Získavanie zahraničných kontaktov

Ako pomocný nástroj pri takomto hľadaní možno využiť adresáre importérov, ktoré bývajú dostupné priamo na webovej stránke národnej komory príslušnej zeme, rôznych asociácií a podobne. Upozorňujeme, že na väčšine stránok je nutná registrácia, prípadne je prístup spoplatnený. Často krát môže pomôcť i on-line telefónny zoznam či národné internetové vyhľadávače. Kontakty na zahraničné subjekty, ktorých možno využiť ako obchodných partnerov na zahraničných trhoch možno získať napr. na týchto adresách:

• celosvetový zoznam organizácií TPO na adrese http://www.worldyellowpages.com
• celosvetový adresár obchodných komôr nájdete na http://www.worldchambers.com
• zoznam WTCs vo svete - priama adresa http://world.wtca.org

Pomôže aj European Enterprise Network (v SR je táto sieť zastúpená prostredníctvom Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania)

Hlavnou činnosťou European Enterprise Network je vyhľadávanie obchodným partnerov v zahraničí. European Enterprise Network tvorí celoeurópsku sieť. V rámci tejto siete bola vytvorená databáza na vyhľadávanie obchodných partnerov. Táto databáza je však spoplatnená. Ak chce podnikateľ získať kontakt na konkrétneho partnera, zaplatí 4 €, registrácia spoločnosti do databázy vyjde na 16 €. European Enterprise Network však každý týždeň zverejňuje niekoľko vybraných ponúk na svojej internetovej stránke www.enterprise-europe-network.sk/bcd

Ďalšou možnosťou ako nadviazať zaujímavý kontakt na partnera sú kooperačné podujatia. Tieto podujatia sa uskutočňujú priamo na veľtrhoch, na ktoré má registrovaný účastník vstup zdarma. Hlavnou myšlienkou týchto podujatí je sprostredkovať stretnutie podnikateľov z rovnakého sektora z rôznych krajín. Účastník sa zaregistruje, vytipuje si podnikateľov, s ktorými by sa chcel stretnúť. Na základe jeho požiadaviek mu bude vyhotovený podrobný rozvrh stretnutí, poskytnutý priestor a v prípade potreby aj tlmočník. Organizácia týchto podujatí je na veľmi vysokej úrovni a zúčastňujú sa jej aj podnikatelia mimo Európskej Únie. Informácie o najbližších podujatiach opäť nájdete na stránke http://www.enterprise-europe-network.sk/.

Článok pokračuje pod reklamou
Príklady vybraných importných/exportných adresárov, resp. obchodných registrov
Celosvetové adresár 70 000 obchodných spoločností http://fita.worldbid.com/companies.htm?session= portál IBF - International Business Forum http://www.ibf.com/bd/ibbd.htm Thomas Global Register http://www.tgrnet.com celosvetový adresár hotelov - http://www.hotelguide.com
Európske podnikové adresáre dostupné vo viacerých európskych jazykoch http://www.europages.com podnikové adresáre v 15 krajinách Európy http://web.wlwonline.de/wlwonline/start/de/BE/start.html
Bulharsko profily spoločností: http://www.bic.bia-bg.com/profiles/start.html
Rumunsko obchodný adresár, v rámci on-line demo verzie možno získať informácie o 100 firmách: http://www.ccir.ro
Poľsko Panorama Firm: http://www.pf.pl
Rakúsko databáza firiem Rakúskej hospodárskej komory: http://portal.wko.at
Nemecko zlaté stránky http://www.teleauskunft.de obchodný register: http://www.gbi.de/?START=010&SEITE=HRBA.ein&
USA tel. zoznam: http://www.whitepages.com profily firiem: http://www.clickit.com/touch/profiles/register.htm
Kanada vyhľadávač portálu Strategis, nutná registrácia http://www.ctidirectory.com

 

Ako príklad uvádzame nasledujúce databázy obchodných a investičných príležitostí dostupné na Internete, väčšinou voľne prístupné:

Internetové databázy obchodných príležitostí
Celosvetové Global Business Exchange na portáli World Chambers Network http://www.worldchambers.com Federace Trade Points http://www.wtpfed.org Dopyty z celého sveta v českej verzii na portáli http://www.tradenet.cz
Afrika Portál Mbendi – vyžadovaná registrácia http://www.mbendi.co.za/notices/adopts.htm#top
Ázia Portál Asien Net - http://www.asiannet.com
Európa Rozsiahla databáza obchodných príležitostí prevažne z európskych krajín v 6 jazykových mutáciách: http://www.eceurope.com
Latinská Amerika Informačná služba Asociácie Iberoamerických obchodných komôr - elektronický obchod http://www.aico.org
Nemecko Elektronické trhovisko NetBid v niekoľkých jazykových mutáciách http://www.netbid.de Virtuálne trhovisko http://www.e-trade-center.com
Rusko Databáza investičných príležitostí: http://www.ivr.ru/english/projects/s.php?mode=P〈=eng Obchodné príležitosti: http://www.ivr.ru/english/projects/s.php?mode=B〈=eng Databáza projektov: http://www.fipc.ru/fipc/projects/index.html
Veľká Británia Tendre EU na serveroch Rady energetického priemyslu V.B. EIC http://www.the-eic.com/tenders/eu_tenders.asp

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Poskytovanie služieb v zahraničí – aké podmienky musí podnikateľ spĺňať?

Ktoré služby môže podnikateľ poskytovať v iných členských štátoch EÚ a ktoré nie? Aké podmienky musí spĺňať na cezhraničné poskytovanie služieb?

Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH

Akým pravidlám podlieha predaj tovaru z pohľadu DPH, ak podnikateľ predáva svoj tovar na Slovensku, v Európskej únii a v tretích krajinách? Aký rozdiel je medzi predajom tovaru platiteľom a neplatiteľom DPH?

Dovoz tovaru zo zahraničia

Pri dovoze tovaru zo zahraničia musí podnikateľ prejsť colným konaním, vysporiadať clo, daň z pridanej hodnoty, prípadne spotrebnú daň. V článku sa dozviete, kedy je dovoz tovaru zo zahraničia oslobodený od cla, od DPH a ako vybaviť colné formality.

Podnikatelia, pozor na nový druh podvodu cez falošných odberateľov

V strednej Európe sa rozmohol nový druh podvodu - podvodníci sa vydávajú za konkrétnych odberateľov a od nič netušiacich firiem si bez zaplatenia preberajú tovar.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky