Generálny pardon od 1. 2. 2023: odpustenie penále z dlhu voči Sociálnej poisťovni

Parlament schválil tzv. generálny pardon pre dlžníkov Sociálnej poisťovne. Zavedie sa od 1.2.2023. O čo ide, koho sa bude týkať a čo treba splniť?

Národná rada SR schválila odpustenie povinnosti zaplatiť penále za dlhy Sociálnej poisťovni, teda tzv. generálny pardon. Udialo sa tak po 12 rokoch, naposledy bolo takéto odpustenie schválené v roku 2010.

Generálny pardon sa dotkne viac ako jedného milióna ľudí

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR tento krok odôvodňuje tým, že počas pandémie viacerí ľudia neboli schopní splácať svoje dlhy voči Sociálnej poisťovni. Generálny pardon preto má pokryť aj penále pred krízou a znížiť ťarchu pre fyzické aj právnické osoby.

Poslankyňa za Sme rodina, Petra Hajšelová, ktorá návrh aj predkladala, na tlačovej konferencii uviedla, že generálny pardon sa bude týkať spolu 1 069 650 ľudí. Z toho konkrétne:

  • 353 787 zamestnávateľov,
  • 497 660 SZČO,
  • 218 203 fyzických osôb (ktoré už nemajú aktívnu živnosť a dobrovoľne poistené fyzické osoby).

Ako uviedlo hnutie Sme rodina na tlačovej konferencii, aktuálne na penále dlžia spomínané osoby Sociálnej poisťovni sumu 885 miliónov eur, zatiaľ čo istina je v celkovej výške 600 miliónov eur. Mnohí dlžníci sú v situácii, že ich dlh je menší ako výška penále.

Dlžníci musia splniť jednu podmienku

Základnou podmienkou odpustenia penále dlžníkom je zaplatenie celej dlžnej sumy poistného (istiny) najneskôr do konca augusta 2023 a uvedené sa týka každého dlžníka. V praxi to znamená, že Sociálna poisťovňa nepredpíše penále alebo odpustí povinnosť zaplatiť už predpísané penále, ktoré sa viaže na celé obdobie, ktoré bolo pred júlom 2022.

Prečítajte si tiež

Nebude tak dozadu uzavretý interval a budú prekryté aj obdobia, ktoré neboli vysporiadané v rámci predošlých generálnych pardonov. Keďže generálny pardon nadobudne účinnosť až 1.2.2023, dlžníci budú mať na uhradenie dlhu pol roka.

Cieľom je motivovať dlžníkov k zaplateniu dlhu

Dôvodom schválenia generálneho pardonu má byť motivácia pre dlžníkov zaplatiť dlh. „My neodpúšťame ani neposúvame splatnosť istiny. Práve naopak, chceme dlžníkov motivovať, aby si zaplatili istinu, a tým im bude odpustené penále,“ uviedla P. Hajšelová. Ak nebude pohľadávka v danom termíne vysporiadaná, práva Sociálnej poisťovne voči dlžníkovi nezanikajú, teda môže naďalej pokračovať vo vymáhaní pohľadávky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Maximálne nemocenské dávky v roku 2024 (PN, OČR, materské, tehotenské)

Aká je v roku 2024 maximálna výška nemocenských dávok – nemocenského, materského, tehotenského a ošetrovného? Pozrite si prehľad denných aj mesačných maximálnych súm.

Odvody a daň z príjmov z dohody od 1.1.2024

Zamestnávateľ i dohodár sú povinní z odmeny platiť sociálne a spravidla aj zdravotné odvody – v akej výške sa platia od 1.1.2024, do kedy sú splatné a aké zvýhodnenia platia pre študentov a dôchodcov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky