Digitalizáciu vo firme netreba podceňovať, zamestnanci ju vyžadujú

Prieskum potvrdzuje, že Slováci chcú digitálne zdatného zamestnávateľa. Ako sa to odráža na rozhodovaní uchádzačov o zamestnanie a na čo by mali firmy myslieť pri zavádzaní digitálnych nástrojov?

Pracujúci ľudia očakávajú, že ich zamestnávateľ bude v dnešnej dobe podporovať zavádzanie digitálnych nástrojov. V reprezentatívnom prieskume spoločnosti Solitea (ktorý realizovala agentúra EMA 31.3.2022 na vzorke 1 145 respondentov) sa tak vyjadrilo viac ako 68 % opýtaných. Za ostatný rok začali zamestnanci v práci najviac používať digitálne chaty, platformy na zdieľané dokumenty, tabuľky a úložiská, aplikácie na videokonferencie či elektronický systém dochádzky. Ide o rozhodujúci faktor aj pri výbere budúceho zamestnania.

Uchádzačov o zamestnanie zaujíma aj digitalizácia firmy

Zmeny v pracovnom režime za ostatné obdobie, hlavne v dôsledku koronakrízy, prinútili viaceré firmy  prirodzene viac digitalizovať. Pre mnohých zamestnancov sa ostatný rok niesol v znamení používania, pre nich dosiaľ nových, digitálnych nástrojov. Z prieskumu spoločnosti Solitea vyplýva, že v najväčšej miere okúsili zamestnanci tieto „digitálne novinky“:

  • digitálne chaty (11,7 %),
  • zdieľané dokumenty (10 %),
  • tabuľky (10 %) a úložiská (7,7 %),
  • aplikácie na videokonferencie (9,5 %),
  • elektronickú dochádzku (8,8 %),
  • online fakturáciu (8 %),
  • intranet (6,7 %),
  • digitálny kalendár (6 %) a mnohé ďalšie.

HR odborníčka zo spoločnosti Solitea, Leona Řežábová túto situáciu hodnotí takto: „Posledné dva roky, keď všetci zamestnávatelia zápasili s vplyvom koronavírusovej pandémie na ich podnikanie, jednoznačne ukázali potrebu zavedenia digitálnych technológií na pracovisko. Mnohí len vďaka online nástrojom dokázali preklenúť náročné obdobie, kedy fyzická prítomnosť zamestnancov v kanceláriách nebola možná a mali tak príležitosť vyskúšať iný spôsob komunikácie, organizácie činností, riadenia procesov alebo ukladania dát. A to, že pri nových digitálnych nástrojoch vo veľkej miere zostali, je len dôkazom ich užitočnosti.“

68,7 % opýtaných očakáva, že ich zamestnávateľ bude podporovať a v práci zavádzať rôzne digitálne nástroje. Zhodne to tvrdia ženy aj muži naprieč všetkými vekovými kategóriami. Naproti tomu, 31,2 % zamestnancov toto od svojho zamestnávateľa neočakáva, ani to neoceňuje. Skeptickejší sú mladší zamestnanci vo veku 18 až 30 a starší zamestnanci nad 55 rokov.

Pozitívny vzťah zamestnávateľa k zavádzaniu digitálnych nástrojov je aj jedným z faktorov, ktorý ovplyvňuje hľadanie nového zamestnania. Je to dôležité pre drvivú väčšinu, a to pre viac ako 70 % opýtaných. Ak by sa uchádzači o prácu finálne rozhodovali medzi dvoma veľmi podobnými ponukami, pre lepšie digitalizovanú firmu by sa rozhodlo viac ako 53 % z nich.

Digitálne nástroje podľa zamestnancov dobre zavádza menej ako tretina firiem

Z hľadiska toho, ako zamestnávateľ podporuje nové digitálne nástroje, sa takmer 32 % opýtaných vyjadrilo, že zamestnávateľ nové digitálne nástroje v práci podporuje a aj sa mu to darí správne nastavovať. Naproti tomu, takmer 11 % snahy zamestnávateľa v tomto smere síce vidí, avšak nedarí sa mu to realizovať správne. Respondenti si tiež myslia, že žiadne digitálne technológie na pracovisku nepotrebujú. Vyjadrilo sa tak 12,5 % opýtaných. Najvyššie percento s týmto názorom je medzi opýtanými vo vekovej kategórii 55+, a to viac ako 18 %. Malá časť, 6,5 % opýtaných, vyslovila názor, že zamestnávateľ digitálne nástroje podporiť chce, ale nenachádza pozitívnu odozvu na strane zamestnancov.

Pri zavádzaní digitálneho nástroja treba poznať očakávania

L. Řežábová dopĺňa, že na trhu je v súčasnosti mnoho digitálnych nástrojov a pri ich výbere je vhodné nechať si poradiť od IT odborníkov. Na začiatku je potrebné jasne pomenovať svoju potrebu, pretože za každou implementáciou nového nástroja by malo byť jednoznačné zvýšenie efektivity niektorej fázy pracovného procesu. Zohľadniť potom tiež treba časovú a finančnú náročnosť implementácie digitálneho nástroja. Zároveň aj kompetencie a kvalifikáciu zamestnancov, aby vedeli využiť všetko, čo nová technológia umožní.

Digitálne nástroje v práci sú z časti dôležité pre 57 % opýtaných a pre takmer 22 % zamestnancov sú tieto nástroje zásadné pre vykonávanie ich práce. Viac ako 56 % zamestnancov tvrdí, že im zamestnávateľ vďaka mobilnej, počítačovej aplikácii či softvéru uľahčil prácu. Takmer 18 % opýtaných tvrdí, že takúto pomoc od zamestnávateľa nedostali a zaujímavosťou je, že pre takmer 8 % opýtaných boli takéto nástroje skôr záťažou ako pomocou.

Podľa HR odborníčky nie je možné štandardizovať mieru využívania digitálnych nástrojov pre všetkých zamestnávateľov. Líšia sa podľa odborov podnikania, typu práce, kvalifikácie zamestnancov. „Rozhodujúce je, aby moderné technológie boli vždy pomocníkom, nie prekážkou. Ani najlepšia komunikačná platforma nenahradí osobné stretnutie kolegov. Na druhej strane, nie je dnes už potrebné kvôli každej schôdzke podnikať cestu medzi mestami alebo krajinami. Pri každom nastavení nového digitálneho nástroja by mal zamestnávateľ vopred vedieť, z akého dôvodu ho zavádza a čo od neho očakáva. Pokiaľ je výsledkom pozitívny vplyv na biznis a zvýšenie pracovného komfortu pre zamestnancov, potom bol nástroj nastavený správne,“ uzatvára L. Řežábová.

Zdroj: Solitea, a. s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora zamestnania od ÚPSVR: financie (nielen) pre odídencov

Ústredie práce pomáha získať zamestnanie utečencom a spúšťa projekt Pomáhame odídencom. Príspevky však môžu získať aj zamestnávatelia a v rámci ďalších projektov aj slovenskí zamestnanci. Prehľad v článku.

Stravné od 1.5.2022 – tabuľka

Aká je výška stravného od 1.5.2022 ? Akú výšku daňových výdavkov na stravné si môžu uznať živnostníci a SZČO od 1.5.2022?

Práca pre matky s deťmi: ponúka trh práce dostatok flexibilných možností?

Aká je dostupnosť práce na skrátený úväzok, na dohodu či na prácu z domu a s akými pravidlami sa spájajú?

Preplatenie kurzov zameraných na vzdelávanie zamestnancov

Zamestnanci, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti, môžu získať preplatenie nákladov na kurzy v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“. Aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky