Živnostenský zákon

Živnostenský zákon upravuje vzťahy, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov podnikajúcich na základe vydaných živnostenských oprávnení. V živnostenskom zákone možno nájsť informácie o tom, ako založiť, prevádzkovať, prerušiť alebo skončiť živnosť. V zmysle živnostenského zákona rozlišujeme voľné, remeselné a viazané živnosti. V prílohe živnostenského zákona nájdu potenciálni aj existujúci podnikatelia informácie o konkrétnych živnostiach, napr. o preukazovaní odbornej spôsobilosti.

Zmeny v živnostenskom zákone od 1.1.2019

Od roku 2019 dochádza k viacerým zmenám v živnostenskom zákone. Rozšírenie definície priestorov súvisiacich s podnikaním, zmeny v definícii pohostinskej činnosti, povinnosť predložiť výpis z registra trestov aj pre zahraničnú osobu, či zmeny v niektorých viazaných živnostiach.

Prevádzkareň

Ktoré priestory sa považujú za prevádzkareň a kedy už o prevádzkareň nejde? Odpoveď na túto otázku môže byť veľmi dôležitá, pretože sa od nej odvíja aj rozsah súvisiacich povinností podnikateľa.

Zmeny v živnostenskom zákone od roku 2012

Národná rada Slovenskej republiky na októbrovej schôdzi schválila predpisom č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu vykonala aj zmeny v živnostenskom zákone a zákone o správnych poplatkoch. Časť zmien nadobudla účinnosť 1.12.2011 a časť 1.1.2012.

Zmeny v živnostenskom zákone od 01.06.2010

Od 1. júna 2010 nadobúda účinnosť zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu, ktorý okrem iného novelizuje aj živnostenský zákon. Od 1. 6. 2010 tak nastanú výrazné zmeny v legislatíve upravujúcej živnostenské podnikanie.

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky