Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2020 (v roku 2021)

Vzory všetkých tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sa oproti minulému roku zmenili. V roku 2021 je preto potrebné podať daňové priznanie na nových vzoroch.

Nové vzory tlačív daňových priznaní v roku 2021 (za rok 2020)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa daňového poriadku na zabezpečenie jednotného postupu pri podávaní daňových priznaní vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov, a to oznámením č. MF/020519/2020-721.

Vydané boli nové vzory tlačív daňových priznaní k:

  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: A (MF/015676/2020-721),
  • dani z príjmov fyzickej osoby - typ: B (MF/015567/2020-721),
  • dani z príjmov právnickej osoby (MF/ 015675/2020-721).

Od tohto roku platí, že vzory tlačív daňových priznaní už v zmysle daňového poriadku nebudú vydávané formou opatrení, ale budú iba zverejnené vo Finančnom spravodajcovi na stránke www.mfsr.sk. Hoci možno tento zjednodušený postup vítať, kvôli neskoro schválenej novele zákona o dani z príjmov boli aj tieto tlačivá vydané až v decembri. Finančná správa SR však prekvapila a daňové priznania pre fyzické osoby v elektronických formulároch zverejnila už 1. januára 2021, čo znamená, že je možné ich podávať. Daňové priznanie pre právnické osoby bolo zverejnené v e-Formulároch následne, a to 11. januára 2021.

Zároveň boli oznámením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020521/2020-721 vydané nové poučenia na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov k jednotlivým daňovým priznaniam. Tretie oznámenie (č. MF/020527/2020-721) vydalo odporúčané vzory potvrdení o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A, typ B a k dani z príjmov právnickej osoby.

Aktualizácia: Prinášame vám nové vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2021 (v roku 2022).

Nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2020 sa použijú pri podávaní daňových priznaní v roku 2021

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov sú súčasťou oznámenia o vydaní vzorov tlačív daňových priznaní k dani z príjmov a použijú sa pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie najskôr po 31. decembri 2020.

Prečítajte si tiež

Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby typ A a typ B a vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby uvedené v prílohách č. 1 až 3 k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. novembra 2018 č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 22. augusta 2019 č. MF/013624/2019-721 sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2020. Tieto tlačivá nájdete v článku Vzory tlačív daňových priznaní pre daň z príjmov za rok 2019 (v roku 2020).

Vzor daňového priznania fyzickej osoby – typ A (za rok 2020)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A podáva tá fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, t. j. zo zamestnania, príp. z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a pod. (podľa § 5 zákona).

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – typ A.

Vzor daňového priznania fyzickej osoby – typ B (za rok 2020)

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B podáva fyzická osoba, ktorá v roku 2020 dosiahla aj iné zdaniteľné príjmy, ako len zo závislej činnosti, t. j. ak dosiahla príjmy:

  • podľa § 6: z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu,
  • podľa § 7: z kapitálového majetku,
  • podľa § 8: ostatné príjmy.
Prečítajte si tiež

Za rok 2020 sa prvýkrát použije 15 % sadzba dane z príjmov pre fyzické osoby (podnikateľov alebo vykonávajúcich inú samostatnú zárobkovú činnosť), ktorých zdaniteľné príjmy nepresiahli 100 000 eur. Od tejto zmeny sa odvíjajú mnohé zmeny vo formulári daňového priznania. Od roku 2021 už bude platiť len pre daňovníkov s príjmami do 49 790 eur. Viac informácií nájdete v článku Základ dane a výpočet dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2020 – typ B.

Článok pokračuje pod reklamou

Vzor daňového priznania právnickej osoby (v roku 2021)

Ak ste právnická osoba, napríklad s.r.o., akciová spoločnosť, ale aj neziskovka, použijete nové tlačivo daňového priznania pre právnické osoby.

Prečítajte si tiež

Aj v prípade právnických osôb so zdaniteľnými príjmami do 100 000 eur sa za rok 2020 použije znížená sadzba dane z príjmov vo výške 15 % (od roku 2021 do výšky príjmov 49 790 eur).

Ako zostaviť, vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a kto nemusí daňové priznanie podať približujeme v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 a Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2020 (v roku 2021).

Na stiahnutie: Vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby v roku 2021.

Nové poučenia na vypĺňanie daňových priznaní k dani z príjmov v roku 2021

Stiahnite si aj poučenia na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky