Záväzné stanoviská poskytuje Finančné riaditeľstvo SR od 1.9.2014

Od 1.9. 2014 môžu podnikatelia požiadať Finančné riaditeľstvo SR o záväzné stanovisko pri neobvyklých obchodných prípadoch. Metodici z finančného riaditeľstva ho vydajú záujemcovi po podaní písomnej žiadosti a uhradení poplatku.

Úhradu je potrebné zaplatiť bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Peniaze za vydanie záväzného stanoviska nebudú podnikatelia poukazovať na základné číslo účtu (OÚD daňového subjektu), pretože nie je daňou.

Daňový subjekt uhradí poplatok za vydanie záväzného stanoviska zaplatiť na účet č.:

IBAN: SK45 8180 0000 0070 0043 7861, vedený v Štátnej pokladnici, Variabilný symbol: DIČ daňového subjektu .

Žiadosť o záväzné stanovisko daňového subjektu musí obsahovať podrobný popis skutočností, ktoré nastanú alebo sú očakávané a ktoré budú podkladom na vydanie záväzného stanoviska. V žiadosti daňový subjekt uvedie aj návrh na uplatnenie postupu podľa príslušných daňových predpisov, právne posúdenie a sumu predpokladaného obchodného prípadu.

Rozsah daňových predpisov, k uplatneniu ktorých budú vydávané záväzné stanoviská, ustanovuje vyhláška Ministerstva financií SR č. 229/2014 z 13. augusta 2014.

Vydané záväzné stanovisko je záväzné pre správcu dane aj pre druhostupňový orgán.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Záväzné stanovisko od finančnej správy

Ako fungujú záväzné stanoviská od Finančného riaditeľstva SR? Čo musí obsahovať žiadosť o vydanie záväzného stanoviska, dokedy je stanovisko vydané, koľko stojí a pre koho platí? Dozviete sa v článku.

Ministerstvo oznámilo pripravované zmeny v daňovej oblasti

Ministerstvo financií dnes oznámilo štyri novinky, ktoré plánuje zaviesť v oblasti zdaňovania. Týkajú sa záväzných stanovísk, oznamovacích povinností, registrovaných bankových účtov a elektronizácie účtovníctva.

Záväzné stanoviská budú od 1.1.2018 lacnejšie

Za celú dobu od zavedenia inštitútu záväzných stanovísk pred tromi rokmi vydalo Finančné riaditeľstvo SR iba jediné. Využívaniu má pomôcť zníženie ceny za jeho vydanie na polovicu od roku 2018.

Záväzné stanoviská sa rozširujú o ďalšie daňové predpisy

Finančné riaditeľstvo SR neeviduje po prvom roku od zavedenia možnosti vydávať záväzné stanoviská ani jednu žiadosť. Od 15. septembra 2015 sa rozšíril okruh daňových predpisov, ku ktorým možno vydať záväzné stanovisko.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky