Podvojné účtovníctvo


KROS – najlepší partner pre vašu účtovnú firmu

Trend z posledných rokov je jasný, čoraz viac firiem si necháva účtovníctvo, mzdy aj personalistiku spracovávať externe – či už u samostatných účtovníkov alebo v účtovných kanceláriách. Pre nás v KROSe je preto veľmi dôležité, aby sme vedeli účtovníkom, aj podnikateľom, ponúknuť také nástroje, aby bolo spracovanie účtovnej agendy pre obe strany jednoduché a nezaťažovalo ich.

Podvojné účtovníctvo

Aká je podstata podvojného účtovníctva, aké princípy sa v ňom uplatňujú, aké informácie môže podvojné účtovníctvo podnikateľovi poskytnúť a ako ich môže v podnikaní využiť.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve v roku 2016 (za rok 2015)

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve prešla v roku 2014 niekoľkými zmenami, ktoré majú vplyv aj na účtovnú závierku v podvojnom účtovníctve zostavenú za rok 2015. Viac o účtovnej závierke v podvojnom účtovníctve za rok 2015 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Rezervy na nevyčerpané dovolenky

Kedy tvoriť rezervy na nevyčerpané dovolenky, v akej výške a ich daňové posúdenie.

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2014

V roku 2014 dochádza k zmene vzoru účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva. Spojením prvých strán súvahy, výkazu ziskov a strát a poznámok, ktoré obsahovali všeobecné náležitosti, vzniká účtovná závierka v podvojnom účtovníctve s označením Úč POD.


Porovnanie jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva v roku 2014

Aj roku 2014 vzniká otázka výberu možnosti preukazovania výdavkov na účely zistenia základu dane. Podnikateľ – fyzická osoba, ktorý sa pri otázke výberu možnosti preukazovania výdavkov rozhodne pre vedenie účtovníctva, má možnosť výberu medzi sústavou jednoduchého a sústavou podvojného účtovníctva.

Novela opatrenia o postupoch účtovania

Novela postupov účtovania prináša niekoľko zmien, ktoré síce nie sú zásadné, ale viaceré z nich je potrebné považovať za veľmi dôležité. Ovplyvnia aj účtovné závierky za rok 2014.

Novela opatrenia o účtovnej závierke

Novela opatrenia o účtovnej závierke úzko nadväzuje na novelu postupov účtovania a prináša niekoľko dôležitých zmien, ktoré ovplyvnia aj účtovné závierky za rok 2014.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky