Povolenie a licencia na prepravu osôb autokarmi – autobusová doprava

Legitímne podnikanie v preprave osôb autokarmi, ktoré môžeme nazvať aj ako autobusová preprava osôb si vyžaduje povolenie na prevádzkovanie prepravy autokarmi a autobusmi, ktoré upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1071/2009.

Využite služby portálu podnikajte.sk a získajte povolenie na prepravu osôb autokarmi bez starostí. Máme množstvo praktických skúseností, ktoré vám pomôžu celý proces urýchliť a zjednodušiť.

Dokážeme zabezpečiť povolenia na nasledovné druhy autobusovej dopravy

  • Pravidelná autobusová doprava (mestská, prímestská, diaľková – vnútroštátna/medzinárodná).
  • Osobitná pravidelná autobusová doprava.
  • Príležitostná autobusová doprava.

Vybavenie povolenia a licencie na autobusovú dopravu prebieha nasledovne:

  1. Úvodná konzultácia, prostredníctvom ktorej vás oboznámime o priebehu výkonu vybavenia povolenia a licencie na autobusovú dopravu. Konzultácia prebieha osobne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu.
  2. Príprava kompletnej dokumentácie - vypracovanie všetkých listín a žiadostí, ktoré je potrebné podpísať.
  3. Uhradíme za vás správne poplatky.
  4. Následne bude zaslané kompletné podanie na okresný úrad v sídle kraja odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
  5. Na základe plnej moci budete zastupovaní na okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, daňovom úrade, obecnom / mestskom úrade, okresnom úrade – katastrálny odbor a v prípade potreby bude zabezpečená komunikácia s leasingovou spoločnosťou.

Proces vybavenia povolenia a licensie trvá najviac 30 dní.

Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 7:30 do 17:00.

Kontaktný formulár (povolenia, licencie, registrácie)

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Súvisiace služby