Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016

Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Z likvidačného zostatku by sa nemali od roku 2016 platiť zdravotné odvody. Zrušenie odvodov z likvidačného zostatku by sa malo týkať komanditistov, spoločníkov s.r.o., akcionárov akciových spoločností a členov družstiev.

Začiatkom júla bol do medzirezortného pripomienkového konania predložený návrh novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“). V medzirezortnom pripomienkovom konaní bude do 21. júla 2015.

Z likvidačného zostatku by sa od roku 2016 nemali platiť zdravotné odvody

Novelou zákona o zdravotnom poistení sa navrhuje, aby s účinnosťou od 1. januára 2016 likvidačný zostatok obchodnej spoločnosti alebo družstva nepodliehal poistnému na povinné verejné zdravotné poistenie. Podmienkou je, že likvidačný zostatok nesmie byť predmetom dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Ministerstvo zdravotníctva SR odôvodňuje tento návrh v dôvodovej správe: „Súčasná právna úprava sa javí ako nespravodlivá, pretože sa jedná iba o časť majetku spoločníka, ktorý bol na začiatku podnikania vložený do majetku spoločnosti.“ Na absurdnosť v právnej úprave upozorňovalo aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska v ankete Byrokratický nezmysel roka 2014. V online hlasovaní získalo „Platenie zdravotných odvodov aj z peňazí vložených do podnikania“ 10 % hlasov a umiestnilo sa na štvrtom mieste.

Podľa právnej úpravy účinnej v súčasnosti sa z likvidačného zostatku zdravotné odvody platiť musia. A to aj v prípade, ak išlo o osobné peniaze (zdanené a „zodvodnené“), ktoré podnikateľ vložil do základného imania. K tejto problematike nájdete viac informácií v článku Zdravotné odvody z likvidačného zostatku.

Článok pokračuje pod reklamou

Zrušenie zdravotných odvodov z likvidačného zostatku od roku 2016

Zárobkovou činnosťou by sa účinnosťou od 1. januára 2016 malo rozumieť aj právo na podiel na zisku, vyrovnací podiel a podiel na výsledku podnikania, ktoré nie sú predmetom dane z príjmov podľa osobitného predpisu [§ 3 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov] okrem podielu na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na zisku, ktorý je oslobodený od dane z príjmov podľa osobitného predpisu [§ 5 ods. 7 písm. i) zákona o dani z príjmov – podiely na zisku vyplácané zamestnancovi, ktorý nemá účasť na základnom imaní].

Predmetom dane z príjmov nie je:

  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva,
  • vyrovnací podiel,
  • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a
  • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

TIP: Máte záujem o likvidáciu vašej spoločnosti? Alebo chcete ukončiť podnikanie predajom spoločnosti? Informujte sa o optimálnych možnostiach ukončenia vášho podnikania.

Predmetom dane z príjmov je:

  • podiel na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti [§ 8 zákona o dani z príjmov],
  • podiel na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov],
  • podiel spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov] a
  • vyrovnací podiel pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti [§ 6 ods. 2 písm. d) zákona o dani z príjmov].

Z príjmov (zárobkovej činnosti), ktoré sú predmetom dane z príjmov, by sa mali aj naďalej platiť zdravotné odvody.


Neviete si poradiť s likvidáciou spoločnosti? Kontaktujte nás.

Rýchlo, odborne, bez starostí a za férové ceny.         

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Minimálne odvody SZČO (živnostníkov) od 1.1.2020

S nárastom minimálneho vymeriavacieho základu vzrastú od 1.1.2020 aj minimálne odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. V akej výške bude SZČO (živnostník) platiť minimálne odvody v roku 2020 nájdete v prehľadnej tabuľke.

Oznámenie o príjmoch z niektorých dividend podajte do 31.5.2019

Ak v roku 2018 fyzická osoba prijala dividendy za účtovné obdobie 2011 alebo 2012 a 2013 až 2016 zo zahraničia, je povinná oznámiť tieto príjmy do 31. mája 2019 príslušnej zdravotnej poisťovni.

Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie v roku 2019

Uplatnením nároku na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie si môžu vybraní zamestnanci znížiť odvody do zdravotnej poisťovne a zvýšiť čistú mzdu. Kto má nárok na odpočítateľnú položku na zdravotné poistenie a v akej výške je možné si ju uplatniť v roku 2019?

Prihlasovanie a odhlasovanie dohodárov v zdravotnej poisťovni

Zamestnávateľ musí každý mesiac prihlasovať a odhlasovať dohodárov v zdravotnej poisťovni na konkrétne dni. Podnikatelia už dávno navrhovali túto administratívnu záťaž znížiť.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky