.11.2021

Červené okresy:

 • OP: 50 osôb alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov,
 • OTP: zakázané,
 • Základ: zakázané.

Bordové okresy:

 • OP: 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2, povinný zoznam návštevníkov,
 • OTP: zakázané,
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Opatrenia pre múzeá, galérie a výstavné siene od 22.11.2021

Červené okresy:

 • OP: bez kapacitného limitu,
 • OTP: zatvorené,
 • Základ: zatvorené. 

Bordové okresy:

 • OP: bez kapacitného limitu,
 • OTP: zatvorené,
 • Základ: zatvorené.

Čierne okresy:

 • OP: individuálne prehliadky len do počtu 1 osoba na 15 metrov štvorcových,
 • OTP: zatvorené,
 • Základ: zatvorené.

Opatrenia pre wellness, akvaparky, prírodné a liečebné kúpele od 22.11.2021

V prípade liečební na predpis lekára neplatia kapacitné obmedzenia. Inak platí nasledovné:

Červené okresy:

 • OP: bez limitu iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb; ostatné zariadenia resp. ak osoby nie sú ubytované v zariadení s wellness, najviac 10 osôb,
 • OTP: nesmie sa používať,
 • Základ: nesmie sa používať.

Bordové okresy:

Činnosť povolená do 10 osôb len pre prevádzky, ktoré sú súčasťou ubytovacích zariadení.

Čierne okresy:

Zakázané pre všetky režimy.

Opatrenia pre organizáciu hromadných podujatí od 22.11.2021

Na účely vyhlášky sa pod pojmom hromadné podujatie rozumie i sezónny ambulantný predaj (teda napríklad aj vianočné trhy - musia sa riadiť sa podmienkami pre hromadné podujatia podľa farby okresu).

Vybrané povinnosti organizátorov HP:

 • Kombinovanie režimov pre jedno podujatie sa zakazuje.
 • Organizátor musí zvoliť režim vstupu na podujatie, viditeľne ho označiť pri vstupe a zabezpečiť vstup a pobyt na podujatí len účastníkom v režime podujatia. 
 • Organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
 • Na podujatí platí povinnosť mať riadne prekryté dýchacie cesty.
 • Ak sa podujatie koná v exteriéri, organizátor ho musí ohradiť a vyznačiť jeho vstup a výstup.

Červené okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

 • OP: max. 200 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania),
 • OTP: max. 6 osôb,
 • Základ: zakázané.

Bordové okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

 • OP: max. 100 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania),
 • OTP: max. 6 osôb,
 • Základ: zakázané.

Čierne okresy:

Organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, po 14 dňoch je povinný ich zničiť.

 • OP: max. 50 osôb (nutné ohlásiť na miestne príslušnom RÚVZ najneskôr 48 hodín pred začiatkom podujatia, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto konania),
 • OTP: max. 6 osôb,
 • Základ: zakázané.

Opatrenia pre ďalšie hromadné podujatia, ako sú obrady sobáša a krstu, bohoslužby, svadby, oslavy či večierky sú podrobne uvedené vo vyhláške č. 258 uvedenej vo Vestníku vlády SR.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od 22.11.2021

Pandemická situácia sa aj naďalej zhoršuje, čo bolo opäť zohľadnené v novom rozdelení okresov.

V 1. stupni ohrozenia (červenej farbe) budú od pondelka 22.11.2021 tieto okresy:

 • Bratislava I.-V.,
 • Dunajská Streda.

V 2. stupni ohrozenia (bordovej farbe) budú od pondelka 22.11.2021 tieto okresy:

 • Dolný Kubín,
 • Galanta,
 • Komárno,
 • Malacky, Myjava,
 • Námestovo, Nitra,
 • Pezinok, Prešov,
 • Rožňava, Ružomberok,
 • Sabinov, Senec, Skalica, Šaľa,
 • Trenčín, Trnava,
 • Žilina, Zlaté Moravce.

V 3. stupni ohrozenia (čiernej farbe) budú od pondelka 22.11.2021 tieto okresy:

 • Bánovce nad Bebravou, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Brezno, Bytča,
 • Čadca,
 • Detva,
 • Gelnica,
 • Hlohovec, Humenné,
 • Ilava,
 • Kežmarok, Košice I.-IV., Košice-okolie, Krupina, Kysucké Nové Mesto,
 • Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec,
 • Martin, Medzilaborce, Michalovce,
 • Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky,
 • Partizánske, Piešťany, Poltár, Poprad, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov,
 • Revúca, Rimavská Sobota,
 • Senica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník,
 • Topoľčany, Trebišov, Turčianske Teplice, Tvrdošín,
 • Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou,
 • Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen.
Zdroj: korona.gov.sk
Zdroj: korona.gov.sk

Zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, korona.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znovurozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné

Pri pandemickom ošetrovnom môže poistenec požiadať o znovurozhodnutie o jeho nároku. Sociálna poisťovňa informuje, kedy je to možné a pripája tiež praktické príklady.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?

Pomoc pre cestovný ruch: ministerstvo dopravy opäť otvorilo schému de minimis

Niektorí podnikatelia v cestovnom ruchu môžu opäť žiadať o kompenzácie za pandemické obdobie. Koho sa to týka, dokedy možno podať žiadosť a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky