Založením s.r.o. do konca novembra obídete vklad do banky

Uvažujete nad založením s.r.o.? Do konca novembra to stihnete podľa v súčasnosti platných pravidiel.

Ako je možné splatiť základné imanie s.r.o. v súčasnosti

Minimálne základné imanie s.r.o. je vo výške 5 000 €.  Ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá iba jeden spoločník musí byť základné imanie splatené pred zápisom do Obchodného registra v plnej výške. Ak s.r.o. zakladajú  viacerí spoločníci (t.j. minimálne dvaja) musia byť splatené ich peňažné vklady aspoň vo výške 30% základného imania. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % zo zákonom ustanovenej minimálnej výšky základného imania, teda minimálne 2 500 €.

Legislatíva platná do 30. 11. 2013 umožňuje splatiť peňažný vklad základného imania s.r.o. aj v hotovosti. V praxi to znamená, že ak spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá iba jeden spoločník, môže byť tento zároveň správcom vkladu a potvrdiť prevzatie základného imania v hotovosti do pokladnice. Takéto potvrdenie od správcu vkladu je postačujúce na preukázanie splatenia základného imania pri zápise spoločnosti do obchodného registra.

Čo sa na splácaní základného imania mení od 1. decembra 2013

Peňažný vklad základného imania s.r.o. bude od 1. decembra 2013 spotrebné vložiť na osobitný účet v banke. Schválená novela obchodného zákonníka teda zamedzí skladaniu základného imania v hotovosti.

S peňažnými prostriedkami, ktoré budú vložené na osobitnom účte nemožno do dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra nakladať. Jedinou výnimkou je použitie ich časti na úhradu nákladov súvisiacich so zakladaním spoločnosti.

Článok pokračuje pod reklamou


Ako stihnúť založenie s.r.o. do konca novembra 2013

Ak podnikateľ stihne založiť s.r.o. do 30. 11. 2013 budú pre neho platiť ešte súčasné pravidlá. Neznamená to však, že spoločnosť musí byť do 30. 11. 2013 aj zapísaná v obchodnom registri. Stačí, ak podnikateľ stihne do konca novembra podpísať spoločenskú zmluvu, resp. zakladateľskú listinu. Keďže podpisy na nej musia byť úradne osvedčené a 30. november je sobota, tak to musíte stihnúť do piatku 29. 11. 2013. Následne má podnikateľ čas zariadiť zapísanie spoločnosti do obchodného registra do 28. 02. 2014. Dovtedy je potrebné skompletizovať všetky podklady, podať návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.

S návrhom na zápis do obchodného registra sa oplatí počkať po 1.1. 2014. Vyhnete sa zbytočným povinnostiam. Ak by bola spoločnosť zapísaná do Obchodného registra do konca roka, má takáto spoločnosť viesť účtovníctvo, zostaviť účtovnú závierku a podať daňové priznanie aj za rok 2013.

Založte si vlastnú sro za pomoci portálu Podnikajte.sk - zakladanie sro rýchlo a efektívne!

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?

Zvýšenie súdnych a správnych poplatkov pre podnikateľov od 1. 4. 2024

Za podanie návrhu na súd či do obchodného registra od 1. 4. 2024 podnikatelia zaplatia viac. Zmeny v súdnych a správnych poplatkoch sú súčasťou tzv. konsolidačného balíčka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky