Bude podnikanie neplnoletých realitou? So zmenou súhlasia aj odborníci

Aké riziká môže priniesť zlegalizovanie podnikania neplnoletých a prečo doteraz nebola úprava prijatá? Diskutovali odborníci na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“.

Mnohí mladí ľudia majú dobrý nápad, odvahu aj podnikateľský talent. V rozbehnutí vlastného biznisu ich však brzdí súčasná právna úprava, ktorá nedovoľuje podnikať mladším ako 18 rokov. Čo by priniesla zmena v legislatíve a aké by mali byť jej parametre? Odborníci a mladí podnikatelia sa o svoje názory podelili v odbornej diskusii na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“, ktorú 20. septembra 2021 zorganizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska s podporou Slovak Business Agency v online priestore. O skúsenosti sa podelili aj tí, ktorých sa táto zmena bezprostredne týka. V článku sa dočítate:

 • v čom sa líšia podmienky na podnikanie mladistvých v zahraničí,
 • aký je záujem o podnikanie u mladých Slovákov,
 • prečo neprešiel prvý návrh o umožnení podnikať mladším ako 18 rokov,
 • aké riziká takáto zmena v legislatíve podľa odborníkov so sebou prináša a ako by sa dali riešiť,
 • kedy je možné úpravu zákona, ktorá umožní podnikať aj neplnoletým, očakávať.

Podnikanie neplnoletých nie je vo svete nezvyčajné

Podľa Združenia mladých podnikateľov Slovenska by ani zďaleka nešlo o raritu, ak by Slovensko umožnilo podnikať neplnoletým osobám – naša aktuálna právna úprava totiž patrí medzi najprísnejšie v Európe. Hoci väčšina krajín, ktoré povoľujú podnikanie neplnoletých, na to vyžaduje povolenie súdu a zároveň obmedzuje vekovú hranicu, pri ktorej môže mladistvý podnikateľ vykonávať túto činnosť (pohybuje sa od veku 15 – 17 rokov), na Slovensku zatiaľ osobe mladšej ako 18 rokov nie je umožnené podnikať ani so súhlasom súdu.

Vo svete je pritom niekoľko pozitívnych príkladov neplnoletých podnikateľov. Shubham Banerjee pôvodom z Belgicka ako 13 ročný založil spoločnosť Braigo Labs Inc. v Kalifornii. Firma sa venuje výrobe nízkonákladových tlačiarní v Braillovom písme, aby pomohla zrakovo postihnutým. Shubham je najmladším podnikateľom, ktorý získal financovanie rizikovým kapitálom od Intel Capital.

Podnikateľského ducha majú aj mnohé dievčatá, napríklad Rachel Zietz z Floridy založila v 13 rokoch spoločnosť Gladiator Lacrosse po tom, čo bola sklamaná dostupným sortimentom pre hráčov lakrosu. V roku 2020 jej firma zarobila 7 miliónov dolárov.

Mnohé príklady mladých podnikateľov zo zahraničia sú taktiež dôkazom toho, že tí, ktorí s biznisom začínali v rannom veku, sú často sérioví podnikatelia – majú viac podnikateľských projektov buď súčasne, alebo po sebe. Príkladom je Alex Sicart Ramos zo Španielska. Vo veku 13 rokov vybudoval digitálnu platformu pre študentov a ako 17 ročný sa stal spoluzakladateľom a technologickým riaditeľom spoločnosti Sharge, ktorá je platformou nabíjacích staníc pre užívateľov elektromobilov a partnerom známej značky automobilov. V 19-tich spoluzakladal spoločnosť Shasta Technologies, ktorá vytvorila aplikáciu na spravovanie financií.

Za úspešnými príkladmi mladých podnikateľov však nemusíme chodiť ďaleko. Václav Staněk z Fryštáku u Zlína začal na svojom prvom podnikateľskom projekte pracovať v 17-tich rokoch. Keďže v Česku legislatíva umožňuje podnikať aj neplnoletým, mohol vlastnú firmu naplno rozbehnúť už vtedy, avšak o tejto možnosti sa dozvedel až krátko pred 18. narodeninami. Zdalo sa mu preto jednoduchšie, ak krátko počká a oprávnenie získa už ako plnoletý.

V priebehu piatich rokov už predal viac ako 50 tisíc párov topánok značky Vasky. Nedávno firma oznámila, že produkty bude vyrábať aj v Partizánskom. Momentálne sa však okrem obuvi venuje aj ďalším biznisom – ako prezradil v diskusii na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“, je spoluzakladateľom firmy na výrobu kožených batohov, pripojil sa do firmy na výrobu dreveného nábytku, následne podielovo vstúpil do spoločnosti zameranej na dámsku spodnú bielizeň a je spoluzakladateľom marketingovej agentúry.

O podnikanie majú záujem aj Slováci – dokazujú to čísla aj študentské firmy

Aj keď nie sú jasné údaje o tom, koľko mladých ľudí v skutočnosti na Slovensku podniká vo všetkých právnych formách, štatistiky sú jednoznačné aspoň v prípade živností - záujem mladých o tento druh podnikania narastá. Vo veku 18 rokov založilo v roku 2020 na Slovensku svoje podnikanie viac ako 1 000 ľudí, pričom tento počet je oproti minulým rokom viac ako dvojnásobný. Zaraďujeme sa medzi krajiny s vysokou mierou podnikateľskej aktivity mladých, čo dokazujú výsledky prieskumu Global Enerpreneurship Monitor – počiatočná podnikateľská aktivita na Slovensku dosahuje najvyššiu úroveň u mladých ľudí vo veku do 24 rokov (19,2 %). Dôkazom, že je v našej krajine mnoho neplnoletých, no podnikania chtivých ľudí, sú tiež študentské firmy, ktoré vznikajú pod vďaka programu Aplikovaná ekonómia od Junior Achievement Slovensko a ktoré neraz uspejú na medzinárodných súťažiach. Príkladom je študentská spoločnosť Scribo, ktorá na trh uviedla markér na biele tabule, ktorý sa vyrába recyklovaním nezávadného odpadu voskových tlačiarní. Nápad študentov zo Slovenska zaujal a spoločnosť Scribo sa stala najlepšou študentskou firmou v Európe.

Že chuť podnikať mladí ľudia na Slovensku majú, dokazuje aj Adam Bednář a tím stredoškolákov pracujúcich na výskume meteorologických sond budúcnosti – pikobalónoch. A práve 17-ročný Adam podniká na meno svojej mamy, pretože inú možnosť v našej krajine momentálne nemá. „Dnes naša krajina hovorí talentovaným mladým ľuďom s nápadmi, že musia čakať do 18, alebo si musia založiť firmu v zahraničí alebo ich už v čase dospievania nútime hľadať spôsob ako obchádzať pravidlá. Nevidím dôvod, prečo by za stanovených podmienok nemohli realizovať svoje podnikateľské nápady už skôr. Ak by sme túto možnosť neplnoletým dali, je možné očakávať, že sa bude týkať skôr niekoľkých jednotlivcov či desiatok ľudí,“ uviedol Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska. Eva Vargová, riaditeľka Junior Achievement Slovensko rovnako prízvukuje, že „je dôležité podporiť transparentnosť a vytvoriť možnosť legálne podnikať, pokiaľ mladí ľudia chcú, aby sme im ukazovali už od skorého veku, že obchádzať zákon nie je cesta.“

Argumentom, prečo by sa legislatíva mala zmeniť, je okrem iného fakt, že po skončení povinnej školskej dochádzky je neplnoletým umožnené sa zamestnať a mať príjem zo závislej činnosti, ale príjem z podnikania im umožnený nie je. Taktiež na iné právne úkony, napríklad na uzatvorenie sobáša, pripúšťa zákon aj nižšiu vekovú hranicu, ak spôsobilosť posúdi nezávislý súd.

Téma podnikania neplnoletých sa otvára, prvý návrh medzi kompetentnými neprešiel

Kompetentní nie sú proti zmene. Prvýkrát sa téma umožnenia otvoriť si živnosť pre neplnoletých objavila pri novele Živnostenského zákona predloženej na jeseň 2020. Hlavné body návrhu boli:

 • vek od 16 roku,
 • aplikovaná iba na voľné živnosti,
 • s vylúčením istých odvetví,
 • s písomným súhlasom zákonného zástupcu,
 • s prebraním zodpovedností za právne úkony začínajúceho podnikateľa zákonným zástupcom,
 • s vyjadrením, že zákonní zástupcovia sú tí, ktorí svoje neplnoleté dieťa poznajú najlepšie a dokážu posúdiť jeho rozumové a iné schopnosti.

Návrh však neprešiel. Dôvody vysvetlil Ján Dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania Ministerstva vnútra SR, takto: „K návrhu sme mali pripomienky vzhľadom na to, že to nie je len o zmene Živnostenského zákona. Aby mohli neplnoletí živnostenské oprávnenie získať a niesť aj právnu zodpovednosť za svoju podnikateľskú činnosť, vyžaduje si úpravu aj iných právnych noriem - Obchodný zákonník, Zákon o rodine, Občiansky zákonník a pod. Pokiaľ sme nepoznali stanovisko jednotlivých dotknutých inštitúcií a autorít, vychádzali sme z toho, že vykonávať podnikateľskú činnosť, resp. získať živnostenské oprávnenie, môžu aj osoby mladšie ako 18 rokov.“ Právo na podnikanie pred dovŕšením 18. roku vzniklo na základe aktuálne platnej legislatívy k 30. septembru minulého roka 37 ľuďom. Vyplýva to zo štatistík ministerstva vnútra. Tomáš Vavro, advokát a právny expert Združenia mladých podnikateľov Slovenska však v tejto súvislosti argumentoval, že zákon síce podnikať neplnoletým umožňuje, ale nie vo forme, aká by im vyhovovala.

 „Zákon hovorí, že mladistvý od 16 do 18 rokov môže podnikať, ak má zákonného zástupcu, ktorý koná v jeho mene. Mladý podnikateľ ale nemôže ísť sám na obchodné rokovanie, zmluvy podpisuje zákonný zástupca a pod. V tomto je rozdiel oproti Českej republike,“ vysvetlil Vavro a dodal, že u našich „susedov“ môže neplnoletý také úkony robiť pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť. „Vyžaduje sa ale súhlas súdu, ktorý ho udelí, ak mladý človek dokáže, že je schopný sám sa uživiť a posúdi jeho podnikateľský plán. Súd si vyhodnotí podklady, ktoré mu budúci podnikateľ predloží a buď mu umožní podnikať, alebo nie.“ Keďže majú naše zákony rovnaký základ z Československa, je podľa T. Vavra možné túto úpravu urobiť tak, ako majú naši západní „susedia“.

Ján Dutko dodal, že nechcú vytvárať prekážky pre vstup mladých ľudí do podnikania, avšak je tam istý stupeň zodpovednosti. Je potrebné vedieť garantovať záväzky vyplývajúce z podnikateľskej činnosti. Živnostenský zákon podľa neho nie je tou brzdou a jedna veta nestačí na zmenu. „Bez úpravy ostatných právnych noriem a odbornej diskusie všetkých zúčastnených strán nie je možné prijať takú právnu úpravu.“

Článok pokračuje pod reklamou

Zmena v zákone sa síce dotkne pár jednotlivcov, o tieto talenty však teraz prichádzame

Rovnako ako je pre Združenie podnikateľov Slovenska jednou z priorít podnikateľské vzdelávanie a rozvoj podnikateľských zručností, poukázal na dôležitosť tejto oblasti aj Ján Palenčár, 1. viceprezident Slovenského živnostenského zväzu. Vôľu viesť mladých ľudí k podnikaniu podľa neho štátna správa, legislatívci a asociácie majú, avšak je potrebné nájsť správny právny rámec. „Ľudia, ktorí na podnikanie majú predpoklady, by mali tú možnosť dostať aj pred dovŕšením 18. roku, pokiaľ existuje synergia s rodičmi. Nezáleží na tom, či budú dvaja, či piati. Dôležité je, aby mali tú možnosť. A podstatné je tiež neurobiť chybu v príprave legislatívy.“

Nie je dôležité, či budú mladí podnikatelia dvaja alebo piati. Podstatné je, aby mali možnosť podnikať.

Podobný názor má Marián Viskupič, predseda finančného výboru NRSR: „Nie je to o tisícoch ľudí, ale o tom, dať tým najšikovnejším šancu, ktorí si svoj nápad nesú v hlave možno už od 10 rokov. Je fajn dať im možnosť a zároveň tak môžeme zvýšiť slobodu v krajine. Navyše je svet veľký a podnikanie už nemá hranice, crowdfunding funguje medzinárodne a my môžeme o tých pár talentov prísť, pretože iná krajina im poskytne iné možnosti. Preto je dôležité, aby sme si my, ako malá krajina, udržali talenty a toto je jedna z možností.“ Poslanec v diskusii prezradil, že v ich pripravovanom „druhom podnikateľskom kilečku“ bude formou uznesenia, kde dotknuté rezorty dostanú úlohu do júna budúceho roka pripraviť podklady a znenie zákona tak, aby bolo možné podnikať od 16 rokov.

Podnikanie neplnoletých so sebou nesie riziká, právna úprava musí byť pripravená komplexne

Každá minca má dve strany a prijatie legislatívnej úpravy môže so sebou niesť nielen pozitíva, ale aj isté riziká. Inak to nie je ani pri umožnení podnikania neplnoletým. Na niektoré aplikačné problémy v diskusii poukázal J. Dutko: „Fyzická osoba pri podnikaní ručí celým svojím majetkom, no čím ručí 16-ročný?“ Taktiež poukázal na to, či by malo byť 16-ročným dovolené predávať tovar, ktorý sami nemajú dovolené kupovať, napríklad alkohol a cigarety. Takéto praktické otázky je podľa riaditeľa odboru živnostenského podnikania potrebné zadefinovať a vyriešiť.

T. Vavro súhlasí, že nejde len o zmenu jedného paragrafu, ale komplexné riešenie. „Kde je vôľa, tam je cesta. Skúsme najskôr identifikovať, čo treba zmeniť, a potom to zmeňme“, konšatuje. Zároveň vyvracia argumenty o možných rizikách: „V týchto prípadoch nejde predsa len o získanie živnostenského oprávnenia, ale aj o to, že podnikateľ musí získať povolenie na predaj konkrétnych výrobkov.“ Navyše mnohé podnikateľské nápady mladých ľudí sú často skôr inovatívne, riešia z oblasti IT, či ako ukazuje príklad Adama Bednářa, aj z oblasti vesmírnych technológií. Je však na mieste uvažovať, nad mechanizmami, ktoré riziká znížia na minimum a zároveň je dôležité myslieť aj problémy, ktoré sa ale netýkajú len neplnoletých podnikateľov.  Ďalším bodom, na ktorý by mali zákonodarcovia pri tvorbe novely zákona myslieť, je aj časový faktor – aby neplnoletí začínajúci podnikatelia nemali pri rozbiehaní podnikania tak veľa prekážok, že kým dostanú napríklad živnostenské oprávnenie, dosiahnu plnoletosť.

Téma podnikania neplnoletých sa bude riešiť a už v nasledujúcom roku

Odborníci sa na podujatí „Podnikanie od 16-tich, prečo nie?“ zhodli, že je potrebné tému zlegalizovania podnikania neplnoletých riešiť, kvalitne pripraviť právnu úpravu a dať mladým možnosť premieňať svoje nápady na úspešný biznis skôr ako v 18 rokoch. Pozitívnou správou ale je, že príprava legislatívneho návrhu má termín (jún 2022) a existuje teda šanca, že do konca roka 2022 bude nový zákon aj schválený.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


HR, IT či marketingový audit pomáha firmám rásť: ako naň získať financie?

Pohľad nezávislých profesionálov dokáže odhaliť mnohé slabé miesta. Ako získať príspevok na realizáciu auditu v rôznych oblastiach a v čom konzultanti poradia?

Podpora startupov od SBA: uhradí poradenstvo aj účasť na podujatí

V rámci iniciatívy Startup Sharks majú začínajúci aj budúci podnikatelia možnosť získať podporu na rozbehnutie svojho nápadu. Aké kritériá treba spĺňať a do kedy treba zaslať žiadosť?

Poradenstvo pre podnikateľov: SBA pomáha s rozbehom, ale aj rastom biznisu

Slovak Business Agency pomáha začínajúcim podnikateľom naštartovať vlastné podnikanie a MSP radí napr. pri expanzii na zahraničný trh. Aké programy ponúka? Kto a ako sa do nich môže zapojiť?

Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky