BREXIT a platnosť dokumentov A1 pre zamestnancov a SZČO od 1. januára 2021

Zamestnanci a SZČO potrebujú pri výkone práce v inej krajine Európskej únie formulár PD A1. Ako situáciu zmení BREXIT po 1. januári 2021?

Sociálna poisťovňa dáva do pozornosti, že vystavené dokumenty A1 ostávajú v platnosti aj po 31. 12. 2020. V platnosti zostávajú do konca obdobia, na ktoré boli vystavené, resp. do dňa ukončenia činností, na ktoré boli vystavené (ak takýto deň predchádza poslednému dňu obdobia, na ktorý boli vystavené). Zamestnávatelia, zamestnanci, resp. SZČO postupujú v situáciách, ktoré vznikli pred 1. januárom 2021 rovnako ako dosiaľ. To znamená, že na tieto situácie sa naďalej uplatňujú právne predpisy EÚ, vrátane určovania uplatniteľnej legislatívy a vystavovania dokumentov A1.

Aktualizácia k 11. januáru 2021: Zamestnávatelia, zamestnanci, resp. SZČO postupujú aj v prípade situácií, ktoré vznikli po 1. januári 2021 rovnako ako dosiaľ. To znamená, že v týchto situáciách sa naďalej určuje uplatniteľná legislatíva v kontexte Dohody a stále sa uplatňuje inštitút vyslania vrátane vystavovania dokumentov A1. Taktiež postupy pri určovaní uplatniteľnej legislatívy, resp. podmienky vyslania na územie Veľkej Británie a Severného Írska sa nemenia a naďalej platia pravidlá ako to bolo pred 1. januárom 2021.

Sociálna poisťovňa však upozorňuje, že podmienky na vstup, pobyt a pracovné podmienky pracovníkov vyslaných na územie Spojeného kráľovstva sa riadia jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Platnosť dokumentov je v súlade s Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a dohodnutou úpravou postupov medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Na čo slúži formulár A1?

Dokumenty A1 potvrdzujú, že poistné na sociálne zabezpečenie zamestnanca alebo SZČO, ktorí vykonávajú prácu v zahraničí, sa naďalej odvádza na Slovensku. Súvisí to s európskou legislatívou, podľa ktorej občan môže byť poistený na sociálne zabezpečenie výlučne v jednom členskom štáte Európskej únie.

Ako o tento dokument požiadať, kto ho vydáva a čo sa stane, ak oň nepožiadate, sa dočítate v článku Formulár A1 – na čo slúži a kto ho potrebuje.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odvádzanie príspevkov do umeleckých fondov v roku 2021

Autori literárnych, výtvarných či hudobných diel nemusia do príslušného umeleckého fondu v roku 2021 odvádzať inokedy povinné príspevky. Novela zákona o umeleckých fondoch tiež dočasne zmenila podmienky pre dedičov autorských práv.

Žiadosť o pandemické nemocenské: najčastejšie chyby pri vypĺňaní e-formuláru

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok.

Povinnosti podnikateľa v januári 2021

Podnikatelia sú v januári 2021 povinní splniť viacero povinností, týkajúcich sa napr. dane z nehnuteľností, autorských honorárov či sociálneho fondu. Prinášame ich prehľad.

Pandemické ošetrovné: nárok od 11. januára 2021

Aktuálne prijaté opatrenia v súvislosti so snahou zastaviť šírenie koronavírusu opäť ovplyvňujú nárok na pandemické ošetrovné. Aké sú podmienky a ako oň žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky