Zdravotné a sociálne odvody zamestnanca a zamestnávateľa


Odvody a dane z príjmov študentov v roku 2015

V nasledujúcom článku prinášame prehľad zmien, ktoré sa týkajú odvodov a daní študentov pracujúcich na základe dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2015.

Odvody zamestnanca a zamestnávateľa od 1. 1. 2015

Ak podnikateľ zamestnáva zamestnancov, je povinný za nich platiť poistné do Sociálnej poisťovne a preddavky na zdravotné poistenie. Aká je ich výška v roku 2015, sa dočítate v tomto článku.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie a jej dopady

Aký vplyv bude mať odpočítateľná položka na zdravotné poistenie na daňovo-odvodové zaťaženie zamestnanca a zamestnávateľa a aké prínosy to môže pre nich znamenať?

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015

Od roku 2015 sa vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie zvýši čistá mzda vyše 600 tisíc zamestnancom s najnižšími príjmami.

Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti

Na preklenutie dočasných finančných problémov môžu malí zamestnávatelia požiadať o takzvaný odvodový úver.


Dotácie na zamestnávanie mladých ľudí

Štát podporuje firmy zamestnávajúce mladých ľudí, ktorí si nevedeli nájsť prácu. Prinášame tie najdôležitejšie informácie o uvedenej forme podpory.

8 častých chýb zamestnávateľov pri plnení si oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni

Na aké najčastejšie chyby by si mali zamestnávatelia dávať pozor pri plnení si oznamovacích povinností vo vzťahu k Sociálnej poisťovni?

Výpočet čistej mzdy zamestnanca v roku 2014

Pri výpočte čistej mzdy zamestnanca je dôležitým faktorom výška daní a odvodov, ktoré je povinný zamestnanec zo svojej mzdy odviesť do štátneho rozpočtu.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky