Paušálne výdavky


Výpočet paušálnych výdavkov za rok 2015

Ako vypočítať výšku paušálnych výdavkov, ktorú si môže uplatniť daňovník v roku 2015, sa dozviete v nasledujúcom článku.

Komu sa oplatí uplatňovať paušálne výdavky v roku 2015

Paušálne výdavky sú jedným z nástrojov daňovej optimalizácie podnikateľov - fyzických osôb. Komu sa oplatí využiť paušálne výdavky v roku 2015 a pre koho naopak táto možnosť výhodná nie je.

Paušálne výdavky v roku 2015

Uplatňovanie paušálnych výdavkov pre podnikateľov - fyzické osoby je jedným z nástrojov daňovej optimalizácie. Dôležité informácie o uplatňovaní paušálnych výdavkov v roku 2015 sa dozviete v nasledujúcom článku.

Paušálne výdavky pri začatí alebo skončení činnosti v roku 2014

Ako sa uplatňujú paušálne výdavky, ak daňovník nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť počas celého roka?

Paušálne výdavky za rok 2014

Podnikateľ – fyzická osoba, dosahujúci príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti, sa môže rozhodnúť, aký spôsob uplatnenia výdavkov pri vyčíslení základu dane použije. Od zvoleného spôsobu sa následne odvíja aj výška dane, ktorú podnikateľ zaplatí. O uplatňovaní paušálnych výdavkov za rok 2014 sa dočítate v tomto článku.


Daňové priznanie živnostníka s paušálnymi výdavkami za rok 2013

Návod na vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby - živnostníka s paušálnymi výdavkami. Prinášame praktický príklad spolu so vzorom vyplneného daňového priznania.

Daňová evidencia, účtovníctvo či paušálne výdavky

Jednou z povinností fyzickej osoby podnikateľa je rozhodnúť sa, akým spôsobom bude uplatňovať daňové výdavky vynaložené na zabezpečenie, dosiahnutie a udržanie zdaniteľných príjmov. Nasledujúci článok čitateľa oboznámi s jednou z možných alternatív preukazovania výdavkov pre účely výpočtu dane z príjmov – daňovou evidenciou.

Paušálne výdavky alebo jednoduché účtovníctvo

Začalo sa nové zdaňovacie obdobie, obdobie sumarizovania a vyčísľovania definitívneho základu dane, z ktorého musíte zaplatiť štátu daň. Nasledovný článok prináša základné porovnanie výhod a nevýhod uplatňovania paušálnych výdavkov v porovnaní s vedením jednoduchého účtovníctva.


To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky