Osobný dôchodkový produkt schválila vláda: pre koho je určený?

Vláda 12.1.2022 schválila návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. O čo ide a koho sa bude týkať?

Slováci pracujúci alebo podnikajúci v Európskej únii si budú môcť preniesť dôchodkové úspory naprieč hranicami členských krajín. Vláda 12. januára 2022 schválila návrh zákona o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR). Návrh zákona je vypracovaný z dôvodu potreby vykonania niektorých článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP).

Čo je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt?

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt predstavuje medzinárodne prenositeľný spôsob zabezpečenia sa na penziu. Odpovedá na zvýšenú mobilitu pracovníkov v rámci Európskej únie tak, že prináša možnosť preniesť si dôchodkové úspory cez hranice členských krajín. Je tak vhodným riešením pre občanov, ktorí počas života pracujú vo viacerých európskych krajinách. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Českej republike či v Rakúsku, alebo pre živnostníkov, ktorí si svoje sporenie môžu preniesť do ktorejkoľvek krajiny EÚ, v ktorej sa rozhodnú pokračovať v podnikaní.

Kto má na osobný dôchodkový produkt?

Nárok na osobný dôchodkový produkt bude mať každá plnoletá fyzická osoba. Čerpať ho bude môcť v prípade odchodu do dôchodku, alebo v ťažkej životnej situácii, ako je invalidita, ťažké zdravotné postihnutie a dlhodobá nezamestnanosť pred dosiahnutím dôchodkového veku. Sporitelia si budú môcť zvoliť spôsob výberu nasporených peňazí formou: vyplácania dôchodku, programového výberu a jednorazového vyrovnania.

  • V prípade výberu možnosti vyplácania dôchodku, dávku vypláca Sociálna poisťovňa do konca života, ale dôchodok nebude predmetom dedenia.
  • V prípade programového výberu sa budú peniaze vyplácať 10 rokov, pričom zvyšnú sumu bude možné dediť.
  • Jednorazový výber bude možný, ak si sporiteľ nasporil málo. Nárok na predčasný výber vznikne klientom, ktorí sa ocitnú v ťažkej životnej situácii.

Predmetom návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je stanoviť niektoré podmienky pre vytváranie, poskytovanie a distribúciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu v oblastiach, ktoré sú primárne v kompetencii členských štátov. Má napríklad určiť podmienky a vekovú hranicu sporiacej a výplatnej fázy, či maximálnu a minimálnu výšku príspevkov. Upravuje tiež kompetencie Národnej banky Slovenska pri registrácii a dohľade nad vykonávaním celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. 

Kto bude osobný dôchodkový produkt poskytovať?

Tento produkt budú môcť poskytovať doplnkové dôchodkové spoločnosti, poisťovne, banky, správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi, a právnické osoby, ktoré sú registrované ako poskytovatelia celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu. Ide o produkty, ktoré už finančná inštitúcia vytvára (napr. poistný produkt, investičný produkt, doplnkové dôchodkové sporenie), ale s určitými špecifickými podmienkami.

Účinnosť osobného dôchodkového produktu môže byť delená

Návrh tiež stanovuje, aby sa na celoeurópsky osobný dôchodkový produkt uplatnil rovnaký daňový režim ako na príspevky účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia a dávky z doplnkového dôchodkového sporenia.

Navrhuje sa preto delená účinnosť právnej úpravy. Od 22. marca 2022 bude nariadenie záväzné a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Ustanovenia, ktoré sa týkajú oblasti daní by mali na Slovensku nadobudnúť účinnosť 1. januára 2023. 

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Počet dôchodcov na Slovensku: predčasné dôchodky „zamiešali karty“

Ako ovplyvnila možnosť odísť do penzie po 40 odpracovaných rokoch trh práce, výšku priemerných penzií či výdavky Sociálnej poisťovne? Prehľad a porovnanie.

Predčasný vs starobný dôchodok: podmienky, žiadanie a výpočet

Kto a na ktorú dávku má nárok, od čoho závisí jej výška a ako je to s prácou popri dôchodku? Súhrn základných rozdielov pri žiadaní o klasický starobný a predčasný dôchodok.

Dôchodcovská inflácia: čo to je a ako ovplyvňuje dôchodky?

Výšku dôchodku môže zvýšiť aj o desiatky eur. Čo v praxi dôchodcovská inflácia znamená, akým spôsobom zasahuje do výpočtu penzie a aký je jej vývoj?

Dôchodkový vek v roku 2024: prehľad a tabuľka

Dôchodkový vek sa bude viazať na strednú dĺžku života. Čo to bude znamenať v praxi, čo platí v roku 2024 a kedy sa hranica dôchodkového veku môže znížiť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky