Založením s.r.o. do konca novembra obídete vklad do banky

Uvažujete nad založením s.r.o.? Do konca novembra to stihnete podľa v súčasnosti platných pravidiel.

Ako je možné splatiť základné imanie s.r.o. v súčasnosti

Minimálne základné imanie s.r.o. je vo výške 5 000 €.  Ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá iba jeden spoločník musí byť základné imanie splatené pred zápisom do Obchodného registra v plnej výške. Ak s.r.o. zakladajú  viacerí spoločníci (t.j. minimálne dvaja) musia byť splatené ich peňažné vklady aspoň vo výške 30% základného imania. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, teda minimálne 2 500 €.

Legislatíva platná do 30. 11. 2013 umožňuje splatiť peňažný vklad základného imania s.r.o. aj v hotovosti. V praxi to znamená, že ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá iba jeden spoločník, môže byť tento zároveň správcom vkladu a potvrdiť prevzatie základného imania v hotovosti do pokladnice. Takéto potvrdenie od správcu vkladu je postačujúce na preukázanie splatenia základného imania pri zápise spoločnosti do obchodného registra.

Čo sa na splácaní základného imania mení od 1. decembra 2013

Peňažný vklad základného imania s.r.o. bude od 1. decembra 2013 spotrebné vložiť na osobitný účet v banke. Schválená novela obchodného zákonníka teda zamedzí skladaniu základného imania v hotovosti.

S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie ich časti na úhradu nákladov súvisiacich so zakladaním spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako stihnúť založenie s.r.o. do konca novembra 2013

Ak podnikateľ stihne založiť s.r.o. do 30. 11. 2013 budú pre neho platiť ešte súčasné pravidlá. Neznamená to však, že spoločnosť musí byť do 30. 11. 2013 aj zapísaná v obchodnom registri. Stačí, ak podnikateľ stihne do konca novembra podpísať spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu. Keďže podpisy na nej musia byť úradne osvedčené a 30. november je sobota, tak to musíte stihnúť do piatku 29. 11. 2013. Následne má podnikateľ čas zariadiť zapísanie spoločnosti do obchodného registra do 28. 02. 2014. Dovtedy je potrebné skompletizovať všetky podklady, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

S návrhom na zápis do obchodného registra sa oplatí počkať po 1.1. 2014. Vyhnete sa zbytočným povinnostiam. Ak by bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra do konca roka, má takáto spoločnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie aj za rok 2013.

Založte si vlastnú sro za pomoci portálu Podnikajte.sk - zakladanie sro rýchlo a efektívne!

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Jednoduchší prevod obchodného podielu a založenie s.r.o. online

Súhlas správcu dane s prevodom obchodného podielu už netreba a po schválení novely Obchodného zákonníka sa od 1.1.2023 zjednoduší založenie s.r.o. Čo bude platiť po novom?

Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2022

Je výhodnejšia živnosť alebo s.r.o. z pohľadu daní a odvodov? Ktorá právna forma sa kedy viac oplatí a kedy je možné využiť nižšiu sadzbu dane?

Všetko o s. r. o. – otázky a odpovede

Koľko osôb môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké orgány musí vytvoriť a ako ručí za svoje záväzky? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky týkajúce sa s.r.o. nájde v článku.

Ako založiť firmu na Slovensku

Chcete si založiť firmu a rozmýšľate nad vhodnou právnou formou? Čo je potrebné splniť pri založení podnikania jednotlivca či obchodnej spoločnosti a aké sú medzi nimi rozdiely?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky