Záväzné stanoviská

Záväzné stanovisko je nástroj na zvýšenie právnej istoty podnikateľov vo vybraných daňových oblastiach. Záväzné stanovisko vydáva Finančné riaditeľstvo SR. O záväzné stanovisko musí podnikateľ požiadať a zaplatiť úhradu.

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie

Za celú dobu od zavedenia inštitútu záväzných stanovísk pred tromi rokmi vydalo Finančné riaditeľstvo SR iba jediné. Využívaniu má pomôcť zníženie ceny za jeho vydanie na polovicu od roku 2018.

Záväzné stanoviská sa rozširujú o ďalšie daňové predpisy

Finančné riaditeľstvo SR neeviduje po prvom roku od zavedenia možnosti vydávať záväzné stanoviská ani jednu žiadosť. Od 15. septembra 2015 sa rozšíril okruh daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko.

Záväzné stanoviská poskytuje Finančné riaditeľstvo SR od 1.9.2014

Od 1.9. 2014 môžu podnikatelia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko pri neobvyklých obchodných prípadoch. Metodici z finančného riaditeľstva ho vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti a uhradení poplatku.

Záväzné stanoviská Finančnej správy SR (návrh vyhlášky)

Viac o vyhláške upravujúcej pravidlá k vydávaniu záväzných stanovísk finančnej správy od 1. 9. 2014


Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od 1. 1. 2014

Finančná správa bude vydávať záväzné stanoviská, z čiernej listiny bude možné podnikateľa vymazať a dôjde k miernemu zníženiu administratívneho zaťaženia pri registrácii.

Záväzné stanoviská Finančného riaditeľstva SR

Daňové subjekty (podnikatelia) budú môcť od 1. 9. 2014 požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko k uplatneniu daňových predpisov.

Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky