Povinnosti voči Sociálnej poisťovni do 31. 8. 2023

Na povinnosti týkajúce sa generálneho pardonu, rodičovského dôchodku a 13. dôchodku je čas už len do 31.8.2023. Ako postupovať a na čo nezabudnúť?

Potrebujete stihnúť generálny pardon, podať či zmeniť vyhlásenie k rodičovskému dôchodku alebo  nahlásiť výšku dôchodku zo zahraničia kvôli trinástemu dôchodku? Sociálna poisťovňa pripomína: čas máte už len do štvrtka 31. augusta 2023.

Generálny pardon 2023

Všetky subjekty (zamestnávatelia, SZČO, dobrovoľne poistené fyzické osoby), ktorých sa generálny pardon týka, majú poslednú šancu doplatiť celé dlžné poistné, ktoré im vzniklo pred 1. júlom 2022. Ak tak urobia, Sociálna poisťovňa im odpustí vzniknuté penále.

V prípade zamestnávateľov a zahraničných SZČO je okrem úhrady dlžného poistného tiež potrebné doručiť chýbajúce výkazy – takisto do 31. augusta 2023.

Sociálna poisťovňa možnosť využitia generálneho pardonu každý mesiac opakovane pripomína dotknutým subjektom SMS-kami a správami do elektronických schránok. Počas doterajšieho trvania Generálneho pardonu 2023 od začiatku februára zatiaľ oddlžila viac ako 680-tisíc subjektov.

Sociálna poisťovňa ku generálnemu pardonu zároveň pripravila dvoch praktických pomocníkov – vyhľadávače. Jeden sa týka preverenia informácie o dlhu a cez druhý sa dotknuté subjekty dozvedia, ktorý konkrétny výkaz poistného im v Sociálnej poisťovni chýba. Vyhľadávače sú dostupné na stránke www.generalnypardon.sk.

Rodičovský dôchodok – podanie, zrušenie alebo zmena vyhlásenia

31. august 2023 je dôležitým termínom aj pre podanie vyhlásení pre rodičovský dôchodok. Ide o presmerovanie alebo odopretie rodičovského dôchodku zo strany detí pre tých rodičov, ktorí dosiahnu dôchodkový vek v priebehu roka 2024. Toto vyhlásenie môžu dotknuté deti podať aj preventívne, ak napríklad nevedia, kedy ich biologický rodič dosiahne dôchodkový vek.

Rovnako tak je do 31. augusta 2023 potrebné stihnúť podať vyhlásenie, ak si dieťa neželá, aby jeho biologický rodič už viac dostával rodičovský dôchodok, ktorý mal po prvý raz vyplatený v roku 2023. Jeho výplata sa tak, podľa zákona, zastaví najskôr od 1. januára 2028.

Ak dieťa rodičovi už odoprelo nárok na rodičovský dôchodok, následne zmenilo názor a želá si, aby Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok vyplácala, je možné požiadať o opätovné priznanie odopretého rodičovského dôchodku s využitím tlačiva „zrušenie/zmena vyhlásenia“. Ak to dieťa stihne do 31. augusta 2023, rodičovi následne Sociálna poisťovňa začne vyplácať rodičovský dôchodok mesačne od 1. januára 2024.

Posledný augustový deň je tiež dôležitý pre presmerovanie či odopretie nároku v prípade invalidných výsluhových dôchodkov pre rok 2023 (s rozhodnutím do 31. decembra tohto roka).

Tlačivá pre podanie vyhlásenia o nároku, resp. zmenu či zrušenie existujúceho vyhlásenia sú k dispozícii na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Sociálna poisťovňa dodáva, že podať, resp. zmeniť či zrušiť Vyhlásenie o nároku na rodičovský dôchodok je možné aj online, bez návštevy pobočky – a to priamo v Elektronickom účte poistenca (EUP). EUP majú zriadený všetci poistenci automaticky a jeho využívanie je bezplatné. Stačí si k nemu aktivovať prístup osobne v pobočke, alebo elektronicky cez slovensko.sk.

V prípade, že si deti želajú, aby ich biologickí rodičia dostávali rodičovský dôchodok, nie je potrebné urobiť nič. Nárok vznikne/trvá po splnení podmienok automaticky, bez podania žiadosti.  

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa

13. dôchodok – nahlásenie dôchodku zo zahraničia

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že ak okrem slovenského dôchodku poberajú tiež penziu zo zahraničia, je potrebné oznámiť výšku aktuálneho dôchodku zo zahraničia za august 2023 do 31. augusta 2023. Túto informáciu potrebuje Sociálna poisťovňa zo zákona na to, aby poberateľovi korektne vyrátala trinásty dôchodok, ktorý vyplatí v novembri. Na nahlásenie týchto údajov slúži elektronický formulár.

Ak dôchodca poberá penziu len zo Slovenska, táto povinnosť sa ho netýka.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky