Generálny pardon 2023: Sociálna poisťovňa má pomôcku pre zamestnávateľov

Dlžníci si môžu overiť, či spĺňajú podmienku generálneho pardonu. Sociálna poisťovňa spustila Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného. Ako na to?

Sociálna poisťovňa v súčasnosti postupne uplatňuje na dlžníkov, ktorí splnili podmienky, generálny pardon. Jednou z podmienok (pre zamestnávateľov a zahraničné SZČO) je aj predloženie chýbajúcich výkazov poistného. Sociálna poisťovňa preto pre dlžníkov - zamestnávateľov pripravila užitočnú pomôcku – Vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného.

Ako použiť vyhľadávač chýbajúcich mesačných výkazov poistného?

Použitie vyhľadávača je jednoduché. Zamestnávateľ si do vyhľadávacieho okna zadá svoj variabilný symbol, ktorý mu pridelila Sociálna poisťovňa a klikne na Odoslať.

Zdroj: socpoist.sk, vlastné spracovanie
Zdroj: socpoist.sk, vlastné spracovanie

Vyhľadávač ho okamžite informuje, či odovzdal všetky povinné mesačné výkazy poistného alebo si túto povinnosť nesplnil. V takom prípade sa presne dozvie, za ktorý mesiac a rok Sociálna poisťovňa jeho výkazy poistného neeviduje. Na základe tejto informácie má príležitosť veľmi rýchlo svoju chybu napraviť a neodovzdané povinné výkazy Sociálnej poisťovni zaslať.

Sociálna poisťovňa pripomína, že vyhľadávač zobrazuje neodovzdané mesačné výkazy poistného len za obdobie generálneho pardonu, teda pred 1. júlom 2022. Sociálna poisťovňa údaje v ňom aktualizuje týždenne.

Článok pokračuje pod reklamou

Podmienky odpustenia penále z dlhu

Základnými podmienkami uplatnenia generálneho pardonu voči dlžníkovi je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny), a tiež predloženie chýbajúcich mesačných výkazov poistného za tzv. rozhodujúce obdobie, teda za celé obdobie pred 1. júlom 2022. Uhradiť dlžné poistné a odovzdať mesačné výkazy je potrebné do 31. augusta 2023. Sociálna poisťovňa vtedy odpustí dlžníkovi povinnosť zaplatiť penále.

Uplatnenie generálneho pardonu v praxi

Pokiaľ odvádzateľ neodviedol poistné alebo ho odviedol v nižšej sume, penále je vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného. Penále ale nemôže presiahnuť dlžnú sumu poistného. Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke uvádza pre lepšiu predstavu aj praktické príklady mechanizmu narastania penále a uplatnenia generálneho pardonu.

Príklad mechanizmu narastania penále

Ak je odvádzateľ Sociálnej poisťovni od 10.7.2017 dlžný na poistnom 500 eur, penále za jeden deň omeškania je 0,25 eur.

  • Penále do 31.12.2017 (za 174 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur je 43,50 eur.
  • Penále do 31.12.2018 (za 539 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur je 134,75 eur.
  • Penále do 31.12.2019 (za 904 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur je 226 eur.
  • Penále do 31.12.2020 (za 1 270 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur, je 317,50 eur.
  • Penále do 31.12.2021 (za 1 635 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur, je 408,75 eur.
  • Penále do 31.12.2022 (za 2 000 dní omeškania po dni splatnosti) z dlžnej sumy 500 eur, je 500 eur.

Po 1.1.2023 už penále nenarastá, nakoľko môže byť maximálne vo výške sumy dlžného poistného, teda 500 eur.

Príklad uplatnenia generálneho pardonu

Odvádzateľ Andrej neodviedol poistné vo výške 2 500 eur za obdobie marec 2022.

  • Ak by dlžnú sumu Andrej uhradil 7.10.2022, počet dní omeškania za túto platbu by bol 158 a suma penále 197,50 eur. Ak na tohto odvádzateľa Sociálna poisťovňa uplatní generálny pardon, odpustí mu penále vo výške 197,50 eur.
  • Ak by dlžnú sumu Andrej uhradil 15.2.2023, počet dní omeškania je 289 a suma penále 361,25 eur. Pri uplatnení generálneho pardonu mu Sociálna poisťovňa odpustí penále 361,25 eur.
  • V prípade, že Andrej uhradí dlžné poistné 31.8.2023, počet dní omeškania bude 486 a penále vo výške 607,50 eur. Keďže zaplatil dlžné poistné do zákonom stanoveného termínu, uplatní sa na neho generálny pardon a odpustí sa mu penále vo výške 607,50 eur.
  • Ak by ale Andrej dlžné poistné uhradil až 12.12.2023, počet dní omeškania by bol 589 a suma penále 736,25 eur. Avšak už by sa na neho nevzťahoval generálny pardon, nakoľko nesplnil zákonnú podmienku. Sociálna poisťovňa by mu penále neodpustila.

Viac informácií o generálnom pardone, ale aj odpovede na časté otázky (napríklad, či o dlhu informuje samotná poisťovňa, čo robiť, ak exekútor dlh vymáhal pred začiatkom generálneho pardonu a prečo sa dlh oplatí vyrovnať), približujeme v článku Generálny pardon 2023: najčastejšie otázky a odpovede.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


PN zamestnanca v roku 2024 – náhrada príjmu a nemocenské

Zamestnanec, ktorý ostal dočasne práceneschopný (PN), má po splnení podmienok nárok na náhradu príjmu, resp. nemocenské. O aké podmienky ide, kto ich vypláca a aká je ich výška v roku 2024?

Elektronická PN v mzdovom softvéri

Zamestnávatelia majú možnosť sledovať elektronickú PN svojich zamestnancov priamo cez mzdový softvér. Aké sú výhody a ako si službu aktivovať?

Veľký záujem o predčasné dôchodky: Sociálna poisťovňa rieši nápor žiadostí

Sociálna poisťovňa predlžuje otváracie hodiny, umožňuje podať žiadosť na ktorejkoľvek pobočke a prijíma ďalšie opatrenia. Čo odporúča klientom?

Materské v roku 2024 (maximálne a minimálne)

Aké podmienky musí v roku 2024 splniť žiadateľ o materské, aby mal na dávku nárok? Z čoho sa materské počíta, kedy je možné získať maximálnu sumu a čo platí pre materské otca?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky